Σεβ. Ἀμερικῆς: Ἀποδεκτὰ ὅλα τὰ ἐμβόλια!

Share:

Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς μὲ τὴν περὶ αὐτοῦ ἀνυπόστατον Σύν­οδον, καθὼς αἱ ἀποφάσεις της ὑπόκεινται εἰς ἔγκρισιν ἢ ἀκύρωσιν ἀπὸ τὸν Κων/λεως, ἀπεφάνθη ὅτι δὲν ὑφίσταται κανένα ἠθικὸν δίλημμα περὶ τῶν ἐκτρωματικῶν ἐμβολίων. Ἡ συνείδησις κάθε πιστοῦ ἀποφασίζει, ἂν ὑπάρχουν «θρησκευτικοὶ λόγοι» καὶ δὲν δύναται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ τὴν παραβιάζη. Πάντως, δὲν ὑφίσταται κοινὴ γραμμὴ εἰς τὸ Φανάρι, ὡς ἀποδεικνύεται… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Συζητηθέντος τοῦ θέματος τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν πιστῶν… ἂν καὶ γιὰ καθαρὰ ἰατρικοὺς λόγους ἐνδεχομένως νὰ ὑφίσταται ἐξαίρεση κάποιων ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό, ὡστόσο δὲν ὑφίσταται γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία καὶ τοὺς πιστούς της ἐξαίρεση ἀπὸ κανένα ἐμβολιασμὸ γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πιστοποιητικὰ ἐξαίρεσης ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμὸ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους, ἐκδεδομένα ἀπὸ ἱερεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, δὲν ἔχουν καμμία ἰσχύ, εἶναι ἄκυρα καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐκδίδονται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς μας γιὰ κανένα λόγο».

Previous Article

Η Ομογένεια της Αμερικής δεν πρόκειται να παίξει ανθελληνικά παιχνίδια με τον κ.Ελπιδοφόρο

Next Article

«ΑΠΕΔΩΚΕΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ ΠΑΡΕΔΩΚΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ»