Σεβ. Ἐλπιδοφόρος: ψυχῇ τε καὶ σώματι Ἀμερικανός;

Share:

Κριτικὴ ἀσκεῖ καὶ ὁ κοσμικὸς τύπος διὰ τὴν «προκλητικὰ ἀδιάφορη γιὰ τὰ θέματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοποθέτηση» τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς. Πλειοδοτεῖ φαίνεται ἔναντι τῶν τοποθετήσεών του διὰ τὰ ζητήματα πίστεως… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Παρὸν» τῆς 22ας Μαΐου 2022:

«Καμία ἀναφορὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο! Ἀπομονώνεται ἀπὸ τὴ μεγάλη μᾶζα τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν καὶ τῶν Ἑλληνοκυπρίων. Στὴ δεξίωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ, ἡ ὁποία παρατέθηκε στὴν Ἀνατολικὴ Αἴθουσα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, προκάλεσε αἴσθηση ἡ οὐδέτερη καὶ προκλητικὰ ἀδιάφορη γιὰ τὰ θέματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοποθέτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου. Ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος μίλησε σὰν νὰ εἶναι ἐκπρόσωπος μίας Ἐκκλησίας ἀμερικανικῆς ποὺ ἔχει χρηματοδότες Ἑλληνοαμερικανοὺς καὶ ὑπάγεται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Στὸν χαιρετισμό του, σὲ ἀντίθεση μὲ μία μεγάλη παράδοση θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας Ἀμερικῆς, δὲν ἔκανε τὴν παραμικρὴ ἀναφορὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο καὶ τὶς μείζονες ἀπειλὲς ποὺ ἀντιμετωπίζουν. Μόνο ἡ προβολὴ τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται (ἔχοντας ἴσως βλέψεις καὶ γιὰ τὴ διαδοχὴ τοῦ κ. Βαρθολομαίου), ἦταν στὸ μυαλό του. Ἔτσι ὅμως ἁπλῶς ἀπομονώνεται ἀπὸ τὴ μεγάλη μᾶζα τοῦ ποιμνίου του, Ἑλληνοαμερικανοὺς καὶ Ἑλληνοκυπρίους, ποὺ ἀγα­ποῦν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ περισσότερο ἀπ’ ὅλα ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Καὶ θέλουν νὰ βοηθοῦν τὴν πατρίδα τους ἀπὸ τὴ θέση στὴν ὁποία βρίσκονται…».

Previous Article

«Ἕνας Ἄρχων Ὑψηλῆς Συμπαντικῆς Διανόησης»

Next Article

Ο Πατρ. Βαρθολομαίος αφήνει μετέωρα τα σύνορα της Χώρας