Σεβ. Δημητριάδος, φέρετε εὐθύνην;

Share:

Κατὰ τὸν ἁγιασμὸν διὰ τὴν ἔναρξιν τῶν συσσιτίων τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος κατηγόρησε βαρύτατα ὅσους συμβουλεύουν κατὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. (Συμφώνως πρὸς τὸ δελτίον τύπου τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2021 εἶπεν: «Ὅποιος παρασέρνει ἢ παρέσυρε ἀνθρώπους νὰ ἀρνηθοῦν τὶς ὑποδείξεις τῆς ἐπιστήμης φέρουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀπώλεια ἀνθρώπινων ζωῶν. …».). Δὲν ἀπήντησεν ὅμως εἰς τὸ ἐρώτημα πολλῶν: ποῖοι φέρουν τὴν εὐθύνην δι’ ἐκείνους πού ἀποθνήσκουν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια; Μήπως οἱ ἴδιοι ποὺ ἔκλεισαν τοὺς ἱ. ναοὺς καὶ ἄφησαν ἀνθρώπους νὰ πεθάνουν δίχως θ. Μετάληψιν;

Previous Article

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ (1821-2021)

Next Article

Σεβ. Κερκύρας: «Σήμερα ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ὑπόδουλη»