Σκέψεις «Ἁγίου Δεσπότου» διὰ τὸ Σκοπιανόν

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Στὸν κακό μας τὸν καιρὸ ἐτοῦτο τοῦ παραλογισμοῦ καὶ τοῦ ξεπεσμοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους τῶν πολιτικῶν μας, ποὺ θυμίζουν ἕνα Gay Pride τῆς πολιτικῆς -ὅπου παρελαύνουν καὶ διατυμπανίζουν ὑπερηφανευόμενοι  τὶς ἰδεοληπτικὲς διαστροφὲς καὶ τὶς προδοσίες τους- ἔχομε καὶ τὴν συνοδοιπορία ἀρκετῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν παράλληλα μὲ τὴν σιωπὴ τῶν περισσοτέρων.

Οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες ποὺ κυβερνοῦν, ἀφοῦ ἔχουν χρεωκοπήσει τὴν χώρα, ἔχουν ἐκμαυλίσει τὸν λαὸ, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὸν σαλαγοῦν στὰ ἰδεολογικὰ μαντριά τους, πουλοῦν τὴν Μακεδονία περιφρονώντας κάθε ἔννοια δημοκρατίας καὶ ὅσους ἀντιδροῦν τοὺς ἀποκαλοῦν ὄχλο, φασίστες, λαϊκιστές, χρυσαυγίτες. Καὶ παρακολουθοῦ­με ἄλλους πολιτικοὺς νὰ ἀλλάζουν ἀπόψεις μὲ διάφορα ἀνταλλά­γματα καὶ νὰ προβαίνουν σὲ ἐνέργειες ποὺ ἐξευτελίζουν καὶ δεσμεύουν τὴν χώρα, δημιουργώντας μεγάλες μελλοντικὲς ἐθνικὲς περιπέτειες.

Μὲ ὀδύνη παρακολουθοῦμε καὶ ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς πατέρες νὰ συμφωνοῦν καὶ νὰ πράττουν ἀντίστοιχα μὲ τοὺς πολιτικούς.

Ἐντύπωσι μοῦ ἔκανε ἕνα δημοσίευμα τοῦ δεσπότη τοῦ Ἀρκαλοχωρίου στὴν Κρήτη, τοῦ κκ Ἀνδρέα Νανάκη ποὺ εἶδα στὸ διαδίκτυο μὲ τίτλο «Καὶ ἐγένετο ταυτότητα καὶ ἐθνικὸ κράτος».

Συμφωνεῖ ἀπολύτως μὲ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Λέγει ὅτι ἂν δὲν ὑπῆρχε θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἐφεύρουμε γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Βέβαια ὁ δεσπότης αὐτὸς δὲν ὁμιλεῖ μὲ τὸ ναὶ ναὶ ἢ οὐ οὐ τοῦ εὐαγγελικοῦ παραγγέλματος. Θεωρεῖ ὅτι  ὁμιλεῖ  ὡς ἐπιστήμων. Καὶ ὡς ἐκ τούτου προαναγγέλλει ὅτι γιὰ νά μπορέσει κάποιος νὰ ἔχει γνώμη γιὰ τὸ σκοπιανὸ ζήτημα:

Προϋπόθεση γιὰ τέτοιες ἀναλύσεις καὶ προσεγγίσεις ἀποτελεῖ ἡ βούληση γιὰ ἱστορικὴ γνώση καὶ ἐνημέρωση. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει αὐτογνωσία τῶν ἐλλείψεών μας, γιὰ νὰ μὴ ταλαιπωρεῖται στενάζουσα ἡ ἱστορία, μεταξὺ ἀμάθειας καὶ ἡμιμάθειας ἤ, τὸ χειρότερο, νὰ μεταβάλλεται σὲ ἰδεολογικὸ ὄχημα συνθηματολογίας καὶ φανατισμοῦ.

Ὅλα αὐτά !!! χρειάζονται γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα κατὰ τὸν Δέσποτα. (Οἱ Κρῆτες Μακεδονομάχοι ἆραγε εἶχαν τέτοια ἐφόδια;)

Καὶ ἀρχίζει μία μακρόσυρτη παράθεσις ἱστορικῶν στοιχείων περὶ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ποὺ ὀνομάζουμε «Σκόπια» καὶ περὶ τῆς περιοχῆς. Σταχυολογεῖ ἀπὸ λογοτεχνικὰ ἔργα τῆς Πηνελόπης  Δέλτα καὶ τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη καθὼς καὶ τῆς Ναταλίας Μελᾶ στοιχεῖα γιὰ τὴ «γλώσσα τὴ Μακεδονίτικη» καὶ γιὰ τοὺς κατοικοῦντες τὸν τόπο.

