Σεβ. Καρπενησίου: «Στοχοποιήθηκε ἡ Ἐκκλησία»

Share:

Πράγματι, ἐνῷ γίνονται συναυλίαι, μαζικαὶ μετακινήσεις μὲ λεωφορεῖα, οἱ φοιτηταὶ συνωστίζονται εἰς τὰ ἀμφιθέατρα κ.ἄ., κατηγορεῖται μονίμως ἡ σύναξις τῶν πιστῶν εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 12ης Νοεμβρίου 2021:

«Κατὰ τὴν πανδημία προκλήθηκαν προβλήματα στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ στοχοποιήθηκε ἡ Ἐκκλησία» τόνισε μὲ ἔμφαση καὶ μεταξὺ ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσ­φατη Ἐγκύκλιο ποὺ ἐστάλη πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο πρὸς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις. «Καθημερινὰ τὰ κρούσματα αὐξάνονται γιὰ αὐτὸ πρέπει καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ πάρουμε τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα, νὰ συμβάλουμε στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος», ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Καρπενησίου γιὰ τὴν Ἐγκύκλιο καὶ συμπληρώνει ξεκαθαρίζοντας γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ ὅτι εἶναι θέμα ἰατρικὸ καὶ ὄχι πνευματικό. Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρει πολλὰ παραδείγματα ἄδικης στοχοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, εἰδικὰ στὸ ξεκίνημά της στὴ χώρα μας».

Previous Article

Ἡ γειτονική μας Ἀλβανία συνεχίζει νά προκαλῇ τήν Ἑλλάδα

Next Article

Αυτά δεν έγιναν ούτε με καθεστώτα ολοκληρωτικά