Σεβ. Ρεθύμνης, μὴ προχωρήσετε

Share:

  Υἱικῶς κάνομεν ἔκκλησιν εἰς τὸν Σεβασμιώτατον καὶ κάθε ἄλλον Ἐπίσκοπον νὰ μὴ ἀρχίζουν τὴν ποιμαντικήν τους πορείαν -καὶ νὰ μὴ τὴν στιγματίζουν- μὲ καθαιρέσεις, ὅταν διὰ τὰ αὐτὰ ζητήματα διαφωνίας ἔχει ἀναστατωθῆ ὁλόκληρος ἡ Ὀρθοδοξία. Πῶς, ὅταν πρόκειται διὰ Ἱεράρχας μὲ σοβαρὰ παραπτώματα ἀδιαφοροῦν, ἀλλὰ ὅταν ἕνας ἁπλὸς ἱερεὺς τοὺς ἐλέγξη σπεύδουν νὰ τὸν τιμωρήσουν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «rethnea.gr» τῆς 18ης Νοεμβρίου 2022:

  «Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ τὸν ἱερέα Ἐμμανουὴλ Σαρρῆ, τῆς ἐνορίας Παναγίας Ἐλευθερώτριας Ἄνω Καλλιθέας. Παρ’ ὅτι ἐπανειλημμένα τοῦ ἔχουν γίνει συστάσεις τόσο ἀπὸ τὸν πρώην Μητροπολίτη καὶ νῦν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εὐγένιο ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν νέο Ἐπίσκοπο κ. Πρόδρομο, γιὰ τὴν ἐπιλήψιμη συμπεριφορὰ καὶ διαγωγή του ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ κληρικοῦ, ἐξακολουθεῖ νὰ παρεκκλίνει τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων μὲ συκοφαντικὲς δημόσιες ἀναφορὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἐνῷ ἐπιμένει νὰ μὴ μνημονεύει τὸν Μητροπολίτη Ρεθύμνης καὶ Μυλοποτάμου κ. Πρόδρομο στὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας (ὅπως ἔκανε καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Μητροπολίτη κ. Εὐγένιου), ἐνῷ ἐξαπολύει ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἐναντίον του. Ἐξ ἄλλου δὲν ἔχει περάσει μεγάλο διάστημα ἀπὸ τότε ποὺ διαμήνυσε στὸν Σεβ. Πρόδρομο νὰ μὴ τολμήσει νὰ ἐμφανιστεῖ στὸν ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας χωρὶς φυσικὰ νὰ λάβει ὁ Ἐπίσκοπος ὑπόψη του τὴν προειδοποίηση-ἀπειλή του.

  Κατὰ πληροφορίες, ἐξ αἰτίας τῆς ἀμετανόητης στάσης τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ ἀποφασίστηκε ἡ εἰς βάρος του ποινὴ ἀργίας ἑνὸς μήνα, διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο θὰ στερεῖται τοῦ δικαιώματος τῆς ἱερατικῆς του ἰδιότητας, ἀπόφαση ποὺ θὰ τοῦ γνωστοποιηθεῖ ἐγγράφως.

  Παράλληλα ὁ κληρικὸς παραπέμπεται στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Δικαιοσύνη μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς καθαιρέσεως. Πρὸς τοῦτο, ἔχει ἤδη συσταθεῖ ἡ προβλεπόμενη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ στὴν οἰκεία Μητρόπολη (Ἐπισκοπικὸ Δικαστήριο), ἡ ὁποία θὰ ἐξετάσει τὸ θέμα καὶ θὰ γνωμοδοτήσει ἂν χρῄζει καθαιρέσεως ὁ κληρικός, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν συμπεριφορὰ καὶ ὅλα τὰ ἀντίθετα πρὸς τὴν Ἐκκλησία παραπτώματά του. Στὴ συν­έχεια θὰ παραπεμφθεῖ στὸ Συν­οδικὸ Δικαστήριο τῆς ὁποίας τὰ μέλη (Μητροπολίτες) θὰ λάβουν τελεσίδικη ἀπόφαση».

Previous Article

Ἡ πρώτη ἀπόφασις τοῦ Αἰτωλοακαρνανίας

Next Article

Παρηκολουθεῖτο ὁ Ἀνδριανουπόλεως!