Σεβ. Φθιώτιδος: «Καλύτερα νὰ ὑποψιαστοῦμε ἕναν ἀθῶο»!

Share:

Τοῦ κ. Δημητρίου Λαμπροπούλου, θεολόγου

Τὴν ἐπικαιρότητα ἀπασχολεῖ ἡ περίπτωσις καθ’ ὁμολογίαν παιδοφθόρου, ἐπειδὴ μεταξὺ ἄλλων αὐτὸς ἐπεδίωκε νὰ διαφημίζη τὴν σχέσιν του μὲ τὴν Ἐκκλησίαν. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἐκλήθη ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΔΙΣ ὁ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Συμεὼν νὰ τοποθετηθῆ εἰς ἐκπομπὴν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Alpha», τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ἡ κ. Τ. Στεφανίδου. Παραθέτομεν ἀκολούθως ἀπομαγνητοφώνησιν ὅσων ἐδήλωσεν ὁ Σεβασμιώτατος:

«Καλησπέρα κ. Στεφανίδου, δὲν ξέρω ἂν εἶναι κανεὶς ἄλλος κοντά σας, γιατί εἶμαι στὸ αὐτοκίνητο καὶ ταξιδεύω, ἂν εἶναι, τὴν ἀγάπη μου σὲ ὅλους σας.

Μὰ τὴν ἔχουμε ζήσει καὶ ἐμεῖς (ἐνν. τὴν διάθεση τῆς προβολῆς τοῦ καθ’ ὁμολογίαν δράστου) ὄχι μόνο οἱ ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ προβεβλημένα πρόσωπα, ὅπως ἐμεῖς. Ἐγὼ ἤμουν πρωτοσύγκελλος στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Ἱεράρχες, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Ὑπουργοί, Πρωθυπουργοί, ἠθοποιοί, καλλιτέχνες. Εἶναι ἕνα φαινόμενο, τὸ ὁποῖο τὸ ζοῦμε μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται δίπλα μας νὰ βγοῦμε μία φωτογραφία «Σεβασμιώτατε, μία φωτογραφία μπορῶ νὰ ἔχω μαζί σας;». Ἐμεῖς μὲ καλὴ τὴ διάθεση τὸ ἀνεχόμαστε αὐτὸ καὶ βλέπουμε πῶς ἐργαλειοποιεῖται μὲ βάση ὅσα καταγγέλλονται. Ἐπαναλαμβάνω σέβομαι τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος, ἀλλὰ εἶναι τέτοια ἡ ὀργή, τέτοια ἡ ἀγανάκτηση, τέτοια ἡ ἀηδία, τέτοια ἡ πίκρα, ποὺ τὸ ξεχνάω τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας καὶ θέλω νὰ συγχαρῶ τὶς διωκτικὲς ἀρχές, μπράβο τους, ἀλλὰ νὰ προχωρήσουν καὶ ἡ δικαιοσύνη νὰ προχωρήσει ἀδέκαστα. Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἐργαλειοποίηση καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία τῆς δῆθεν φιλανθρωπίας καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν πραγμάτων, αὐξάνει τὴν ποινικὴ ἀπαξία τῶν πράξεών του. Δὲν ἀποτελεῖ γιὰ κανένα ἐλαφρυντικὸ τοῦ ἔντιμου βίου, ἀλλὰ ἀπαξία ἀκόμα μεγαλύτερη, ἑκατὸ φορὲς ποιὸ αὐστηρὲς πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἀρχές. Τὰ «οὐαὶ» ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς γιὰ τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους εἶναι γιὰ τέτοιου εἴδους συμπεριφορὲς ὑποκρισίας, παρακμῆς, ποὺ πραγματικὰ δημιουργοῦν μία σύγχυση στοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τὸ αὐθεντικὸ ἀπὸ τὸ ψεύτικο, κλονίζεται ἡ ἐμπιστοσύνη σὲ ὅλους καὶ σὲ ὅλα καὶ αὐτὸ εἶναι ὅ,τι πιὸ σκληρὸ καὶ ὅ,τι πιὸ ἀπάνθρωπο καὶ φυσικὰ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὑπέστη αὐτὸ τὸ πλάσμα καὶ ἄλλα πλάσματα ποὺ ὑφίστανται. Γι’ αὐτὸ ὅπου ὑπάρχουν ὑπόνοιες γιὰ τέτοιες συμπεριφορὲς νὰ καταγγέλλονται. Συγγνώμη ποὺ μὲ ἀκοῦτε ἔτσι, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ συγκρατήσω τὴν ὀργή μου.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμά μου, νὰ μιλᾶμε καὶ ἂν ὑποψιαζόμαστε κάτι καλύτερα νὰ ὑποψιαστοῦ­με ἕνα ἀθῶο -καὶ θὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἀθωότητά του-, παρὰ νὰ σκεπαστεῖ ἕνας ἔνοχος. Χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι θὰ γίνουμε φοβικοὶ στὶς σχέσεις μας. Μὲ ἀγάπη, οἰκογένεια δεμένη, ἡ κοινωνία δεμένη, ἡ γειτονιὰ ἑνωμένη, ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ ἀποτρέψουν τέτοιου εἴδους φαινόμενα πέρα ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ὑπόθεση, ποὺ ἡ δικαιοσύνη εἶμαι βέβαιος θὰ κάνει αὐτὸ ποὺ πρέπει, γιατί ἤδη φάνηκε ἀπὸ τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς ὅτι ἔχουν δουλέψει πολὺ καλά. Ἔχω ἀκούσει γιὰ χίλιες σελίδες δικογραφία. Ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα πληροφορούμεθα μπράβο τους νὰ συνεχίσουν, ἀλλὰ γενικότερα στὴν κοινωνία νὰ ἔχουμε τὶς κεραῖες μας σηκωμένες καὶ οὔτε νὰ ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὴν εἰκόνα. Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ σήμερα νὰ βγεῖ φωτογραφία καὶ μὲ τὸν Μπάϊντεν μπορεῖ νὰ βγεῖ, μὲ τὸν ὁποιονδήποτε. Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ βγεῖ καὶ μὲ ἐσᾶς τὴν ἴδια καὶ μὲ συναδέλφους σας. Ἐσᾶς πόσοι σᾶς σταματοῦν καὶ σᾶς λένε «Τατιάνα, μία φωτογραφία μπορῶ νὰ ἔχω μαζί σου;» Πόσοι σᾶς τὸ ἔχουν πεῖ; Πεῖτε μου τὴν ἀλήθεια ἐδῶ. Θὰ τρελλαθοῦμε τώρα;

Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὴν εἰκόνα. Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὴν εἰκόνα. Ἐπαναλαμβάνω, ἡ κοινωνία ἑνωμένη, τὸ σχολεῖο, ἡ γειτονιά, οἱ θεσμοί, οἱ πάντες, ἀστυνομία, ἐμπιστοσύνη στὴν ἀστυνομία, στὴ δικαιοσύνη, στοὺς θεσμούς. Μὲ ἀγάπη, μιλώντας, διαλεγόμενοι, ἀνοίγοντας τὰ στόματά μας, τὴν καρδιά μας νὰ ἀντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα καὶ νὰ μὴ ξανασυμβαίνουν ποτέ. Συγχωρέστε με εἶμαι καθ’ ὁδὸν γιὰ τὴ Λαμία τὴν ἕδρα μου, εἶμαι στὸ δρόμο μπορεῖ νὰ χαθεῖ τὸ σῆμα. Τὴν ἀγάπη μου σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως».

Πρὶν ἐκθέσωμεν τὰς σκέψεις μας ἐπὶ τῶν δηλώσεων νὰ σημειώσωμεν μὲ ἔμφασιν ὅτι αἱ πράξεις τῆς παιδοφθορίας εἶναι παντελῶς καταδικαστέαι καὶ μάλιστα ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν νόμον τῆς Πολιτείας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Ἡ δικαιοσύνη ἑπομένως ἂς πράξη τὸ καθῆκον της, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχη ἐπιβάλει ἐπιτίμιον ἐφ’ ὅσον ὁ δράστης ἔχει ὁμολογήσει τὰ ἐγκλήματά του, ἀλλὰ δηλώνει ἐπίσης ὅτι εἶναι πιστὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Φωτορεαλιστικὴ Ἱερωσύνη;

Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξὺ ἄλλων θίγει ἕνα φαινόμενον τῆς ἐποχῆς μας, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ μάστιγα: τὰς ἀπειραρίθμους φωτογραφήσεις. Κατ’ ἀρχὰς δὲν εἶναι κανεὶς ὑποχρεωμένος νὰ «ἀνέχεται» μίαν τοιαύτην ἀπαίτησιν τῶν ἀνθρώπων καὶ δὴ ὅταν εἶναι Ἱεράρχης. Πρώτη ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ δώση τὸ καλὸν παράδειγμα καὶ νὰ ἀπέχη ἀπὸ τὴν ἀκατάπαυστον φωτογραφικὴν ἀπαθανάτησιν, τροφοδοτοῦσα τὴν μανίαν τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι νὰ οἰκτίρη κανεὶς τοῦ Ἱεράρχας ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὅπου σταθοῦν καὶ ὅπου εὑρεθοῦν συνοδεύονται ἀπὸ μισθωμένον φωτογράφον καὶ ἐπιδιώκουν τὴν διασπορὰν τῶν ἀπεικονίσεών τους εἰς ὑποτιθεμένας ἐκκλησιαστικὰς σελίδας (ὄχι ἄνευ τοῦ ἀναλόγου ἀντιτίμου), αὐτοευτελιζόμενοι μέσῳ τῆς αὐτοδιαφημίσεως… τοῦ τίποτε! Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι δὲν εἶναι «πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ἠθοποιοὶ καὶ καλλιτέχνες», ἀλλὰ ἀσκηταὶ ἐν τῷ κόσμῳ, ταγμένοι νὰ ἐπιτελοῦν τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας ἀθορύβως, ὅπως ἄνευ κρότου καὶ λάμψεως ἐπελαύνει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἄξιοι αὐτῆς εἶναι οἱ «βιασταί», ὄχι οἱ αὐτοθαυμαζόμενοι εἰς τὰ πληρωμένα «φωτορεπορτάζ»!

Προσπαθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος νὰ ἀπέχη ἀπὸ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι «Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ σήμερα νὰ βγεῖ φωτογραφία καὶ μὲ τὸν Μπάϊντεν»; Ἂς ἐπιτραπῆ νὰ διαφωνήσωμεν, διότι δὲν ἔχουν ὅλοι φωτογραφίαν μὲ τὸν κ. Μπάϊντεν (πλὴν τῶν ὑποψηφίων Πατριαρχῶν…) καὶ δὲν θὰ ἤθελεν οἱοσδήποτε νὰ φωτογραφηθῆ μὲ αὐτόν, ὁ ὁποῖος εὐθύνεται διὰ χιλιάδας θύματα παγκοσμίως, μὲ αὐτὸν ὁ ὁποῖος ἔχει δηλώσει πολλάκις ἔνθερμος θιασώτης τοῦ σιωνισμοῦ, μὲ αὐτὸν ὁ ὁποῖος καθιέρωσε μῆνα ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐτοποθέτησε «διεστραμμένους» κατὰ τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνθρώπους εἰς διαφόρους προβεβλημένας θέσεις κ.ἄ. Διατὶ ὅμως ἐσκέφθη τὸν κ. Μπάϊντεν καὶ ὄχι π.χ. τὸν κ. Πούτιν; Τὸν θεωρεῖ τὸν ὕψιστον ἄνθρωπον ἐπὶ γῆς;… Εἶναι ἆραγε εὔστοχος ὁ παραλληλισμός; Ὁ «Μπάϊντεν» εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος ἢ ὁ παιδοφθορέας;… Πρόκειται περὶ ἀκατανοήτου παραλληλισμοῦ. Ἐπιπροσθέτως, ἂς σημειωθῆ ὅτι δὲν εἶναι μόνον θέμα προσώπων, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος τῆς φωτογραφήσεως. Εἶναι διαφορετικῆς βαρύτητος μία φωτογραφία περιστασιακὴ π.χ. εἰς μίαν ἐκδήλωσιν, καὶ διαφορετική, ὅταν εἰκονίζεται κανεὶς νὰ συντρώγη ἢ νὰ ἐναγκαλίζεται μὲ τοιαῦτα πρόσωπα.

Ὡστόσον, νὰ ἐπαινέσωμεν τὴν ὁμολογίαν τοῦ Ἱεράρχου, ὅτι τοιούτου εἴδους συμπεριφοραὶ ὀφείλουν νὰ δικάζωνται αὐστηρότερα. Οὐδεὶς ἄλλος φωτογραφημένος ἕως σήμερα δὲν ἀπεκήρυξε τόσον ἔντονα. Νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι δὲν ἔχει νὰ φοβηθῆ τίποτε καὶ προχώρησεν εἰς τὴν ἀποδοκιμασίαν;

Ζήτημα γνώσεως ἢ προσωποληψίας;

