Σεβ. Ναυπάκτου: «Η θρησκευτική ουδετερότητα να τεθή στο άρθρο 13»

Share:

Με πικρίαν παρετηρήσαμεν ότι ο Σεβ. Ναυπάκτου δεν εξέδωσε καμίαν γνωμάτευσιν σχετικώς με την αποκατάστασιν αυτοχειροτονήτων σχισματικών από τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Ίσως συμφωνεί με το Φανάρι. Πως όμως διαφωνεί με αυτό εις το ζήτημα της θρησκευτικής ουδετερότητος; Η Εκκλησία της Κρήτης είναι κάθετα αντίθετος με την «θρησκευτικήν ουδετερότητα», εισαγωγήν της οποίας προτείνει ο Σεβ. Ναυπάκτου εις το άρθρον 13. Ως γράφει ο ίδιος εις το περιοδικόν «Παρέμβασις» του Νοεμβρίου εις την σελ. 8:

«Η πρότασή μου θα ήταν το άρθρο 3 να μην αρχίζη με την φράση «η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», αλλά να παραμείνη το άρθρο ως έχει με την αλλαγή αντί «θρησκεία» «Εκκλησία» και να τεθή ως ερμηνευτική δήλωση, ότι ο όρος «Επικρατούσα θρησκεία» στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, στην οποία ανήκει η πλειονότητα των Ελλήνων Πολιτών. Αυτό δε που λέγεται ως «θρησκευτική ουδετερότητα» να τεθή περιφραστικά στο άρθρο 13, στο οποίο γίνεται λόγος για την ελευθερία της θρησκευτικής συν­ειδήσεως, την οποία εγγυά­ται το Κράτος».

Υ.Γ. «Ο.Τ.»: Η «θρησκευτική ουδετερότητα» να μη τεθή εις κανένα άρθρον.

Previous Article

Η επιλεκτική μνήμη Φαναρίου – Μόσχας

Next Article

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τιμά τον Μητροπολίτην Σπάρτης

Διαβάστε ακόμα