Σκανδαλίζει ἡ νέα ἁγιοκατάταξις

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος καὶ ἡ ὑπ’ αὐτοῦ διωρισμένη Σύνοδος κατὰ τὴν 10ην Ἰανουαρίου 2023 ἁγιοκατέταξε τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Ἰερεμίαν Α΄. Ἱστοσελίδες μὲ ἐκκλησιαστικὰ νέα ἔσπευσαν νὰ ἀναρτήσουν ἀπὸ τὴν «Βικιπαίδεια» σύντομον βιογραφικόν, τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ πολλὰ ἐρωτηματικά, περὶ σιμωνίας, περὶ παραγωγῆς ἁγίων. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Ὁ Ἰερεμίας Α΄ ὑπῆρξε Οἰ­κου­μενικὸς Πατριάρχης ἀπὸ τὸ 1522 ὥς τὸ 1546, μὲ μία διακοπὴ κατὰ τὰ ἔτη 1524-1525… Εἶχε περιορισμένη μόρφωση, ἀλλὰ ἦταν πολὺ δημοφιλὴς καὶ εἶχε μεγάλες διοικητικὲς ἱκανότητες. Ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ τὴν στήριξη τοῦ ἄρχοντα Κωνσταντίνου Κουνούπη στὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1522, καταβάλοντας ὡς δῶρο στὸν Σουλτᾶνο 500 νομίσματα φραγκικῆς κοπῆς καὶ 3.500 φλουριὰ ὡς ἐτήσια ὀφειλή… Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Πατριαρχίας του κατάφερε νὰ σώσει πολλὲς ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦνταν νὰ κατεδαφιστοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, χρησιμοποιώντας τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Πόλη παραδόθηκε καὶ δὲν ἁλώθηκε… Φαίνεται ὅτι ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας του καθιερώθηκε τὸ ἐμβατοίκιον, δηλαδὴ νὰ δίνουν οἱ ἀρχιερεῖς, μὲ τὴν ἐκλογή τους, χρηματικὸ δῶρο στὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν οἰκονομική του στήριξη…».

Previous Article

Χαλκηδόνα Κων/πόλεως: Οἰκουμενιστική συμπροσευχή μέ τήν συμμετοχή τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου

Next Article

Ἀπὸ τὸν Σιγκαπούρης εἰς τὸν Κων/λεως