Σεβ. Φωκίδος, ἔχετε ἀπολέσει τὴν πνευματικὴν ἐποπτείαν ἢ τὴν ἀξιοπιστίαν Σας;

Share:

Ἔκπληκτοι ἀνεγνώσαμεν ἐπιστολὴν τῆς 1ης Νοεμβρίου 2021 τοῦ Σεβ. Φωκίδος πρὸς τὸν Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν τῆς περιοχῆς του, μὲ τὴν ὁποίαν τοῦ ὑποδεικνύει -ὑπερ­ακοντίζων καὶ τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν- νὰ ἐπιτηρήση συγκεκριμένα τὰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ τὰς ἐνορίας, γράφων μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«…μὲ λύπη μας πληροφορούμεθα διὰ περιπτώσεις μοναστηριῶν καὶ ἐνοριῶν τῆς ἐπαρχίας μας ποὺ δὲν ἐφαρμόζουν τὸν νόμο καὶ γίνονται αἰτία διασπορᾶς τοῦ covid 19. Ἐμεῖς ὡς Ἱεράρχης, πέραν τῆς ἐνημερώσεως, τὴν ὁποία ἔχουμε κάνει, ὁ νόμος τῆς Πολιτείας δὲν μᾶς δίδει κάποιο ἄλλο δικαίωμα ἐπεμβάσεως. Ἐσεῖς ὅμως ἐκ τοῦ νόμου ἔχετε κάθε δικαίωμα ἐπεμβάσεως, ὥστε νὰ τηρηθοῦν τὰ προβλεπόμενα ἐκ τῆς πολιτείας μέτρα περιορισμοῦ τῆς πανδημίας. Ἐπὶ τούτου παρακαλοῦμε ὅπως συχνὰ καὶ πυκνὰ ἐλέγχετε Ἱερὰς Μονὰς καὶ ἐνορίας τῆς ἐπαρχίας μας, γιὰ νὰ διαπιστώνετε, ἐὰν τηροῦνται τὰ προβλεπόμενα μέτρα τῆς Πολιτείας. Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν ἐφαρμόζονται, παρακαλῶ νὰ ἐφαρμοστεῖ ὁ νόμος».

Θὰ ἐπεθύμει ὁ Σεβασμιώτατος καὶ περαιτέρω δικαιώματα ἐπεμβάσεων…;! Δὲν εἶναι ὁ ἴδιος ἱκανὸς νὰ ἐπιβλέψη τὴν Ἐπαρχίαν του ἢ ἐπιφορτίζει τὸ «ἄχαρον» ἔργον εἰς τὴν ἀστυνομίαν; Ἢ μήπως τελικὰ ἡ συμμαχία του μὲ τὰς δυνάμεις καταστολῆς δὲν ἔχει κριτήριον οὔτε τὴν πολιτικὴν νομιμοφροσύνην οὔτε τὴν ὑγείαν τῶν πιστῶν, ἀλλὰ τὸ καιροσκοπικόν; Πῶς νὰ τὸν πιστεύση κανεὶς, ὅταν διαβάζη ὅσα τὴν 8ην Ἰανουαρίου 2021 εἶχεν ἀποστείλει καὶ πάλιν μὲ ἐπιστολὴν εἰς τὸν Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν Φωκίδος, γράφων μεταξὺ ἄλλων:

«Προσυπογράφω τὰ ὅσα εὔστοχα καὶ καίρια ἐπισημαίνει παρακάτω ἡ δόκιμη δημοσιογραφικὴ γραφίδα τοῦ κ. Μανώλη Κοττάκη. Τὰ ἀπευθύνω ὡς «Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ» στὸν Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Φωκίδος, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴ σπουδὴ καὶ ὑπερβάλλοντα ζῆλο -παραμονὴ τῶν Θεοφανείων-, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, μὲ αὐταρχισμὸ καὶ ἀσυδοσία ἀνέλαβε νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν πλειάδα τῶν ἱερέων μας καὶ νὰ ὑποδείξει μὲ πολιτικὴ λόχου δύσβατες περιοχὲς ἄσκησης τοῦ ἱερατικοῦ τους λειτουργήματος.

Ὁ ἴδιος προσωπικὰ δὲν λειτουργῶ ποτὲ μὲ σκοπὸ τὴν ὁδηγία ἢ τὴν ἐπιτίμηση. Ὡστόσο δὲν δικαιοῦμαι νὰ κλείσω τὰ σπλάγχνα μου στὴν ἀγωνία τοῦ ποιμνίου μου καὶ στὴν οἰμωγὴ τοῦ λαοῦ μου. Καὶ δὲν ἐκχωρῶ σὲ κανένα τὴν Ἀρχιερατική μου διακονία.

Ἐπειδὴ ὁ κ. Διευθυντὴς ζήτησε νὰ μὲ δεῖ προσωπικὰ -καὶ βέβαια θὰ τὸν δεχθῶ- τὸν παρακαλῶ, μέχρι τότε, νὰ ἀναγνώσει προσεκτικὰ τὰ παρακάτω γραφόμενα καὶ νὰ μελετήσει μὲ προσοχὴ τὶς διαπιστωτικὲς προτάσεις τοῦ δημοσιεύματος, ἔτσι ὥστε νὰ βοηθήσει καὶ μένα στὴν κατανόηση τῶν εἰρημένων κρίσεων, στοχαστικῶν ἀληθειῶν καὶ προβληματισμῶν, γιατί ἂν καὶ διετέλεσα ἐπὶ τρεῖς σχεδὸν δεκαετίες ἐκπαιδευτικός, πάντοτε ἐπιλέγω τὴ θέση τοῦ μαθητοῦ καὶ τῆς μαθητείας».