Ὅποιος θέλει νὰ δεῖ τὴν «ἐπιστημονικὴ» ἐπάρκεια τοῦ κειμένου δὲν ἔχει παρὰ νὰ τὸ διαβάσει ὁλόκληρο… καὶ νὰ συγκρίνει μὲ τὰ ὅσα ἔχουν κατατεθεῖ σχετικῶς μὲ τὸ θέμα…

Γιὰ νὰ μὴ πελαγώσουμε, ἂς δοῦμε μερικὰ συγκεκριμένα παραθέματα. Διαπιστώνει ὁ Καθηγητὴς-Δέσποτας:

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ὑπέφεραν πάμπολλα ἀπὸ τὶς ἐναλλασσόμενες κυριαρχίες τῶν Σέρβων καὶ τῶν Βουλγάρων. Τὸ  ἰδεολογικὸ ἐγχείρημα κρατικῆς ὀντότητας ἀπὸ τὸν Τίτο, τοὺς δημιούργησε ἀσφάλεια καὶ αὐτοπεποίθηση, οἱ δὲ διανοούμενοί τους αἰσθάνονται δικαιωμένοι. Ἀναλαμβάνουν νὰ διαμορφώσουν γλώσσα καὶ γραμματική, μὲ κορμὸ τὶς γλωσσικὲς ἐκεῖνες ντοπιολαλιὲς περὶ τὸ Περλεπέ, Μοναστήρι –Βιτώλια.

Ὑπέφεραν λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι. Εὐτυχῶς  «ὁ Τίτο, τοὺς δημιούργησε ἀσφάλεια καὶ αὐτοπεποίθηση, οἱ δὲ διανοούμενοί τους αἰσθάνονται δικαιωμένοι». Τοὺς δημιούργησε γλώσσα. «Τὴν Μακεδονική». Καὶ κρατικὴ ὀντότητα. «Τὴν Μακεδονία». Νὰ καὶ ἕνα καλὸ ποὺ ἔκαμε ὁ Τίτο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς. Ὅμως ἦταν ἀνολοκλήρωτο.

Ἀπαραίτητη βέβαια προϋπόθεση γιὰ τὴ σύνθεση μιᾶς ἐθνικῆς συν­είδησης καὶ ταυτότητας εἶναι ἡ ἱστορία.

Πρέπει νὰ βροῦν καὶ ἱστορία. Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες ἔχουμε:

Λίγοι εἶναι οἱ λαοὶ ποὺ ἔχουν τὴν πολιτιστική μας δύναμη, τὴν διαχρονικότητά μας, τὰ ἐπιτεύγματά μας, τὰ μνημεῖα μας, τὶς προσωπικότητές μας, τὰ γράμματά μας, τοὺς ἥρωές μας. Οἱ Ἕλληνες ἀνήκουμε σ΄ αὐτοὺς τοὺς ἐλάχιστους, μεγάλους πολιτισμούς. Ὑπάρχουμε χάρη στὴ σπορὰ τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, ποὺ μὲ τὴ μακεδονικὴ σάρισα τὴν ἔφτασε «ὥς πέρα τὴν Βακτριανή, ὥς τὸν Ἰνδό».

Καὶ ἐκτὸς ἀπὸ Ἕλληνες εἴμαστε καὶ χριστιανοί. Ὅπως καὶ αὐτοί. Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ὀλίγον σχισματικοί, ἀφοῦ ἔχουν ἀποσχισθεῖ ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἀνήκουν, ἀλλὰ τί μ’ αὐτό; Οἱ ἄλλοι στὴν Οὐκρανία καὶ σχισματικοὶ ἦταν καὶ ἀφορισμένοι ἦταν καὶ ὅλα πῆγαν μιὰ χαρά. Ἀκόμη καὶ οἱ Οὐνίτες βολευτήκανε. Νά εἶναι καλὰ οἱ  Ἀμερικάνοι καὶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξ ἄλλου αὐτοὶ (οἱ Σκοπιανοί, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι Σλάβοι) «δὲν δέχτηκαν νὰ γίνουν Οὐνίτες». Ἄρα ἔχομε τὴν προετοιμασία γιὰ τὴν προαναγγελία τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας!!! Ἀλλά, ἐπιστρέφοντας στὴν ἔλλειψι ἱστορίας, ὥστε νὰ συντεθῆ ἐθνικὴ συνείδησι καὶ ταυτότητα, ὁ ἔμπλεος χριστιανικῶν αἰσθημάτων Δέσποτας  προτείνει:

