Σερρῶν: «Οἱ Κυβερνῆτες πηγαίνουν κόντρα στὴν πίστη»

Share:

Εἰς τὸ κήρυγμά του ὁ Σεβ. Σερρῶν ἐξαπέλυσε σφοδρὰν ἐπίθεσιν πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ποὺ ἀπομαγνητοφωνήσαμεν τῆς 24ης Ἀπριλίου 2020:
«Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση διατελοῦσα ὑπὸ τὸ κράτος ἑνὸς πανικοῦ ἀπεφάσισε νὰ ἐξαντλήσει τὴν αὐστηρότητά της ὅλην εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, χωρὶς νὰ ἐννοεῖ ποιὲς εἶναι οἱ πραγματικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου…
Δὲν θὰ δειλιάσω νὰ τὸ πῶ, ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἀδίκησε τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἀδίκησε τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία τὴν κρατᾶ κλειστὰ καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σχεδιάζονται πῶς θὰ ἀνοίξουν οἱ δραστηριότητες τῆς ζωῆς στὴν Ἑλλάδα, οὔτε φωνή, οὔτε ἀναγγελία, οὔτε ἴχνος ἐλπίδας γιὰ τὸ πότε θὰ ἀνοίξουν οἱ ἐκκλησίες. Ὡσὰν νὰ ἔπρεπε ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη μάνα τοῦ λαοῦ νὰ τιμωρηθεῖ καὶ νὰ ταπεινωθεῖ. Ναὶ ταπεινωθήκαμε. Ναί, σηκώσαμε καὶ σηκώνουμε βαρύτατον Σταυρόν. Ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες οἱ καρδιές μας εἶναι γεμάτες ἀπὸ πίκρα καὶ ἀπὸ δάκρυα, ἀλλὰ στὸν Θεὸ πιστεύομεν ὅτι θὰ πάρει αὐτὰ τὰ δάκρυα καὶ θὰ τὰ κάνει χαρά…
Νὰ μὴ νομίζουν οἱ Κυβερνῆτες μας ὅτι Ἐκκλησία εἴμεθα ἐμεῖς μόνο οἱ κληρικοί… Οἱ κυβερνῆτες οἱ ὁποῖοι διοικοῦν μία χριστιανικὴ χώρα ὀφείλουν νὰ σέβονται τὴν πίστη τοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴ τὴν πληγώνουν, νὰ μὴ τὴν ἀπαξιώνουν μὲ τρόπο ἄμεσον ἢ ἔμμεσον. Τὸ λέω καὶ πάλι: Ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξη στὴν Ἑλλάδα σήκωσε ἕνα βάρος δυσανάλογο καὶ ναί, ἀδικήθηκε καὶ ναὶ πικράθηκε καὶ ναὶ στεναχωρήθηκε… Οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἀπαγοήτευσαν πικρὰ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μὲ τὴν συμπεριφορά τους… Ὁ Ἅγιος Νικήτας νὰ φωτίσει τοὺς Κυβερνῆτες νὰ μὴ πηγαίνουν κόντρα στὴν πίστη τοῦ λαοῦ».

Previous Article

ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Next Article

Ἀπάντησις τοῦ «Ο.Τ.» εἰς τὸν Σεβ. Λαρίσης

Διαβάστε ακόμα