Σεβ. Καρπενησίου: «Ἀσχολήθηκαν τὰ ΜΜΕ μὲ παράνομους χώρους λατρείας;»

Share:

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπεν ἀληθείας διὰ τὰ κοσμικὰ ζητήματα (ΜΜΕ, φαρμακευτικάς ἑταιρείας κ.λπ.), ὅμως ἀπεσιώπησε τὸ ζήτημα τῆς τελείας παύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας, ὅπως ἐπίσης ἀπέφυγεν ἐπιμελῶς νὰ παραδεχθῆ καταπάτησιν τοῦ 89ου Κανόνος τῆς Πενθέκτης. Ἐφόσον δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ τὸ βάθος αὐτῶν, εἶναι εὔκολον νὰ κατηγορῆ ὅσους ἀντιτάσσονται εἰς τὰς καινοφανεῖς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ διὰ «προτεσταντισμόν», ἀντὶ τὴν ἰδίαν τὴν ΔΙΣ! Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Πενταπόστα­γμα» τῆς 20ῆς Μαΐου 2021:

«-…εἶναι ἡ σημερινὴ πανδημία ἡ μεγαλύτερη δοκιμασία γιὰ τὴν Ἐκκλησία;

-… Δοκιμασίες ἔχουν προηγηθεῖ κι ἄλλες… Ποιὸς ἀσχολήθηκε φέτος μὲ τὸ ὅτι πέρσι, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, οἱ ἐκκλησίες ἦταν κλειδωμένες γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ ξεχωρίζω τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση.

– …Πιστεύετε πώς ἡ λύση τῆς Ἀνάστασης στὶς 9 ἦταν ἡ δέουσα;

-Νὰ δοῦμε πρῶτα τὸ ὅτι φέτος οἱ Ἐκκλησίες ἦταν ἀνοιχτές. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ μᾶς ζητᾶ ἡ πολιτεία μία προσαρμογὴ στὰ μέτρα της, ἡ ὁποιαδήποτε ἀλ­λαγὴ θὰ συναντοῦσε ἀντιδράσεις. Ἂς εἴμαστε λίγο ρεαλιστές. Ἱερεῖς ἐδῶ ποὺ ἐξυπηρετοῦν 3 καὶ 4 χωριά, ἀρχίζουν νωρὶς τὸ βράδυ στὸ πρῶτο χωριὸ τὴν Ἀνάσταση καὶ τελειώνουν πολ­λὲς ὧρες ἀργότερα στὸ τελευταῖο. Γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐπέμεναν στὸ 12:00, νὰ θυμίσω μόνον πὼς μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὥρας εἶναι 11:00 καὶ ὄχι 12:00. Ἐπιπλέον, στὴν παράδοσή μας δὲν γινόταν Ἀνάσταση τὰ μεσάνυχτα, ἀλλὰ ὄρθρου βαθέος, δηλαδὴ τὰ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς.

-Πολλοὶ περίμεναν καὶ πάλι “στὴν γωνία” τὴν Ἐκκλησία…

-Δυστυχῶς εἶναι μία πικρὴ ἀλήθεια. Φορέσαμε μάσκες, μὰ ἔπεσαν ἄλλες μάσκες. Πολὺ εὔκολα ἡ Ἐκκλησία γινόταν στόχος ὡς ὑπεύθυνη γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ. Στὴν Ἑλλάδα νόμιμα ἢ παράνομα λειτουργοῦν ἑκατοντάδες χῶροι λατρείας ἢ προσευχῆς ἄλλων θρησκειῶν, αἱρέσεων ἢ παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων. Ἀσχολήθηκαν τὰ ΜΜΕ μὲ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν σ’ αὐτοὺς τοὺς χώρους; Ἂν θυμᾶστε, τῶν Θεοφανείων ἔδειξαν πλάνα παλαιοτέρων ἐτῶν, δείχνοντας καὶ κατακρίνοντας πλήθη χριστιανῶν χωρὶς μάσκες. Κανεὶς ὅμως ὑπεύθυνος δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα. Ἂς μὴ ποῦμε περισσότερα γιὰ τὸ θέμα αὐτό, γιατί μίλησα ἀρκετὲς φορὲς γιὰ τὸ αὐτονόητο κι ὅμως παρεξηγήθηκα.

-…ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐγκαλεῖ… καὶ δύο Μητροπολίτες…

-Πιστεύω πὼς ὅλοι μας ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε μέλη πραγματικὰ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ ὑπακοῦμε σὲ αὐτή. Ἡ εὔκολη διαφοροποίηση ἴσως ἐμπεριέχει ἕνα πνεῦμα προτεσταντισμοῦ. Ἂς τὸ προσέξουμε. Δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια τοῦ διχασμοῦ. Ἔχουμε πονέσει πικρὰ στὸ παρελθὸν ἀπὸ διασπάσεις καὶ σχίσματα. Δὲν νομίζω ὅσοι διαφώνησαν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὥρας ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως νὰ πιστεύουν πὼς ἐμπεριεῖχε κάποια δογματικὴ ἐκτροπὴ ἢ ἔκπτωση τῆς πίστεώς μας.

-Ποιὰ ἡ γνώμη σας γιὰ τὸν ἐμβολιασμό…;

-Δὲν εἶμαι γιατρὸς νὰ ἐκφέρω γνώμη γιὰ τὸ ἐμβόλιο. Ἡ σύγχυση ὅμως εἶναι ὑπαρκτή. Δυσ­τυχῶς, τὰ ἐμβόλια τὰ παράγουν ἑταιρεῖες, δηλαδὴ ἐπιχειρήσεις, δηλαδὴ οἰκονομικὰ συμφέροντα. Ἄρα ἀνθρώπινο ἡ μία νὰ κατηγορεῖ τὸ προϊόν τῆς ἄλλης ἑταιρείας, μὲ στόχο τὸ μεγαλύτερο οἰκονομικὸ ὄφελος, καὶ ὁ πολίτης νὰ μὴ γνωρίζει τί νὰ κάνει. Δυστυχῶς, τὸ γεγονὸς αὐτὸ λειτουργεῖ ἀνασταλτικὰ καὶ στὴν πίεση ποὺ ἀσκεῖ ἡ πολιτεία γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ κόσμου».

Previous Article

Tο σχίσμα στην Ουκρανία κατέληξε σε αδιέξοδο

Next Article

Εὐχὴ εὐλογίας «γάμου» ὁμοφυλοφίλων τῆς Ἀγγλικανικῆς «ἐκκλησίας»!

Διαβάστε ακόμα