Σιδηροκάστρου: «Κανεὶς δὲ μᾶς θαυμάζει…»

Share:

Ἴσως δὲν εὐθύνονται μόνον αἱ διασυνδέσεις, ἂν ἔπειτα ἀπὸ 45 ἔτη «κανεὶς δὲν θαυμάζει» ὁρισμένους Ἱεράρχας… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ κείμενον τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ τίτλον «Ὁ Πειρασμὸς τῆς αὐτονομίας, τῆς δημοσιότητας καὶ τοῦ χρήματος μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα στὴν “ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”»:

«Παλαιότερα, πρὶν χρόνια, ἐπεχειρήσαμε μιὰ ἐπικοινωνία, ἀλλὰ ἀπαξιωθήκαμε ἀπὸ ἕνα αὐτονομημένο λειτουργικά, ἐλεύθερο ποιμαντικὰ καὶ ἀνεξάρτητο οἰκονομικά, λειτουργὸ τοῦ Ὑψίστου. Ἐμεῖς χωρὶς γνωριμία γνωρίζουμε τὸ πῶς σκέφτεται καὶ πῶς ἐνεργεῖ, ἀφοῦ ἀνήκουμε στὸν ἴδιο «κλῆρο».

Κάποιες φορὲς ὁμολογῶ πὼς τὸν ζηλεύαμε γιὰ τὸ ἔργο του. Πῶς κατόρθωσε νὰ φτάσει τόσο ψηλὰ ἕνας νέος κληρικός. Νὰ κάνει τόσο ἔργο, νὰ συγκεντρώνει γύρω του τόσο κόσμο, νὰ εἶναι περιζήτητος ἀπ’ ὅλους, νὰ τρέχουν ξοπίσω του πολιτικοί, ἠθοποιοί, καλλιτέχνες, ἀθλητές, τραγουδιστές.

Ἐμεῖς, λέγαμε μέσα μας, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα. Ἂν καὶ δουλεύουμε 45 χρόνια ἀσταμάτητα καὶ παρὰ τὸ ὅτι ἔχουμε τόσους γύρω μας, κανεὶς δὲ μᾶς θαυμάζει, κανεὶς δὲ μᾶς κοιτάζει ὅπως τὸν π. Ἀντώνιο. Ἀπεναντίας, καὶ μᾶς κρίνουν ἄδικα. Στὰ 45 χρόνιά μας, οὐδείς ἔκανε γιὰ μᾶς καὶ τὰ Ἱδρύματά μας ἕνα τηλεμαραθώνιο. Καὶ στὸν π. Ἀντώνιο ἔκαναν καὶ 2 καὶ 3 φορὲς τὸ χρόνο τὰ κανάλια μας ποὺ ἔχουν δυνάμεις καὶ δυνατότητες πολλές.

Εἴχαμε ἕνα παράπονο, ἀλλὰ μᾶς ἠρεμοῦσε τὸ γεγονὸς καὶ λέγαμε ὅτι εἶναι «ἔξυπνος ἄνθρωπος». Ἀφοῦ τὸ καταφέρνει, καλὰ κάνει καὶ καλὰ τοῦ κάνουν. Ἦταν καὶ εἶναι ἀξιέπαινος».

Previous Article

Δελτίον Τύπου διά Ἀναγνώρισιν Φιλοσκοπιανοῦ Συλλόγου εἰς Φλώριναν

Next Article

Δικαίωμα ἐλεύθερης ἔκφρασης ἡ βεβήλωση Ἱερῶν Ναῶν!