Σεβ. Αὐστραλίας, εἶσθε ὁμόλογος τοῦ παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου;

Share:

Διὰ νὰ ἐπεκτείνη τὴν οἰκουμενιστικὴν λαίλαπα εἰς Αὐ­στραλίαν ἀπεστάλη ἐκεῖ ὁ Ἀρχιεπ. Μακάριος ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον; Ἀποκαλεῖται «Ἐκκλησία» ὁ παπισμός, «Ἀρχιεπίσκοπος» -καὶ μάλιστα «ὁμόλογός του»- ὁ παπικός, «Ἐπίσκοποι» οἱ μονοφυσῖται! Βραβεύεται ὁ αἱρετικὸς ἀντὶ νὰ καλῆται εἰς μετάνοιαν! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀνάρτησιν τοῦ ἐπισήμου ἱστοτόπου τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας «greek.vema. com.au» τῆς 15ης Νοεμβρίου 2021:

«Τὸ Μετάλλιο τοῦ «Τάγματος τῶν Φιλοχρίστων» ἀπένειμε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. κ. Μακάριος στὸν Καθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Σύδνεϋ κ. Anthony Fisher, κατὰ τὴ διάρκεια ἐπισήμου γεύματος, ποὺ παρατέθηκε στὴν αἴθουσα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τὸ Σάββατο, 13 Νοεμβρίου.

Πρόκειται γιὰ μία τιμητικὴ διάκριση, ἡ ὁποία ἀπονεμήθηκε σὲ ἀναγνώριση τῆς ἀγαστῆς καὶ καρποφόρου συνεργασίας μεταξὺ τῶν Ἀρχιεπισκόπων τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Αὐστραλία, ἐνῷ ἀντανακλᾶ τοὺς δεσμοὺς φιλίας καὶ ἀδελφοσύνης ποὺ συνδέουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, ὅσο καὶ τὸ πνεῦμα εἰρήνης, ἀγάπης καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ, ποὺ συνδέει διαχρονικὰ τὰ ἐκκλησιαστικά τους πληρώματα στὴν πέμπτη ἤπειρο.

Κατὰ τὴν προσφώνησή του, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ἐξέφρασε τὴν εὐχαριστία του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντώνιο, διότι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἔφτασε στὴν Αὐστραλία ἔδειξε ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ πρόσωπό του.

Πολλὲς φορές, μάλιστα, γιὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἔδρασαν ἀπὸ κοινοῦ πρὸς τὴν Κυβέρνηση καὶ πρὸς ἄλλους παράγοντες, οὕτως ὥστε νὰ ὑπάρξει ἀγαθὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Τέτοια θέματα, γιὰ παράδειγμα, ἦταν οἱ πρόσφατες νομοθετικὲς ρυθμίσεις γιὰ τὶς ἐκτρώσεις, τὴν εὐθανασία καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἐξομολογήσεως, ὁ ἐμβολιασμὸς κατὰ τῆς πανδημίας κ.ἄ. Τέλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας μετέφερε στὸν ὁμόλογό του τὶς εὐχὲς καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί, μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, τόνισε τὴ σημασία τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 30 ἐτῶν εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Του…

Παρόντες στὸ ἐπίσημο δεῖπνο ἦταν, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Μελόης κ. Αἰμιλιανός, Κυανέων κ. Ἐλπίδιος, Σινώπης κ. Σιλουανὸς καὶ Σωζοπόλεως κ. Κυριακός, οἱ Θεοφιλ. ἐψηφισμένοι Ἐπίσκοποι Μαγνησίας κ. Χριστόδουλος, Κερασοῦντος κ. Εὐμένιος καὶ Χαριουπόλεως κ. Πρόχορος, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, Παν­οσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὁ Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀθηναγόρας Καρακωνσταντάκης, καθὼς ἐπίσης ὁ κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ. Νικόλαος Ἀρχοντώνης, καὶ ἡ σύζυγός του Αἰκατερίνη, ἐνῷ ἀντιστοίχως τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντώνιο συνόδευαν ὁ Βοηθός του Ἐπίσκοπος κ. Richard Umbers καὶ ὁ π. Lewi Barakat, καὶ οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν Μαρωνιτῶν, Ἐπίσκοπος κ. Antoine-Charbel Tarabay, τῶν Χαλδαίων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Amel Nona, καὶ τῶν Μελχιτῶν, Ἐπίσκοπος κ. Robert Rabbat».

Previous Article

Βλάσφημος «Ἁγιογραφία» εἰς τὸν πανθρησκειακὸν ναὸν Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν Ν. Ὑόρκην!

Next Article

Φρικώδης βλασφημία: Προωθοῦν Θείαν Κοινωνίαν ἄνευ γλουτένης!