Σκέψεις τοῦ Κρήτης διὰ παραίτησιν

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐδήλωσεν ὅ,τι εἶχε δηλώσει καὶ ὁ νῦν Δωδώνης, μὲ τὸν ὁποῖον συνδέονται, ὡς Μητροπολίτης Ζακύνθου. Τὰ ἴδια εἶχε δηλώσει καὶ ὁ κοιμηθείς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὡς Πάφου. Τὰ ὑπόλοιπα περὶ Θ. Λειτουργίας εἶναι ἄστοχα. Παραθέτομεν δηλώσεις του εἰς συνέντευξιν εἰς τὴν ἐκπομπὴν «Ἐλεύθερο Σημεῖο» τῆς «ΚΡΗΤΗ TV» τὴν 29ην Δεκεμβρίου 2022:

«Ἐὰν ἕνας ἐπίσκοπος δὲ λειτουργεῖ, τότε πῶς μποροῦν οἱ ἱερεῖς νὰ λειτουργοῦν τὸ ὄνομά του στὴ θεία Λειτουργία; Αὐτὸς εἶναι ὁ κεντρικὸς φορέας γύρω, ἀπὸ τὸν ὁποῖο γίνεται τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας ποὺ μᾶς ἑνώνει ὅλους σὲ μία ὀργανικὴ σχέση ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχω βάλει ἕνα ὅριο, τὸ ὁποῖο ἔχω πεῖ στοὺς στενοὺς συνεργάτες. Ὅταν τὸ λέω, δέχομαι καταιγισμὸ πυρῶν. Κανένας δὲ μᾶς ἐξασφαλίζει οὔτε τὸ ἑπόμενο λεπτό. Ἔχω πεῖ πὼς στὴν ἡλικία τῶν 70-75 ἐτῶν θὰ ἀποσυρθῶ καὶ ἐφόσον ἔχω τὴν κρίση καὶ μπορῶ νὰ τὸ κάνω (ἐνδεχομένως νὰ ἔχω ἀπολέσει τὶς νοητικὲς δυνάμεις). Χρειαζόμαστε τοὺς γέροντες ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία ὅλων. Πρέπει νὰ συμβουλευόμαστε τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους καὶ πρέπει νὰ διευκολύνουμε τὴν ἀποχώρησή μας καὶ ἐγὼ προτίθεμαι νὰ τὸ ἀκολουθήσω – νὰ ἀκολουθήσω παραδείγματα ἀν­θρώπων, οἱ ὁποῖοι ἦταν ὑπεύθυνοι καὶ κοίταξαν στὰ μάτια τὸν λαὸ καὶ εἶπαν ὅτι θὰ ἀποχωρήσουν».

Previous Article

Ἑορτή Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς Πανελλήνιον Ὀρθόδοξον Ἕνωσιν.

Next Article

Στον ΨευδοΣκοπίων ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας