Σεβ. Δημητριάδος, ἄλλα λέγει ἡ ἱστορία…

Share:

Ὁ Σεβ. Δημητριάδος θεωρεῖ ἀκραίους αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖον ὁρίζει ὅτι ἡ λατρεία δὲν σταματᾶ οὔτε ἐν καιρῷ πολέμου. Ἂν ἡ πανδημία κρατήση πολλὰ ἔτη, θὰ παύσωμεν τὸν ἐκκλησιασμόν; Εἶναι πρὸς τιμὴν του ὅμως ὅτι παραδέχεται ὅτι ὑπῆρξε «παρασκηνιακὴ» συνεννόησις καὶ ὅτι αἱ ἀποφάσεις ἐνίοτε εἶναι πολιτικαὶ καὶ ὄχι ἰατρικαί… Πῶς ὅμως συγκρίνει τὰ 80.000.000 θύματα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου μὲ τὸν κορωνοϊὸν εἶναι ζήτημα ποὺ χρῄζει μελέτης. Δημοσιεύομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Παρὸν» τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 2020:

«Στὴ δημόσια ἀντιπαράθεση διαξιφίστηκαν δύο ἀπόψεις: Ἐκείνη ποὺ ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ παραμείνουν οἱ ναοὶ ἑρμητικὰ κλειστοὶ γιὰ τὸν λαό μας καὶ νὰ λειτουργοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἐκείνη ποὺ ἀπαιτοῦσε τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση τῶν πιστῶν στὶς ἐκκλησίες μας γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη Θεία Λατρεία.

Θεωροῦμε καὶ τὶς δύο ἀπόψεις ἀκραῖες. Τὴν πρώτη, διότι χλευάζει τὴν πίστη… Τὴ δεύτερη, διότι φέρεται σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα, σὰν νὰ μὴ δοκιμάζεται ὁ τόπος μας καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἀπὸ τὴν ἐπίμονη πανδημία, ποὺ ἔχει ἀνατρέψει ριζικὰ κάθε πτυχὴ τοῦ ἀνθρώπινου βίου, ὑλικοβιοτικοῦ καὶ πνευματικοῦ.

Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀρετὴ βρίσκονται κάπου στὴ μέση καὶ αὐτὸ ἐπεδίωξε ἡ Ἐκκλησία μας στὸν διάλογο, δημόσιο καὶ παρασκηνιακό, ποὺ ἀνέπτυξε μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία τὶς προηγούμενες ἡμέρες γιὰ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα.

Ἀσφαλῶς, ἡ ἀρχικὴ ἀπόφαση -ποὺ ὅπως ἀποδείχθηκε ἦταν καθαρὰ πολιτικὴ καὶ δὲν στηρίχθηκε σὲ ἀνάλογες εἰσηγήσεις τῆς ἐπιτροπῆς τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων- δὲν ἱκανοποίησε τὸν πιστὸ λαό μας, στεροῦνταν λογικῶν ἐρεισμάτων, γι’ αὐτὸ καὶ ἀνετράπη…

Δὲν μποροῦμε νὰ ζοῦμε στὸν κόσμο μας, κλείνοντας τὰ μάτια μας μπροστὰ στὶς ἑκατόμβες τῶν νεκρῶν, πού, ὅπως φαίνεται, σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο ξεπερνοῦν τὰ θύματα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ποὺ διήρκεσε ἕξι χρόνια».

Previous Article

«Τὰ μυστήρια τῶν δύο ἑκατομμυρίων εὐρὼ τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὸν «“Τίμιο Σταυρὸ Βοστώνης”»

Next Article

3 Ἰανουαρίου

Διαβάστε ακόμα