Σεβ. Σουηδίας, μιμηθῆτε τὸν Σεβ. Γόρτυνος

Share:

Εἶναι ποιμαντικὴ ἀντιμετώπισις ἡ μήνυσις πιστῶν καί μάλιστα ὅταν αὐτοὶ θέτουν ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα εἰς τὸ προσκήνιον. Παραθέτομεν ἐπιστολὴν τοῦ κ. Χρήστου Τιμούδα:

«Στὶς 2/4/2021, ἔγραψα ἕνα ἄρθρο, γιὰ τὴν ἀποκαθήλωση τῶν εἰκόνων στὸν Μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Στοκχόλμης, ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπα. Μὲ τὴν δικαιολογία μίας ἀνακαίνισης, ἀφαιρέθηκαν οἱ φορητὲς εἰκόνες ἀπὸ τὸν ναό. Ἡ ἀνακαίνιση τελείωσε μία ἑβδομάδα πρὶν τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2020, ἀλλὰ οἱ εἰκόνες δὲν ξαναμπῆκαν στὴν θέση τους.

Στὸ ἄρθρο αὐτό, τὸ ὁποῖο ἡ ἐφημερίδα σας εἶχε τὴν καλωσύνη νὰ δημοσιεύσει, ἐνημέρωνα τὸν κόσμο γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ συγχρόνως ρώταγα τὸν κ. Μητροπολίτη, ποῦ εἶναι οἱ εἰκόνες καὶ γιατί δὲν μπαίνουν ξανὰ στὴν θέση τους.

Δὲν πῆρα καμία ἀπάντηση μέχρι τώρα γιὰ τὶς εἰκόνες.

Πῆρα ὅμως τὴν μήνυση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος, μὲ στέλνει στὰ σουηδικὰ δικαστήρια, γιὰ συκοφαντία.

Μὲ μηνύει ὁ Σεβασμιώτατος, γιὰ “ἀνεπιθύμητα” e-mails, ποὺ ἔστελνα στὴν σελίδα τῆς Μητρόπολης, μὲ ἐρωτήματα γεμάτα ἀγωνία, μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν Ἐκκλησία μας.

Μὲ μηνύει γιὰ “παρενόχληση”, γιὰ τὴν κριτικὴ ποὺ ἔκανα στὰ μηνύματά μου. Ὅπως γιὰ παράδειγμα, ὅταν τὸν παρακαλοῦσα στὶς 1/1/2021, μὲ ἕνα e-mail, νὰ μᾶς ἀπαντήσει ,ἂν ἔχει κάποιο σχέδιο γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων, τὸ ὁποῖο παίρνει χρόνο, γιὰ νὰ μὴ ἀνησυχοῦμε.

Ἐπίσης, ὅπως ἀναφέρεται στὴν μηνυτήριο ἀναφορά, κανεὶς δὲν μὲ προκάλεσε λεκτικά, καὶ πόσο μᾶλλον ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος δὲν ἀπάντησε σὲ κανένα μήνυμά μου, γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς μὲ τὶς εἰκόνες, γιὰ νὰ ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ πῶ τὴν γνώμη μου.

Μὲ μηνύει ὁ Σεβασμιώτατος, γιατί στὸ Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο, γιὰ τὴν ἐθνικὴ γιορτή, στὶς 28/10/2018, στὴν Στοκχόλμη καὶ ἐνῷ ὁ ναὸς ἦταν κατάμεστος, φώναξα, “ποῦ εἶναι ἡ σημαία μας”.

Κάνανε Δοξολογία γιὰ τὴν ἐθνικὴ γιορτή, βγάλανε καὶ λόγους, γιὰ τὴν μεγάλη σημασία τῆς ἐπετείου, χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ ὑπέρτατου συμβόλου τοῦ ἔθνους μας, ποὺ ἑνώνει διαχρονικὰ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ζωντανοὺς καὶ νεκροὺς καὶ δίνει ὑπόσταση σὲ ὅ,τι λογίζεται ἑλληνικό. Ἵσως νὰ πεῖ κάποιος, ὅτι ἁπλὰ ξεχάσανε τὴν σημαία στὴν ἀποθήκη. Γιατί τόση φασαρία;

Τὸ κατηγορητήριο; Τὸν ἐνόχλησα ἐν ὥρᾳ ἐργασίας τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τρόμαξα καὶ τὸν κόσμο, μὲ τὶς φωνές μου.

Στὴν διασπορά, ἡ ἐκκλησία εἶναι ὁ κυριώτερος χῶρος συνάντησης τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκεῖ γίνονται οἱ ἐθνικὲς γιορτές. Ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Μητρόπολής μας, ἐδῶ καὶ πενῆντα χρόνια, δὲν ἔλλειψε ποτὲ ἡ σημαία μας ἀπὸ τέτοιες γιορτές.

Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς συκοφαντίες λοιπόν, ἢ κατὰ τὴν ἀγαπημένη ἔκφραση τοῦ Σεβ. Κλεόπα, fake news καὶ γιὰ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη παρενόχληση μὲ e-mail.s στὸν λογαριασμὸ τῆς Μητρόπολης, γύρω στὰ δέκα καὶ μερικὰ ἄλλα, πολὺ λιγότερα στὸν ἀριθμό, στὸν προσωπικό του λογαριασμό, τὰ τελευταῖα 4 χρόνια, δὲν παραλείπει νὰ ζητήσει οἰκονομικὴ ἀποζημίωση γιὰ τὴν ψυχικὴ βλάβη ποὺ ὑπέστη.

Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μὲ κατηγορεῖ ὅτι, ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ἔχουν ἀμαυρώσει τὴν φήμη του, στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, στὸν ὁποῖο κινεῖται καὶ ὅτι ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νὰ χάσει ὁ κόσμος καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὸ ποίμνιό του, τὴν ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπό του.

Θὰ περιμένω λοιπὸν νὰ ἀρχίσει ἡ δικαστικὴ διαδικασία καὶ ὁ Θεὸς βοηθός.

Μετὰ τιμῆς

Χρ. Τιμούδας

* * *

Ἀκολουθεῖ ἀνάκλησις ἐξωδίκου τοῦ Σεβ. Γόρτυνος πρὸς ἐφημερίδα, ὁ ὁποῖος πρὸς τιμήν του ὑπογραμμίζει: «εἶναι ἀνεπίτρεπτον πράγματι διὰ τὸν Ἀρχιερέα νὰ ἀπειλεῖ μὲ δικαστήρια»! Παραθέτομεν τὸ κείμενον αὐτούσιον:

† Ὁ Μητροπολίτης

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δημητσάνα, Κυριακή 11 Ἰουνίου 2021

Πρός τήν Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»

Ἐδιάβασα στήν ἔγκριτο ἐφημερίδα Σας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» ἄρθρο Σας ἀναφερόμενο στό ταπεινό μου πρόσωπο καί Σᾶς λέγω μέ εἰλικρίνεια ὅτι ὄχι ἁπλῶς στενοχωρήθηκα, ἀλλά ἐπόνεσα. Ἐπόνεσα, διότι γράφετε ὅτι ἐσκανδάλισα καί σᾶς, ἀλλά καί τό πλήρωμα τοῦ λαοῦ ἀσφαλῶς, μέ τό νά καταφύγω, ἀρχιερεύς ἐγώ, εἰς «ἐξώδικα», ἴσως καί σέ δικαστήρια, διά τήν δικαίωση τάχα τοῦ προσώπου μου. Σᾶς ἀπαντῶ ὅτι ἔχετε δίκαιο. Συμφωνῶ ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο πράγματι διά τόν Ἀρχιερέα νά ἀπειλεῖ μέ δικαστήρια. Οὔτε καί θά τό ἔπραττα ἀσφαλῶς αὐτό. Τό θέμα τοῦ ἐξωδίκου προῆλθε ὄχι ἀπό ἐμέ προσωπικά, ἀλλά ἀπό δυνατό κίνητρο ἄλλων, φίλων πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη προσώπων, τά ὁποῖα μέ συνεβούλευσαν νά προβῶ σέ μία τέτοια μου πράξη, καί μή γνωρίζοντας ἐγώ ὅτι θά εἶναι προσ­βλητική διά Σᾶς ἡ πράξη μου αὐτή, ἔδωσα τήν ἄδεια νά γίνει. Σᾶς ζητῶ μύριες φορές, ἀγαπητοί μου, συγγνώμην διά τήν πράξη μου αὐτή καί Σᾶς παρακαλῶ νά θεωρηθεῖ ἐκ μέρους Σας ὡς μή γραφέν τό ἐξώδικο αὐτό. Ὁμοίως ἐλέγχθηκα, ἀλλά καί συγχαίρω τόν συντάκτη, διότι στό κείμενό του πρός ἐμένα αἴρεται πρός τά μέλλοντα καί ὁμιλεῖ γιά τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, γιά τήν ὁποία καί πρέπει νά νοιαζόμαστε καί νά ἀγωνιοῦμε καί ὄχι γιά τά ἐπίγεια δικαστήρια. Πώ, πώ, εἶπα μέσα μου, ἐντροπή μου! Ἄνθρωποι μή ὄντες κληρικοί καί ἱεροκήρυκες, νά ὑπερβαίνουν ἐμᾶς στά κύρια πνευματικά μας μηνύματα καί τά ἱερά μας καθήκοντα.

Ἀλλά τό μεταξύ μας θέμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι πολύ ἁπλό. Ἐσεῖς ἐγράψατε ἀπό τήν θέση Σας περί ἐπιστολῆς μου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο περί παραιτήσεώς μου καί ἀπ᾽ ἐμέ ὁδηγήθηκε τό πρᾶγμα σέ ἐξώδικο. Ἐπαναλαμβάνω πάλιν ὅτι καταδικάζω τήν πράξη μου αὐτή καί Σᾶς ζητῶ πολλές φορές συγγνώμην, ἄν Σᾶς προσέβαλα. Ἐπειδή ὁ συντάξας τό κείμενο φαίνεται ὡς πνευματικό πρόσωπο, θά ἤθελα κάποτε νά συναντηθῶ μαζί Του.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος

καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Previous Article

Η λιτανεία στο Κίεβο έδειξε ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η πολυπληθέστερη ομολογία της Ουκρανίας

Next Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