Σκέψεις ἐπὶ τῷ ἱερῷ Δεκαπενταυγούστῳ

Share:

Ο ΜΗΝΑΣ Αὔγουστος εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Παναγία μας, τοῦ ὁποίου ἐπίκεντρο εἶναι ἡ μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο ὀνομάζεται ἱερὸ Δεκαπενταύγουστο καὶ εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία γιὰ πνευματικὴ ἀνάταση καὶ εὐωχία, ὡς ἀπαραίτητο προπαρασκευαστικὸ στάδιο, γιὰ τὸν θεοφιλῆ ἑορτασμὸ τοῦ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ», ὅπως ἀποκαλεῖ ὁ πιστὸς λαός μας τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας. Βρισκόμαστε στὸ μέσον τοῦ θέρους καὶ στὴν περίοδο τῶν διακοπῶν, δηλαδὴ σὲ φυσικὴ χαλάρωση καὶ γιὰ τοῦτο ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐγερθοῦμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Νὰ βάλλουμε τὸ ἀπαραίτητο χαλινὸ στὸν ἄτακτο καὶ ἀπείθαρχο ἑαυτό μας, μὲ τὴ νηστεία καὶ τὸ πνευματικὸ κλῖμα τοῦ ἁγίου Δεκαπενταυγούστου. Νὰ ἀπόσχουμε ἀπὸ τὶς βλαβερὲς ἀρτύσιμες τροφές. Νὰ ἀπόσχουμε κυρίως ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ νὰ κόψουμε τὶς κακὲς συνήθειές μας, οἱ ὁποῖες μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν αὐθεντικότητά μας καὶ μᾶς ἀποκόβουν ἀπὸ τὴν ἁγιαστικὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Νὰ συμμετάσχουμε στὴν πλούσια λειτουργικὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ ἐξομολογη­θοῦ­με, νὰ κοινωνήσουμε τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Νὰ συμμετέχουμε ἀνελλιπῶς στὶς Ἱερὲς Παρακλήσεις, μακαρίζοντας τὴν Παναγία μας καὶ ἐναποθέτοντας σ’ Αὐτὴ τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητάς μας. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους καλὸ καὶ εὐλογημένο Δεκαπενταύγουστο!

Previous Article

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

Next Article

Ἐλπιδοφόρος πρόρρησις τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Διαβάστε ακόμα