Σεβ. Μεσσηνίας: «Οἱ ἀμβλώσεις εἶναι φόνος»

Share:

Πολὺ ὀρθῶς ὁ Σεβασμιώτατος ἐτοποθετήθη περὶ τῶν ἀμβλώσεων χωρὶς περιστροφάς, κατονομάζων αὐτάς ὡς φόνον. Βεβαίως, τὸ μόνον ἀσαφὲς σημεῖον κατὰ τὴν συζήτησιν ἦτο ἡ ἀναφορὰ εἰς «ἰατρικοὺς λόγους». Δυσ­τυχῶς, παρόμοιον ἐπιχείρημα ἐχρησιμοποιήθη καὶ διὰ τὴν αἰτιολόγησιν τῶν ἐμβολίων. Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι πλέον ἔχει καταστῆ εὐρέως γνωστὸν ὅτι ἐθανατώθησαν ἔμβρυα, τὰ ὁποῖα ἐξήχθησαν ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς των ζωντανά, διὰ τοὺς ἐπιστημονικοὺς πειραματισμούς. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «thetoc.gr» τῆς 12ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Φονικὲς πράξεις θεωρεῖ διαχρονικὰ ἡ Ἐκκλησία τὶς ἀμβλώσεις, ὅπως ἐξήγησε ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος διευκρίνισε ὅτι δὲν μιλᾶ γιὰ τὶς ἀμβλώσεις ποὺ γίνονται γιὰ λόγους ἰατρικοὺς, ἀλλὰ γιὰ ὅσες γίνονται ὥστε “οἱ γυναῖκες ὡς μητέρες νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κυοφορεῖ­ται μέσα τους καὶ ἐξαιτίας τῆς σχέσης του μὲ τὴν μητέρα καὶ τὸν πατέρα, ἔχει κι αὐτὸ δικαιώματα στὴ ζωή”.

“Τὸ ὅριο δὲν εἶναι τὸ πῶς ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ τὴ ζωή μου ἢ τὸ σῶμα μου ἀτομικά. Τὸ ὅριο εἶναι πῶς ἀποδέχομαι τὸν ἄλλον δίπλα μου. Καὶ τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο εἶναι ζωή, δὲν εἶναι πρᾶγμα”, εἶπε.

“Δὲν εἶναι θέμα τῆς Ἐκκλησίας ἐπειδὴ τὸ κράτος δὲν ἐπιλύει…”, “Ἐπειδὴ βλέπει πρὸς τὰ κάτω καὶ σέβεται τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ υἱοθετήσει ποτὲ ἡ Ἐκκλησία τὴν ἄμβλωση”, τόνισε ὁ Μητρ. Χρυσόστομος.

“Ὑπάρχει κοινωνία χωρὶς ὅρια; Τότε φτάνουμε στὴν ἀσυδοσία. Καὶ τὸ ὅριο δὲν εἶναι τὸ πῶς ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ τὴ ζωή μου ἢ τὸ σῶμα μου ἀτομικά. Τὸ ὅριο εἶναι πῶς ἀποδέχομαι τὸν ἄλλον δίπλα μου. Καὶ τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο εἶναι ζωή, δὲν εἶναι πρᾶγμα”, τόνισε.

Πρόσθεσε ἀκόμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖται γιὰ ὅποιο θέμα ἀφορᾶ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνας ὀργανισμὸς ποὺ παράγει κοινωνικὴ πρόνοια. Ὅπως εἶπε ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται νὰ διαμορφώσει πρότυπα καὶ μοντέλα κοινωνίας “καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχει λόγο. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν γιὰ κάποιους εἶναι ἀποδεκτὸς αὐτὸς ὁ λόγος ἢ μὴ ἀποδεκτός”».

Previous Article

Δὲν συνάδουν τὰ λόγια μὲ τὰς πράξεις

Next Article

Θάσος: Ἡ ἀσέβεια ὡς εὐσέβεια