ΣΕΙΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ

Share:

Πολλαί εἶναι αἱ καταγγελίαι ποὺ ἔχουν δημοσιευθῆ ἐπανειλημμένως εἰς τὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα διὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν Ἱ. Μ. Μπραζαβὶλ μὲ πρωταγωνιστὴν τὸν Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα Ἀράθυμον. Ἐρωτηματικὰ προκαλεῖ ἡ στάσις τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δὲν ἔχει προβῆ οὔτε κἄν εἰς σύστασιν (ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ συγκληθῆ Συνοδικὸν Δικαστήριον) εἰς τὸν Μητροπολίτην, ἀλλὰ μᾶλλον φαίνεται ὅτι συντάσσεται πλήρως… Τί γνωρίζει ὁ ΥΦΕΞ κ. Διαματάρης διὰ τὴν ὑπόθεσιν; Μήπως συνδέεται μέ αὐτὰ καὶ ἡ στάσις τοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ Οὐκρανικόν; Δημοσιεύομεν μὲ κάθε ἐπιφύλαξιν τὴν νέαν καταγγελίαν, ἀναμένοντες ἐπίσημον τοποθέτησιν τῶν ἁρμοδίων:

«Κλείσιμο μιᾶς δεύτερης ἐνορίας στὸ Κονγκὸ (Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀλεξάνδρειας).

Γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ διαταραχὲς τῆς δημόσιας τάξης καὶ τῆς δημόσιας ἀσφάλειας, οἱ ἀρχὲς τῆς πόλης Nkayi στὸ Κονγκὸ Μπραζαβὶλ διέταξαν τὸ προσωρινὸ κλείσιμο τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Μεταμόρφωσης.

Γιὰ περίπου δύο μῆνες μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου, αὐτὴ ἡ νέα Ὀρθόδοξη ἐνορία ἀποτέλεσε ἀντικείμενο καβγάδων καὶ ἐντάσεων. Ὅλα ξεκίνησαν ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος Παντελεήμονας ΑΡΑΘΥΜΟΣ ἔκανε ρατσιστικὲς παρατηρήσεις στὸν πατέρα Δημήτριο OTOMBA μπροστὰ στοὺς πιστούς, ἀποκαλώντας τον πίθηκο καὶ βρώμικο νέγρο. Οἱ θυμωμένοι πιστοὶ ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν τὸν ἐπίσκοπο στὴν ἐνορία στὸ ἑξῆς, καὶ ἔτσι μία καταγγελία κατατέθηκε στὸ δικαστήριο κατὰ τοῦ ἐπισκόπου. Δυστυχῶς αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ ἐμφανιστεῖ ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν, καὶ αὐτὸ παρὰ τὶς ἀρκετὲς κλητεύσεις, προτίμησε να τιμωρήσει τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας καὶ ἀπείλησε νὰ ἀφορίσει ὅλους τούς πιστοὺς αὐτῆς τῆς ἐνορίας ποὺ θὰ ὑπακούσουν στὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας.

Μέχρι σήμερα, ὁ ἐπίσκοπος εἶναι σὲ διακοπὲς στὴν Ἑλλάδα. Προσευχόμαστε ὥστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μὲ τὴν ἀγάπη του νὰ φέρει τὴ λύση στὴν Ἐκκλησία τοῦ Κονγκό».

Previous Article

Προσβάλει την ελληνική μειονότητα τηλεοπτικό κανάλι προσκείμενο στον Έντι Ράμα

Next Article

Ἰσλαμικὸς στολισμὸς τῶν Ἀθηνῶν τὰ Χριστούγεννα!

Διαβάστε ακόμα