Σεβ. Δημητριάδος: Ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμός!

Share:

Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ταχυδρόμος» ὁ Σεβ. Δημητριάδος, στοιχούμενος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας, γίνεται προάγγελος τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ εἰς τοὺς ἱερεῖς. Τὸ ἐπιχείρημά του εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ ἐχρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀντίθεοι κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας, δηλ. ἄρνησις τοῦ δικαιώματος τῆς λατρείας εἰς τοὺς πιστοὺς, διότι μεταδίδεται ὁ ἰός… Παραθέτομεν τὸ ἐπίμαχον ἀπόσπασμα:

«Ἀρνοῦμαι ὅτι εἶναι προσωπικὸ δικαίωμα τοῦ καθενὸς ἡ ἄρνηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Κατὰ τὴν ἄποψή μου ἡ ὑποστήριξη τοῦ δικαιώματός μου εἶναι ἀνεκτή, ὅταν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ προκύπτει ἀφορᾶ μόνον ἐμένα καὶ δὲν ἔχει ἐπιπτώσεις στοὺς ἄλλους. Δικαίωμα, λοιπόν, στὴν ἄρνηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, γιατί μία τέτοια ἐπιλογὴ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἐπικίνδυνη καὶ μοιραία γιὰ ἀνθρώπους τοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ εὐρύτερου περιβάλλοντός μου. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ δικαίωμά μου στὴν ἄρνηση τοῦ ἐμβολίου σταματᾶ ἐκεῖ ποὺ ξεκινᾶ τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἄλλου στὴν ὑγεία καὶ στὴν ζωή. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπέκταση τῆς ὑποχρεωτικότητας καὶ στὰ στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὅποιες ποιμαντικὲς πρωτοβουλίες μας λαμβάνονται, γιὰ νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ μᾶς ἐπιβληθεῖ ἄνωθεν. Νὰ κατανοήσουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος καὶ νὰ τὸ ἐπιβάλουμε οἱ ἴδιοι στὸν ἑαυτό μας».

Previous Article

Ἡ ΔΙΣ ζητοῦσε τὸ χειρότερο σενάριο…

Next Article

Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως για Κύπρο και Β. Ήπειρο