Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς ἅγιον Τριώδιον

Share:

Μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ μας ὁ «καιρὸς ἐφέστηκε», ἔφτασε ἡ περίοδος τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα· ἄνοιξε τὸ ἅγιο Τριώδιο. Ἄρχισε, δηλαδή, νὰ χρησιμοποιεῖται τὸ ὁμώνυμο λειτουργικὸ βιβλίο στοὺς ναούς μας καὶ μαζί, εἰσήλθαμε στὴν πολὺ σημαντικὴ ἑορτολογικὴ περίοδο τῶν κινητῶν ἑορτῶν τοῦ ἔτους, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς κέντρο τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ καθορίζονται ἀπὸ αὐτό. Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ συναισθανθοῦμε τὴ σπουδαιότητα τῆς εἰσόδου μας, σὲ αὐτὴ τὴν ἱερὴ καὶ κατανυκτικὴ περίοδο, στὸ νοητὸ αὐτὸ στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τῶν παθῶν μας, τὰ ὁποῖα ἔχουν ριζώσει μέσα μας καὶ μᾶς καταστρέφουν σιγὰ – σιγά, ὁδηγώντας μας ἀθόρυβα στὸν ὄλεθρο καὶ τὴν καταστροφή. Νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ ἀποδέκτη τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία γεννᾶ τὰ καταστροφικὰ πάθη καὶ αὐτά, μὲ τὴ σειρά τους, προκαλοῦν τὴ φθορὰ καὶ ὁδηγοῦν στὸ θάνατο. Βεβαίως ὁ διάβολος, αὐτὴ τὴν ἁγία περίοδο, ἐντείνει καὶ αὐτὸς τὸ δικό του ἀγῶνα, νὰ μᾶς ἐμποδίσει νὰ κάμουμε τὸν πνευματικό μας ἀγῶνα, προβάλλοντας τὸ δικό του «τριώδιο», τὰ αἰσχρὰ καρναβάλια, τὶς ἀσωτίες, τὴν «ἀπόλαυση» τῆς ἁμαρτίας. Δυστυχῶς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κόσμου προτιμᾶ τὸ δαιμονικὸ «τριώδιο» καὶ ἀποστρέφεται τὸ ἱερό. Ἐμεῖς ἂς βιώσουμε τὴν ἱερότητα καὶ τὴν κατάνυξη τοῦ ἱεροῦ Τριωδίου καὶ ἂς καθαριστοῦμε ἀπὸ τοὺς ρίπους τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ φτάσουμε, καθαροὶ καὶ ἁγιασμένοι στὸ Ἅγιο Πάσχα. Καλὸ καὶ εὐλογημένο Τριώδιο, καλὸ στάδιο!

Previous Article

Επίσκεψη του… «αχόρταγου» Zelensky στις Βρυξέλλες

Next Article

Όλαφ Σόλτς: Η Ουκρανία πρέπει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα για να γίνει μέλος της Ε.Ε.