Σεβ. Κορίνθου: «Πουλάει τάχα ἡ κόντρα μὲ τὴν Ἐκκλησία;»

Share:

Ἄρθρον διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς Κυβερνῶντας ἐδημοσίευσεν ὁ Σεβ. Κορίνθου εἰς τὴν ἐφημερίδα «Παρὸν» τῆς 3ης Ἰανουαρίου 2021. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἡ προφανὴς ἀνυπαρξία καὶ ἡ παντελῶς ἀδιάφορη στήριξη (τῆς Πολιτείας) φαντάζουν τουλάχιστον ἀντιφατικὲς ὡς πρὸς τὴν κοινὴ λογικὴ ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὰ λεγόμενα τῶν ἴδιων τῶν Ἀρχόντων μας… Γιατί φαντάζει τόσο δύσκολο στοὺς Ἄρχοντές μας νὰ ἐμπιστευτοῦν αὐτούς, τοὺς ὁποίους ἐμπιστεύονται τυφλὰ οἱ ψηφοφόροι τους; Γιατί ἐνῷ μὲ περισσὴ εὐκολία παραδέχονται τὴν σπουδαιότητα τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας ταυτόχρονα δυσ­κολεύονται ἀφάνταστα νὰ τὸ συνδράμουν οὐσιαστικά; Καὶ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς κάνει πάντα τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ παρουσιάζονται διστακτικοὶ καὶ ἐπιφυλακτικοὶ στὴν μάνα τῆς πατρίδας Ἑλλάδας, τὴν Ἐκκλησία τους; Γιατί ἆραγε ὅταν ἡ «πολιτικὴ ἀτζέντα» καθίσταται «δύσκολη», γιὰ οἱονδήποτε κυβερνῶντα, ἡ εὔκολη λύση, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε θέμα ἢ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὶς ἐλάχιστες ποδοσφαιρικὲς γνώσεις μου, γιὰ νὰ «πετάξουμε τὴν μπάλα στὴν ἐξέδρα», νὰ εἶναι σχεδὸν πάντοτε ἡ Ἐκκλησία; Γιατί ἡ κοινὴ γνώμη κατευθύνεται πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση; Μὲ θλίψη διαπίστωσα ὅτι καὶ σ’ αὐτὴ τὴν ὁμολογουμένως πολὺ δύσκολη περίοδο, ποὺ βιώνουμε, ἡ Ἐκκλησία μας χρησιμοποιήθηκε τεχνηέντως ὡς «ἀντίβαρο» σὲ λογικὲς ἢ ἀκόμη καὶ παράλογες αἰτιάσεις ἐπαγγελματικῶν κλάδων, φορέων, μεμονωμένων ἀτόμων, ἀκόμη καὶ «ὑπευθύνων». «Ἐμεῖς γιατί εἴμαστε κλειστοὶ καὶ οἱ Ἐκκλησίες ἀνοιχτές»; Γιατί ἐμεῖς τὸ τάδε καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸ δεῖνα… Ποῦ ἀποσκοπεῖ μία τέτοια μεθόδευση καὶ τί ἐξυπηρετεῖ μία τέτοια στόχευση; Πουλάει τάχα ἡ κόντρα μὲ τὴν Ἐκκλησία; Καὶ ἂν πουλάει, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὴν πουλήσουμε;».

Previous Article

Εἰς χεῖρας τῶν αἱρετικῶν ΗΠΑ ἢ τῶν ὁμοδόξων Ρώσων τὰ Σκόπια;

Next Article

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία διασπείρει ἀνακριβεῖς εἰδήσεις;

Διαβάστε ακόμα