Σερρῶν: «Ξεπεράστηκαν τὰ ὅρια» Πολιτείας – Ἐκκλησίας

Share:
 Ἔστω καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων ὁ Σεβ. Σερρῶν ἐπικρίνει τὴν Πολιτείαν διὰ τὴν στάσιν της. Πολλοὶ εἶναι οἱ Μητροπολῖται ποὺ ἔχουν ὀργισθῆ μὲ ὅσα συν­έβησαν, ἀλλὰ δὲν ὁμιλοῦν, καὶ ὡς φαίνεται τὸ ζήτημα δὲν θὰ λησμονηθῆ. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξίν του εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ekklisiaonline.gr» τῆς 29ης Ἰουνίου 2020:
«Ἡ πρωτόγνωρη αὐτὴ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ ὁδήγησε δυσ­τυχῶς σὲ κάποιες ὑπερβολές, οἱ ὁποῖες ἐπίκραναν καὶ προβλημάτισαν, καὶ δικαίως, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπερβολὲς ἀναφορικῶς μὲ τὰ ληφθέντα μέτρα περὶ δραστικοῦ περιορισμοῦ λειτουργίας τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ τῆς σὲ αὐτοὺς τελουμένης θείας λατρείας…
Ἡ Ἐκκλησία μας ἐξ ὑπαρχῆς σεβάστηκε τὶς συστάσεις τῶν εἰδημόνων ἰατρῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καὶ συμβούλευσε μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα σοβαρότητος καὶ εὐθύνης τὸν λαὸ ἀναλόγως. Ἐξίσου ὅμως σημαντικὸς παράγοντας κοινωνικῆς σταθερότητος εἶναι καὶ ὁ σεβασμὸς στὴν πίστη καὶ τὸ θρησκευτικὸ βίωμα τοῦ λαοῦ μας. Ἑνὸς λαοῦ, ὁ ὁποῖος αἰσθάνθηκε κάποιες στιγμὲς ὅτι ξεπεράστηκαν τὰ ὅρια, γεγονὸς τὸ ὁποῖο καὶ τὸν πλήγωσε καὶ τὸν στενοχώρησε. Ἰδίως μάλιστα ὅταν ἐλέχθησαν ἢ ὑπενοήθησαν ἀ­πρε­πεῖς λόγοι καὶ ἀναπόδεικτοι ἰσχυρισμοὶ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ κυρίως γιὰ τὴν θεία Κοινωνία, ποὺ εἶναι ὁ ἁγιώτατος πυρήνας τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς μας».
Previous Article

Ἡ Κυβέρνησις σέβεται τὸ ραμαζάνι ὄχι τοὺς ἱερεῖς

Next Article

Ορθόδοξη Δημοκρατία και Έθνος

Διαβάστε ακόμα