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, Ἕλληνες, μποροῦμε νὰ σταθοῦμε φιλάνθρωπα, μακρόθυμα καὶ συγκαταβατικά, ὅπως ὁ πλούσιος στὸν φτωχό, ὁ χορτᾶτος στὸν πεινασμένο, μπροστὰ σ΄ αὐτὴ τὴν ἐθνογένεση

Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιὰ ἐθνογένεση. Δὲν εἶναι συχνὸ φαινόμενο. Καὶ προτείνει ὁ συνάδελφος τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη νὰ σταθοῦμε φιλάνθρωπα μπροστὰ στὸ γεγονός. Νὰ δείξουμε μακροθυμία καὶ συγκαταβατικότητα. Τί ζητοῦν οἱ ἄνθρωποι; Ἕνα μικρὸ κράτος νὰ φτιάξουν. Μιὰ γλώσσα θέλουν καὶ λίγη ἱστορία, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ἐθνικὴ συνείδησι καὶ ταυτότητα. Ἐμεῖς ἔχουμε ἀτέλειωτη ἱστορία. Εἴμαστε πλούσιοι. Δὲν πρέπει νὰ φερθοῦμε ὅπως ὁ πλούσιος στὸν φτωχό; Ὅπως ὁ χορτᾶτος στὸν πεινασμένο; Πεινασμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι. Δὲν ἔχουν ἱστορία. Λίγη ἱστορία θέλουν εἴπαμε. Ἐμεῖς τόση ποὺ ἔχουμε τί τὴν κάνουμε; Στομαχιάσαμε πιά. Γι’ αὐτὸ καὶ φροντίζουν οἱ ἁρμόδιοι καὶ ξαλαφρώνουν τὰ σχολικὰ καὶ τὰ πανεπιστημιακὰ βιβλία ἀπὸ τὴν τόση ἱστορία. Αὐτὸ εἶναι καὶ ὄχι ὅτι οἱ κυβερνῶντες καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες τους εἶναι ἐθνομηδενιστές. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἐπιστήμων-Ἐπίσκοπος προτείνει νὰ τοὺς δώσουμε καὶ ἱστορία. Εἶναι κρῖμα νὰ μείνουν ἔτσι οἱ ταλαίπωροι αὐτοὶ ἄνθρωποι καὶ νὰ κινδυνεύουν:

Μετὰ τὸ Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ἂν στὴν Γιουγκοσλαβία συνέχιζαν νὰ κυριαρχοῦν οἱ Σέρβοι, οἱ ὀρθόδοξοι αὐτοὶ χριστιανοὶ θὰ εἶχαν ἐκσερβιστεῖ. Ἂν παρέμεναν στὴν κυριαρχία τῶν Βουλγάρων θὰ εἶχαν ἐκβουλγαριστεῖ.

Φαντάζεστε τί τρομερὸ πρᾶγμα θὰ συνέβαινε; Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἢ θὰ εἶχαν ἐκσερβιστεῖ ἢ θὰ εἶχαν ἐκβουλγαριστεῖ !!! Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσουμε νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο; Ὄχι, βέβαια. Ἐμεῖς εἴμαστε χριστιανοί. Προτιμοῦμε νὰ ἀφελληνιστοῦμε-διαλυθοῦμε ἐμεῖς παρὰ νὰ κινδυνέψουν οἱ ἄλλοι. Ναί, καὶ ὁ Τσίπρας καὶ ὁ Κοτζιᾶς καὶ ὁ Φίλης καὶ ὅλοι οἱ καλοὶ 153 βουλευτὲς ποὺ ἤρθησαν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ κατανικώντας τὸν ἐθνικισμὸ, τὸν φανατισμὸ, τὸν λαϊκισμὸ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κακὰ ποὺ μαστίζουν αὐτὸν τὸν τόπο, προφανῶς μὲ τέτοια κίνητρα ἀλτρουϊσμοῦ ψήφισαν αὐτὸ τὸ κείμενο τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

