Σεβ. Ρεθύμνης: «ὁ Χριστὸς ἀναγκάστηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία»

Share:

Χαίρεται ὁ Σεβασμιώτατος, διότι θὰ ἐκκλησιασθῆ τὸ 1% τῶν Ἑλλήνων! Χαίρεται ἐπίσης, διότι θὰ γίνουν πολλαπλαὶ Θεῖαι Λειτουργίαι, χωρὶς ὅμως νὰ ἀναφερθῆ εἰς τὴν σπουδαιότητα τῆς μιᾶς ἐνοριακῆς συνάξεως ἐπὶ τῷ αὐτῷ. Δὲν ἔφυγεν ὁ Χριστός, Σεβασμιώτατε, ἐσεῖς οἱ Ἱεράρχαι συνῃνέσατε εἰς τὸν διωγμόν του ἀπὸ τὸν ἀφορισμένον κ. Πρωθυπουργόν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «pentapostagma.gr» τῆς 18ης Δεκεμβρίου 2020:

«Ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνου καὶ Αὐλοποτάμου Εὐγένιος, μίλησε στὸ ραδιόφωνο τοῦ Team FM 102 καὶ τὴν «Πρώτη γραμμή»… καὶ ὑπογράμμισε: «Εἴμαστε ἱκανοποιημένοι καθὼς ἕνα μεγάλο μέρος ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ζητήσαμε ἀπὸ τὴν πολιτεία ἔγινε πραγματικότητα, μὲ σύνεση ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλα τὰ μέτρα. Ἐμεῖς στὴν ἐκκλησία χαρήκαμε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων στὸ χῶρο τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐγὼ προσωπικὰ χάρηκα πάρα πολὺ γιὰ τὴ δυνατότητα ποὺ δόθηκε στὴν κατ’ ἰδίαν προσευχὴ στοὺς ναούς μας ἀπὸ σήμερα κιόλας. Νὰ περνᾶνε οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀνάβουν ἕνα κερί, νὰ ἐναποθέτουν τὰ προβλήματά τους στὸ Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους ποὺ εἶναι πάντα κοντά τους… Ἐμεῖς θὰ κάνουμε τὸ πᾶν, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὶς ἀνάγκες τῶν περισσότερων ἀνθρώπων μὲ περισσότερες Λειτουργίες, θὰ διπλασιάσουμε ἔτσι τὸ ἀριθμὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ μποροῦν νά συμμετέχουν». Τὸ μήνυμα τοῦ Μητροπολίτη Ρεθύμνου καὶ Αὐλοποτάμου γιὰ τὰ Χριστούγεννα ποὺ ἔρχονται:

“Τα Χριστούγεννα εἶναι οἰκογενειακὴ γιορτή. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε σπίτι, ὅταν γεννήθηκε καὶ ἀναγκάστηκε νὰ πάει σὲ ἕνα σπήλαιο. Αὐτὸ κάτι λέει. Γιὰ τὸ Θεὸ δὲ βρέθηκε οὔτε κἄν ἕνα σπίτι. Τὸ ἴδιο καὶ τώρα ὁ Χριστὸς ἀναγκάστηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὸ σπίτι του, τὴν ἐκκλησία, καὶ νὰ ἀναζητήσει ἕνα νέο σπίτι ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Μπορεῖ νὰ κάνει ὁ καθένας τὴν καρδιὰ του ἕνα σπήλαιο γιὰ τὸ Χριστό, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ νὰ γεννηθεῖ στὶς καρδιὲς μας ἀγάπη, ἐλπίδα, ἀνεξικακία, ἡ πραότητα καὶ ἡ προσδοκία ὅτι θὰ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση”.

Previous Article

Αδυνατούμε να αποδεχθούμε την απαγόρευση της Κυβέρνησης

Next Article

Το Πατριαρχείο Μόσχας δεν θα κλείσει τους Ιερούς Ναούς

Διαβάστε ακόμα