Σεβ. Λαγκαδᾶ, οἱ πολιτικοί ἀποφασίζουν!

Share:

Ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ κηρύττων κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν τῆς 4ης Ὀκτωβρίου ἀνέφερε καὶ τὰ ἑξῆς συμφώνως πρὸς δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του:

«καταλήγοντας παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ὑποδειγματικὴ εὐταξία καὶ πιστὴ τήρηση τῶν προβλεπόμενων κανόνων ὑγιεινῆς ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας, λόγω τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ (Covid-19), ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι «ὅταν λαμβάνουμε τὰ σωστὰ μέτρα προσοχῆς καὶ πρόβλεψης, οὔτε οἱ Ἐκκλησίες θὰ κλείσουν, οὔτε οἱ Θεῖες Λειτουργίες θὰ σταματήσουν καὶ σύντομα ὅλη αὐτὴ ἡ δοκιμασία θὰ ἀποτελέσει παρελθόν».

Ἡ ἀπόφασις διὰ τὸ κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν δὲν εἶναι θέμα τηρήσεως ὑγειονομικῶν μέτρων, ἀλλὰ καθαρῶς πολιτικῆς βουλήσεως. Ἦτο σύστασις τῶν λοιμωξιολόγων ἡ ἀπόφασις ἀπαγορεύσεως τῶν μεγαφώνων καὶ τῶν κωδωνοκρουσιῶν τὴν Μ. Ἑβδομάδα;

Previous Article

15 Ὀκτωβρίου

Next Article

Τεκμήρια της υποτέλειας της εκκλησιαστικής διοίκησης στον «Καίσαρα».

Διαβάστε ακόμα