Σεβ. Ναυπάκτου, δὲν ἀπαντᾶτε

Share:

Προεκλήθη σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς Ναύπακτον ἱερεὺς ἠρνήθη τὴν μετάδοσιν τῆς Θ. Κοινωνίας εἰς κοράσιον, διότι εἶχε βαπτισθῆ εἰς τὴν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως. Εἰς ἐκτενῆ ἀνακοίνωσίν της ἡ Ἱ. Μ. Ναυπάκτου ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:

«ἀπὸ τὸ ἔτος 2014 ὁ Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος δὲν εἶναι Ἱερέας, δὲν εἶναι παπάς, ἀσχέτως ἂν ἀρέσκεται ἐμπαίζοντας τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, νὰ παριστάνει τὸν Ἱερέα μέχρι σήμερα καὶ νὰ τελῆ «μυστήρια»… εἴτε τὰ κάνει ἕνας μοναχὸς τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως εἴτε τὰ κάνει ἕνας ἠθοποιὸς εἴτε τὰ κάνει ἕνας λαϊκὸς ποὺ ἔχασε τὰ λογικά του καὶ παριστάνει τὸν παπά, εἶναι τὸ ἴδιο, δηλαδὴ εἶναι ἄκυρα καὶ ἀνυπόστατα… Κληρικὸς ποὺ τελεῖ σὲ ἀργία, ἀλλὰ ἐξομοιώνεται μὲ θρησκευτικὸ λειτουργὸ ἄλλης θρησκευτικῆς κοινότητας ποὺ δὲν βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὸ σύστημα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν!»

Ἐρωτῶμεν τὸν Σεβασμιώτατον: Τὰ μυστήρια τῶν ἀχειροτονήτων καὶ αὐτοχειροτονήτων τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καθαιρεθῆ καὶ ἀναθεματισθῆ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας καὶ δὲν εὑρίσκονται κἄν εἰς κοινωνίαν μὲ τὴν συντριπτικὴν πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, εἶναι ἔγκυρα; Εἶναι ἔγκυρον τὸ μυστήριον τελέσεως β΄ γάμου κληρικοῦ, ποὺ ἀπεφάσισεν, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος;

Previous Article

Περὶ τῶν μέτρων προστασίας ἐντὸς τῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν

Next Article

Οικουμενιστικό ρεσιτάλ από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο για τις σχέσεις Ορθοδόξων-Ρ/Καθολικών

Διαβάστε ακόμα