Σεβ. Σύρου: «Ἡ Ἐκκλησία ὑποταγμένη ὑπηρεσία»;

Share:

Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Λόγος τῶν Κυκλάδων» τῆς 24ης Ἀπριλίου 2020 ὁ Σεβ. Σύρου περιέγραψε τὴν περιφρόνησιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος:«-Παρὰ τὴ σύμπλευση Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας γιὰ τὴν τέλεση ἱερῶν μυστηρίων χωρὶς τὴν παρουσία πιστῶν, κάποιοι ἱερεῖς ἢ ἱεράρχες ἀγνόησαν τὶς ἐντολὲς καὶ ἄνοιξαν τοὺς ναοὺς στοὺς πιστούς. Θὰ ἐπιθυμούσατε (ἂν ἦταν στὴ διακριτική σας εὐχέρεια) νὰ κάνετε κι ἐσεῖς τὸ ἴδιο κάτω ἀπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες; «-…οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους ὀφείλουν νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουν ψύχραιμα, χωρὶς νὰ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἐξαντλεῖται ἡ αὐστηρότητα σὲ ἕνα Ἐπίσκοπο ἢ σὲ ἕνα Κληρικό, καί, τέλος, οἱ Κρατικοὶ Ὑπάλληλοι νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸν προσήκοντα στὴν πολυαιώνια προσφορά Της στὸ Γένος καὶ τὸ Λαό μας, σεβασμὸ καὶ νὰ μὴ ἀπευθύνονται πρὸς Αὐτὴν ὡς ἐὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μία ὑποταγμένη σ’ αὐτοὺς ὑπηρεσία, ὅπως πρόσφατη Ἐγκύκλιος Διευθύνσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὕφος τοῦ κειμένου τῆς ὁποίας μὲ ἔθιξε προσωπικὰ καὶ ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Previous Article

Ἡ Θ. Εὐχαριστία νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ μαγικὲς ἐπικαλύψεις

Next Article

ΣτΕ: Συνταγματικὰτρία πνευματικὰ ζητήματα

Διαβάστε ακόμα