Σεβ. Ἀργολίδος, ἐτεμαχίσατε τὸν Ἅγιον;

Share:

Ὁ γνωστὸς προωθητὴς τοῦ Φαναρίου μὲ κάθε τίμημα κ. Π. Ἀνδριόπουλος προκειμένου νὰ εὕρη μίαν ἀκόμη ἀφορμὴν νὰ κατηγορήση τοὺς «κακοὺς» Ρώσους ἐγείρει ζήτημα τεμαχισμοῦ τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ. Μόνον ποὺ ὅπως εἰς μίαν κλοπὴν δὲν εὐθύνεται μόνον ὁ κλέπτης ἀλλὰ καὶ ὁ κλεπταποδόχος, τοιουτοτρόπως ἐδῶ εὐθύνεται καὶ ὁ Σεβ. Ἀργολίδος! Ποῖον ἄλλον θὰ ἐγκαλέσουν οἱ Φαναριῶται εἰς τὸ ἑδώλιόν τους; Παραθέτομεν τὸ δημοσίευμα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 1ης Δεκεμβρίου 2019:

«Σύμφωνα μὲ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ἁγιοκατατάχθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τῇ αἰτήσει τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, στὶς 17 Μαρτίου 1996 ἔγινε στὴν Κριμαία ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του, ποὺ τέθηκαν γιὰ λαϊκὸ προσκύνημα στὸ ναὸ τοῦ κοιμητηρίου, ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἀνάμεσα στὰ λείψανά του «βρέθηκαν ἄφθαρτα τὰ μάτια του, ὁ ἐγκέφαλος, οἱ πνεύμονες καὶ ἡ καρδιά του». Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 20 Μαρτίου 1996, τὰ λείψανά του μεταφέρθηκαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος.

Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Κριμαία ἀνήκει στὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ κυρίαρχος Μητροπολίτης εἶναι ὁ Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας Λάζαρος.

Στὴν Ἑλλάδα εἶναι, ὡς γνωστόν, εὐρέως διαδεδομένη ἡ τιμὴ τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου, ἀπὸ χρόνια. Δυστυχῶς ὑπάρχει μία ἀτέρμονη περιφορὰ λειψάνων καὶ ἀποτμημάτων τοῦ Ἁγίου, ποὺ εἶναι νὰ ἀπορεῖς πῶς διεσπάρησαν ἀνὰ τὴν Ἑλλαδικὴ ἐπικράτεια ἀπὸ τὴν Κριμαία.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀποτελεῖ σκάνδαλο εἶναι τὸ θέμα τῆς ἄφθαρτης καρδιᾶς τοῦ Ἁγίου.

Γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν τουλάχιστον τρία ἀποτμήματα τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἕνα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλαδοράχης Φλωρίνης, ἕνα ἄλλο στην Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δοβρᾶ στὴ Βέροια καὶ ἕνα τρίτο στὴν κατοχὴ τοῦ ἐν Ἑλλάδι βιογράφου τοῦ Ἁγίου, Μητροπολίτου Ἀργολίδος Νεκταρίου.

Αὐτὰ τὰ τρία – μέχρι στιγμῆς – «ἑλλαδικὰ» ἀποτμήματα τῆς ἄφθαρτης καρδιᾶς τοῦ Ρώσου Ἁγίου Λουκᾶ, «περιοδεύουν» ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, πανηγυρικά! Τὸ ἐρώτημα, λοιπόν, ποὺ τίθεται, εἶναι: Ὁ Μητροπολίτης Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας Λάζαρος τεμάχισε τὴν ἄφθαρτη καρδιὰ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἔδωσε τρία ἀποτμήματα στὴν Ἑλλάδα; Καὶ ὅ,τι ἀπέμεινε εἶναι στὴν Κριμαία ἢ ἔχει διασκορπιστεῖ ἀλλοῦ; Ποιὸς θὰ ἀπαντήσει σ’ αὐτὸ τὸ σημαντικὸ ἐρώτημα; Μᾶλλον, κανείς. Γιατί, καθὼς φαίνεται, «κάτι σάπιο ὑπάρχει στὸ βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας» (Σαίξπηρ). Πάντως τὴν πρώτη καὶ κύρια εὐθύνη γι’ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση, φέρουν οἱ Ρῶσοι «φύλακες» τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Φυσικὰ καὶ ἡ χρήση τῶν λειψάνων ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες ἐπισκόπους εἶναι τελείως ἀπαράδεκτη!».

Previous Article

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

Next Article

Ἀνατρεπτικὴ Ἀποκάλυψις

Διαβάστε ακόμα