Σεβ. Δημητριάδος, ἔχουν πεπαλαιωμένα «μυαλὰ» οἱ σὺν-Ἱεράρχαι Σας;

Share:

Εἰς συλλείτουργον μὲ ὁμόφρονάς του Ἱεράρχας ὁ Σεβ. Δημητριάδος μὲ ὅσα ἀνέφερεν ἦτο ὡς νὰ εὑρίσκη ἔλλειψιν εἰς Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι δὲν δύνανται νὰ ἀνταπεξέλθουν εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις. Τί ἐννοεῖ ὅμως «νέας ἀντιλήψεις»; Τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον δὲν εἶναι διαχρονικόν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2020:

“Ἡ Πατρίδα μας σήμερα περνᾶ καὶ πάλι πολὺ δύσκολες στιγμὲς καὶ καταστάσεις”, τόνισε στὸ κήρυγμά του ὁ κ. Ἰγνάτιος ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς Μητροπολίτες Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα καὶ Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ συλλειτούργησαν μὲ ἀφορμὴ τὴ σύναξη τῆς Παναγίας τῆς Βουρλιώτισσας καὶ πρόσθεσε πὼς “βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μεγάλα καὶ οὐσιαστικὰ διλήμματα ὡς λαὸς μὲ τὸν μεγάλο κίνδυνο τοῦ διχασμοῦ… Θέλοντας νὰ σκιαγραφήσει τὸ προφὶλ τῶν σημερινῶν ἱεραρχῶν, ὁ κ. Ἰγνάτιος ξεκαθάρισε πὼς “ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀνταποκριθεῖ στὰ σύγχρονα προβλήματα χρειάζεται ποιμένες ποὺ θὰ ἔχουν νέες ἀντιλήψεις στὸν τρόπο, στὴ σκέψη καὶ στὴ δράση”.

Previous Article

OΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ

Next Article

Νέα τεχνολογία σας αρνείται την είσοδο στα καταστήματα αν δεν φοράτε μάσκα!!!!

Διαβάστε ακόμα