Σεβ. Αἰτωλίας: «Προδίδουμε τὸν Χριστό»

Share:

Ἡ πασχαλινὴ ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας δὲν πρέπει νὰ προβληματίση μόνον τὸ ποίμνιόν του, ἀλλὰ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχας ὥς τοὺς λαϊκούς. Παραθέτομεν τὸ συγκλονιστικώτερον ἀπόσπασμα:

«Ἔχει παράπονο σήμερα ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Ἀναστάς Κύριός μας, γιατί τὸν προδίδουμε. Σήμερα ποὺ πολεμεῖται καὶ πάλι ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ λατρεία της, τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τὰ ἅγια καὶ χαριτόβρυτα Μυστήρια, σήμερα ποὺ χλευάζεται ἡ ἑλληνορθόδοξος ἁγία Παράδοσί μας, σήμερα ποὺ περιφρονεῖται Αὐτὸς ὁ Χριστός, ἐμεῖς κωφεύουμε, σιωποῦμε, τρέμουμε, ἀφήνουμε νὰ κλονισθῆ ἡ πίστι μας. Γιατί; Μᾶλλον ἐπειδὴ δὲν καίει ἡ καρδιά μας ἀπὸ πίστι καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό. Ἴσως ἀφήσαμε τὴν καρδιά μας νὰ ἐπηρεασθῆ, νὰ κοσμικοποιηθῆ, νὰ θολώση, νὰ ψυχρανθῆ, νὰ ἠλεκτρίζεται ἀπὸ ἀηδῆ καὶ ὀχληρά τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Ἀναστάντα».

Previous Article

Οἱ «φιλέλληνες» εἰς τὰ 1821 ἦσαν ὅλοι φιλέλληνες;

Next Article

18 Μαΐου

Διαβάστε ακόμα