Σεβ. Αὐστραλίας: «Μὴ ἀποδεκτὰ» τὰ ἐμβόλια ἀπὸ ἐκτρώσεις

Share:

Εἰς πρόσφατον ἐγκύκλιόν του ὁ Σεβ. Αὐστραλίας ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ὑπάρχουν ἐμβόλια, ἡ παραγωγὴ τῶν ὁποίων σχετίζεται μὲ κυτταρικάς σειράς ἀπὸ ἐκτρώσεις καὶ ὅτι αὐτὸ τὰ καθιστᾶ «μὴ ἀποδεκτά». Ἡ ΔΙΣ καὶ ὁ Σεβ. Μεσογαίας δὲν πείθονται ἀπὸ χείλη Ἀρχιερέως; Συγκλονιστικὸν εἶναι ἐπίσης ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἐπλανᾶτο ὡς φόβος, ἡ μὴ εἴσοδος εἰς τοὺς ἱ. ναοὺς εἰς μὴ ἐμβολιασμένους, ἔγινε πραγματικότης εἰς τὴν Πολιτείαν τῆς Βικτώριας! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Τὸ Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας» τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Ὅταν γιὰ κάποια ζητήματα, ἀκόμη καὶ ἰατρικά, ὑπάρχουν ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ διλήμματα, τότε τὰ ὑπογραμμίζουμε καὶ τὰ προβάλλουμε καὶ κατόπιν, μὲ ἐκκλησιαστικὴ εὐπρέπεια, καταθέτουμε τὶς ἀπόψεις μας πρὸς τοὺς ἁρμοδίους, διεκδικώντας ἀλλαγὲς ἢ λύσεις. Γιὰ παράδειγμα, μαζὶ μὲ τὸν Καθολικὸ καὶ Ἀγγλικανὸ Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Σύδνεϋ ἀποστείλαμε πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας μας κ. Scott Morrison ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας λόγῳ τῆς χορήγησης συγκεκριμένου ἐμβολίου, τοῦ ὁποίου ἡ παραγωγὴ βασίζεται σὲ κυτταρικὲς σειρὲς ἐμβρύου ἀπὸ ἔκτρωση. Αὐτό, ὅμως, δὲν σημαίνει ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια εἶναι ἠθικῶς μὴ ἀποδεκτά. Ἰδιαίτερα γιὰ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ κυκλοφοροῦν παγκοσμίως περίπου 30 ἐμβόλια. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ δὲν παράγονται μὲ τὴ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ σκοτωμένα ἔμβρυα. Ἑπομένως, δὲν ὑπάρχει πνευματικό, ἐκκλησιαστικὸ ἢ κανονικὸ ζήτημα νὰ ἐμβολιαστεῖ κάποιος μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐμβόλια αὐτά. Ἡ παγκόσμια ἐπιστημονικὴ κοινότητα μᾶς λέει ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι ἡ μόνη λύση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Ἀκοῦμε, λοιπόν, τοὺς εἰδικούς. Προτρέπουμε τὸ λαό μας νὰ ἐμβολιαστεῖ, δίχως νὰ ὑποχρεώσουμε κανένα, σεβόμενοι τὴν ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τὸ πνεῦμα, ὅμως, τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἀντιεπιστημονικό, ἀντιιατρικὸ ἢ ἀντιεμβολιαστικὸ γιὰ τὰ ἐμβόλια ποὺ δὲν προέρχονται ἀπὸ ἔμβρυα… Μεγάλη δυσκολία ἀντιμετωπίζουμε τὶς ἡμέρες αὐτές, διότι ἤδη στὴν Πολιτεία τῆς Βικτώριας ἐξήγγειλαν ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέπεται ἡ εἴδοσος στοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας σὲ πιστοὺς μὴ ἐμβολιασμένους…».

Previous Article

Η Εκκλησία της Ρωσίας για το συλλείτουργο Πατριάρχη Αλεξανδρείας με Επιφάνιο

Next Article

Η Εκκλησία της Ρωσίας αποφάνθηκε σχετικά με την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Κίεβο