Ἀκολουθοῦν ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Μ. Κοττάκη:

«Μὲ συνέπεια αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν εὐρύτερη Πολιτεία κατὰ τὸ διανύσαν διάστημα νὰ εἶναι ἡ ἀσεβὴς συμπεριφορά της ἀπέναντι στὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ διαρκὴς ἀπόπειρα ταπείνωσής του. Ἡ ἐντύπωση ὅτι ἐπιδιώκεται ἡ συντριβή του. Ἰδοὺ ἕνας πρόχειρος ἀπολογισμός, ὕστερα ἀπὸ ἕνα ἔτος κορωνοϊοῦ: ποινικὲς διώξεις εἰς βάρος μητροπολιτῶν (γιὰ Ἐφετεῖο, Πολυτεχνεῖο, Πρωτομαγιά, καμία), διώξεις κατὰ κληρικῶν γιὰ τὴ θεία Κοινωνία, Ἀστυνομία ἔξω ἀπὸ τοὺς ναοὺς τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, πρόστιμα σὲ πιστοὺς γιὰ τὴν παρουσία τους σὲ προαύλια ναῶν τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, εἰσηγήσεις ὑπουρ­γῶν νὰ ἀνοίξουν οἱ ναοὶ τελευταῖοι τῶν τελευταίων, στὶς 30 Ἰουνίου, μὲ τὴ λήξη τοῦ πρώτου κύματος τῆς πανδημίας (εὐ­τυχῶς, τὶς ἀπέρριψε ὁ πρωθυπουργός), εἰσηγήσεις νὰ ἀνοίξουν οἱ ναοὶ τὰ Χριστούγεννα μὲ ἐννέα μόλις πιστοὺς (εὐτυχῶς, καὶ αὐτὲς τὶς ἀπέρριψε ὁ πρωθυπουργός).

Ἡ ζημιὰ ὡστόσο ἔγινε, γιατί τὰ νυχτάδικα ἄνοιξαν πρῶτα, ἡ «μισητὴ» Ἐκκλησία ἔμεινε καὶ πάλι τελευταία. Ἀπαγόρευση στὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ ποῦν τὰ κάλαντα ποὺ μιλοῦν γιὰ τοῦ «Χριστοῦ τὴ θεία γέννηση». Καὶ τὸ ἀποκορύφωμα: Ἀνατροπὴ τῆς κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης ποὺ ἴσχυσε γιὰ τὴν παρουσία πιστῶν κατὰ τὶς λειτουργίες τῶν Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιᾶς χωρὶς προηγούμενη εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς Λοιμωξιολόγων (μοῦ τὸ ἀποκάλυψε ὁ καθηγητὴς Χαράλαμπος Γῶγος σὲ ραδιοφωνικὴ συνέντευξη) καὶ χωρὶς νὰ ἐνημερωθεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔμαθε τὰ νέα ἀπὸ τὴν… τηλεόραση! Ποιά; Ἡ Ἐκκλησία, ποὺ δύο φορὲς μέσα στὰ 200 χρόνια τῆς Ἀνεξαρτησίας μᾶς ἐκποίησε δύο φορὲς τὰ τιμαλφῆ της σὲ χρυσὸ καὶ ἀσήμι, γιὰ νὰ δανειστεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ νὰ φᾶνε ἕνα πιάτο ψωμὶ οἱ Ἕλληνες! Αὐτὴ τὴν Ἐκκλησία τόλμησαν νὰ γράψουν κάποιοι στὰ παλαιά τους τὰ παπούτσια! Καὶ ἀπαξίωσαν νὰ κάνουν ἕνα τηλέφωνο, γιὰ νὰ τὴν ἐνημερώσουν. Τόσο «μικρὴ» τὴν ἔχουν στὸ μυαλό τους, στὸ ὁποῖο προηγοῦνται πάντοτε τὸ ἐμπόριο καὶ οἱ τζίροι, καὶ μένουν πάντα τελευταῖες οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων…

Δὲν ἐξηγεῖται εὔκολα στὸν πιστὸ ἡ κυβερνητικὴ ἀντιπάθεια στὴ θεία Κοινωνία ἢ ἡ ἀπαγόρευση ρίψης τοῦ σταυροῦ σὲ ἀνοιχτὸ χῶρο, ἔπειτα ἀπὸ τόσες ἐκπτώσεις στὶς συγκεντρώσεις τῆς Ἀριστερᾶς. Οὔτε καταλαβαίνει ὁ πιστός, γιατί πανηγυρίζεται ὁ διορισμὸς τοῦ πρώτου open gay ὑπουργοῦ κεντροδεξιᾶς κυβέρνησης, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ δικός του ὁ καημός, ὁ περιορισμὸς τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων του, ἔπρεπε νὰ προηγεῖται…».

Previous Article

Ο Ναός ήταν ά-συλος ακόμη και στον προχριστιανικό κόσμο

Next Article

Διαμαρτυρόμεθα για την έλευση του «Πάπα» στην Ελλάδα!