Σεβ. Λαρίσης: «Οἱ παρενέργειες δὲν εἶναι καὶ τραγικές»

Share:

Ἐνῷ εὑρίσκονται ὑπὸ ἐξέτασιν διὰ τὰ ἐμβόλια ἕως καὶ περιπτώσεις θανάτων, ὁ Σεβασμιώτατος φαίνεται νὰ μὴ ἔχη ἐνδοιασμούς. Διὰ τὴν «Ἀμὰλ» ἐδήλωνεν ὅτι εἶναι καλλιτεχνικὸν γεγονὸς καὶ ὅτι οἱ κύριοι διαφημισταὶ εἶναι ὅσοι ἀντιδροῦν, τώρα τὰ ἐμβόλια εἶναι ἰατρικὸν γεγονὸς, ἀλλὰ σπεύδει μὲ τὸν πλέον ἐπίσημον τρόπον νὰ τὰ προωθήση. Τί τελικὰ συνιστᾶ «θεολογικὸν» π.χ. αἱ ἐκτρώσεις εἶναι;… Μήπως εἶναι ἄλλα τὰ πραγματικὰ κριτήρια; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «eleftheria.gr» τῆς 17ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Παρουσίᾳ τοῦ περιφερειάρχη Κώστα Ἀγοραστοῦ, τοῦ δημάρχου Ἀπόστολου Καλογιάννη καὶ τοῦ διοικητῆ τῆς 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, ὡς ἐκπροσώπων τῶν συνεργαζόμενων φορέων στὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐμβολιαστικοῦ προγράμματος ἔξω ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναούς, ὁ Πατρ. Ἱερώνυμος στὴ σύντομη παρουσίαση δὲν ἔκρυψε τὸν προβληματισμό του γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας καὶ ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη αὔξησης τοῦ ποσοστοῦ τῶν ἐμβολιασμένων μὲ τὸ ἐμβόλιο. «Τὸ ἐμβόλιο δὲν εἶναι πανάκεια, ἀλλὰ εἶναι τὸ μόνο ὅπλο ποὺ διαθέτουμε γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ καὶ οἱ παρενέργειές του δὲν εἶναι καὶ τραγικές…» εἶπε χαρακτηριστικά, καλώντας ὅ­σους ἀκόμη διστάζουν νὰ ἐμβολιαστοῦν νὰ τὸ πράξουν, γιὰ νὰ προσθέσει, ἀπαντώντας καὶ σὲ σχετικὰ ἐρωτήματα, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι θεολογικὸ ζήτημα, ἀλλὰ ὑγειονομικὸ μέτρο γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τὴν ὁποία στηρίζει ἡ Ἐκκλησία. Μιλώντας μάλιστα γιὰ τὴν ἀνάγκη ἐπίσπευσης τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀποκάλυψε ὅτι τὸ ποσοστὸ ἐμβολιασμοῦ στὸν χῶρο τῶν ἱερέων βρίσκεται κοντὰ στὸν μέσο ὅρο τῆς χώρας καὶ κινεῖται στὸ 60% περίπου, ἐνῷ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε καὶ στοὺς 18 ἱερεῖς τῆς Μητρόπολης ποὺ νόσησαν, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων σὲ βαριὰ κατάσταση στὴν ἐντατική, γιὰ νὰ προσθέσει ὅτι «ἦταν εὐτύχημα ποὺ δὲν ὑπῆρξε κανένας θάνατος…».

Previous Article

Σάλος δημιουργήθηκε με τον τρόπο μετάδοσης της Θ.Κοινωνίας

Next Article

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