Ἐξ  ἄλλου, ὅπως καταλήγει ὁ συμπονετικὸς δεσπότης, χρησιμοποιώντας τὰ λόγια ἑνὸς ἄλλου ὀγκόλιθου τῆς ἐπιστήμης τῆς ἱστορίας (Ἀθανάσιος Ἀγγελόπουλος λέγεται καὶ ἦταν καθηγητής του- μὲ ὅποιον δάσκαλο θὰ κάτσεις, λένε κάποιοι…):

Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο κείμενο – ἐργαλεῖο τῆς τέχνης τοῦ πολιτικὰ καὶ διπλωματικά, ἐφικτοῦ. Ἂν δὲν ὑπῆρχε, θὰ ἔπρεπε, ὑπὸ τὶς παροῦσες συγκυρίες, νὰ ἐφευρεθεῖ γιὰ τὸ συμφέρον ἀμφοτέρων τῶν μερῶν.

Δὲν χρειάζονται ἐφευρέσεις καὶ ταλαιπωρίες. Ἔχουν φροντίσει οἱ Γερμανοί, οἱ Ἀμερικάνοι καὶ ὅλος ὁ νεοεποχίτικος περίγυρος μὲ τὸν Σόρος καὶ τοὺς ὑπαλλήλους του πολιτικοὺς θρησκευτικοὺς καὶ ἐπιστήμονες….

Ὅλα τὰ παραπάνω δὲν ἀποτελοῦν ἀστεῖο. Πράγματι ὅλα αὐτὰ ἔχουν γραφτεῖ ἀπὸ ὑπαρκτὸ πρόσωπο ποὺ ὄντως εἶναι καθηγητὴς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης καὶ ἐπίσκοπος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου στὴν Κρήτη.

Καὶ γιὰ νὰ καταλάβετε τί συμβαίνει γύρω μας παραθέτω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ ἐγκύκλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης περὶ ὀνόματος Σκοπίων μὲ Ἀριθμ. Πρωτ. 65, 22/01/2018, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι:

«Ἡ Μακεδονία εἶναι μία, Ἑλληνικὴ καὶ ἀδιαπραγμάτευτη!  Ὅλοι ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἱστορίας, μὲ δέος καὶ ἐσωτερικὸ συγκλονισμό, τοὺς λόγους τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχου, Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1912-13, ὁ ὁποῖος εἶπε: «ὁ Μακεδονικὸς ἀγώνας πρέπει νὰ γίνει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς».

Ὑψώνουμε λοιπὸν τὴ φωνή μας, τὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πρὸς κάθε ἁρμόδιο καὶ ζητοῦμε νὰ μὴν ἐπιτραπεῖ ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία»ἢ παραγώγου του γιὰ τὰ Σκόπια. Θεωροῦμε ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο θὰ δημιουργήσει μελλοντικὰ ἐθνικὲς περιπέτειες γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Ἔχουμε χρέος νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὰ δίκαιά μας, ὅλοι μαζί, ἑνωμένοι, μὲ ἀγάπη στὴν Πατρίδα μας» .

Σ’ αὐτὴ τὴν Συνοδικὴ ἀπόφασι συνυπογράφει καὶ ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου Ἀνδρέας. Καὶ εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ αὐτὸν ποὺ ἔγραψε καὶ τὰ παραπάνω τελείως ἀντίθετα!!!

Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ κατάστασι. Ἐδῶ συμβαίνουν ἀδιανόητα πράγματα. Ἂν ἐπίσκοποι-ἐπιστήμονες παρουσιάζουν τέτοιες ἀποκλίσεις, τί νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ «Τσίπρες καὶ Καμμένους», βουλευτὲς καὶ πολιτευτές, δεξιοὺς καὶ ἀδέξιους;

Previous Article

Τους Τρεις Ιεράρχες τίμησε η ακαδημαϊκή κοινότητα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Next Article

Ὄχι ἄλλαι φωτογραφίαι!