Σεβ. Ρόδου: «Νὰ σεβαστοῦμε ὅσους δὲν θέλουν νὰ ἐμβολιαστοῦν»

Share:

Ἀναπτύσσεται ραγδαῖα μία τεραστία κοινωνικὴ πίεσις ἄνευ προηγουμένου προκειμένου νὰ ἐμβολιασθοῦν ὅλοι. Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας θὰ διαμοιράση ἀκόμα 18.500.000 εὐρὼ εἰς τὰ ΜΜΕ, διὰ νὰ προωθήσουν τὸν ἐμβολιασμόν. Πρὸς τί αὐτὸς ὁ πρωτοφανὴς ψυχολογικὸς κλοιὸς εἰς τὸν λαόν; Οἱ Ἱεράρχαι νὰ ἀντιτάξουν τὸν σεβασμὸν κάθε προσωπικότητος. Παραθέτομεν χαρακτηριστικὴν δήλωσιν τοῦ Σεβ. Ρόδου εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ροδιακή» τῆς 22ας Δεκεμβρίου 2020:

«Καὶ τὸ ἐμβόλιο; Εἶναι ἕνα ζήτημα ἰατρικὸ-ὑγειονομικό, δὲν εἶναι θεολογικό. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐμβόλια, πάντα κάποιοι ἄνθρωποι εἶχαν τὶς ἀμφιβολίες τους, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκφραστεῖ καὶ γιὰ ἄλλα ἐμβόλια, κατὰ τὸ παρελθόν. Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τὸ κάνουν ὅλοι ὅσοι τὸ ἐπιθυμοῦν. Νὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ πρόσβαση γιὰ ὅλους, ἀλλὰ νὰ σεβαστοῦμε καὶ τὴ βούληση ἐκείνων, ποὺ γιὰ τοὺς δικούς τους προσωπικοὺς λόγους, δὲν θὰ θελήσουν νὰ ἐμβολιαστοῦν».

Previous Article

Ἐκτρωματικὰ τὰ συνοδικὰ δίπτυχα 2021

Next Article

Αγιασμός των υδάτων στην Κέρκυρα

Διαβάστε ακόμα