Ἀντιστοίχως πρέπει νὰ ἐπισημανθῆ ἡ ὑποκρισία τῶν «δύο μέτρων καὶ δύο σταθμῶν» σχετικὰ μὲ τὸ ποιὸν τῶν ἀνθρώπων, μὲ τοὺς ὁποίους φωτογραφίζεται κανείς. Ἡ ὑπόθεσις τῆς παιδοφθορίας εἶναι μία ἰδιωτικὴ ὑπόθεσις, ἡ ὁποία ἀφορᾶ μόνον ὅσους ἐνεπλάκησαν, καὶ βεβαίως εἶναι εὔλογον ὅτι δὲν ἐγνώριζεν οἱοσδήποτε κληρικὸς περὶ τίνος ἀνθρώπου ἐπρόκειτο. Ὡστόσον, ἕτερα ζητήματα π.χ. τὸ κλείσιμον τῶν ἱ. ναῶν, ἀποτελεῖ μίαν δημοσίαν ὑπόθεσιν, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ὅλους, καθὼς εἶχεν ἀποτέλεσμα τὴν αὔξησιν τῆς οἰκογενειακῆς βίας, τὴν αὔξησιν τῶν αὐτοκτονιῶν, τὴν αὔξησιν φαινομένων κακοποιήσεως κ.ἄ. Συμβαίνει λοιπὸν νὰ ὀμνύουν καὶ νὰ ἀναθεματίζουν ὅτι δὲν ἐγνώριζαν τὸν παιδοφθορέα, διὰ τοῦτο καὶ ἐδέχοντο νὰ φωτογραφηθοῦν μαζί του, τουναντίον νὰ σιωποῦν διὰ τὸν πολιτικὰ ὑπαίτιον ἢ ὑπαιτίους τῆς ἀπαγορεύσεως προσελεύσεως εἰς τοὺς ἱ. ναούς, μὲ τοὺς ὁποίους φωτογραφίζονται ἀσμένως, διότι αὐτοὶ ἔχουν ἐξουσίαν ἂς εἶναι καὶ ἀφωρισμένοι… Εἶναι ὅμως καὶ ἄλλες περιπτώσεις: Ὅταν συλλειτουργῆ ἐν μέσῳ φωτογράφων ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸν ψευδοΟλβίας Ἐπιφάνιον (Δημητρίου), παρὰ τὴν ἐπιστολὴν διαμαρτυρίας μελῶν τοῦ ποιμνίου, δὲν προκαλεῖ; Ὅταν δέχεται νὰ μετέχη εἰς τὴν ἐκπομπὴν τῆς κ. Στεφανίδου, ἡ ὁποία ὅπως καὶ ὁ σύζυγός της κ. Ν. Εὐαγγελάτος τὴν προηγουμένην ἡμέραν δὲν εἶχαν σεβασθῆ τὸ ἀπόρρητον καὶ ἐδημοσίευσαν φωτογραφίας τοῦ κορασίου; Εἶναι λοιπὸν ζήτημα γνώσεως ἢ ζήτημα διακρίσεως;

Ἂς ἀναλογισθῆ κάθε ἀναγνώστης διατί δὲν ὁμιλεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία οὔτε διὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἐκακοποίησαν οἱ παπικοί, οὔτε διὰ τὴν τύχην τῶν παιδιῶν ποὺ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὴν Γλυφάδαν, ἀλλὰ μὲ περισσῆ χαρὰν ἐφωτογραφήθησαν καὶ μὲ τὸν ἀφωρισμένον Πάπαν, ὅταν ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ μὲ τὸ αὐτοαφωρισμένον ὁμοφυλόφιλον «ζεῦγος». Ἂς ἀναλογισθῆ διατί ἐπευφημεῖται ἡ δικαιοσύνη, ὅταν ἐπιδικάζη ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας χωράφια ἢ ἀθωώνη κάποιον Μητροπολίτην, ἀλλὰ ἀλληθωρίζει ἡ Διοικοῦ­σα Ἐκκλησία, ὅταν ἀθωώνεται ὁ Χριστοφοράκος, ἀπαλλάσσεται ὁ Γεωργιάδης, ὅλοι φίλοι τοῦ Πρωθυπουργοῦ, καὶ καταδικάζεται ἕνας εὐσεβὴς κληρικός, ἐπειδὴ ἐτέλεσε Θ. Λειτουργίαν.

Καλῶς εἶπεν ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι «Τὰ «οὐαὶ» πού εἶπεν ὁ Χριστὸς εἶναι γιὰ τέτοιου εἴδους συμπεριφορὲς ὑποκρισίας», δὲν διευκρίνισεν ὅμως τί πράττει ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὅταν ὄχι «ὑποψίες περὶ ἑνὸς ἀθώου», ἀλλὰ πορίσματα καταδίκης φθάνουν εἰς τὰς χεῖρας της… Εἶναι οἱ πρωτοσύγκελλοι, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ «μπῆ στὸ συρτάρι ἡ ὑπόθεση»;

Previous Article

«Ἡ «ἐκλογὴ» τῶν νέων Μητροπολιτῶν»

Next Article

Ἡ Ἐκκλησία στις ἐπάλξεις τοῦ  Ἔθνους