Σκοπιανόν: Νέα ὀλεθρία αὐθαιρεσία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου!

Share:

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ἐπαληθεύτηκε ἡ πρόβλεψή μας, ὅτι τὸ «οὐκρανικὸ» θὰ ἐπαναληφτεῖ στὰ Σκόπια! Ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ἀναγνώρισε, μὲ τὸν γνωστὸ ἐτσιθελικό του τρόπο, τοὺς ἀμετανόητους σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων, τὴ στιγμὴ ποὺ «φλέγεται» ἡ ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ τὰ Βαλκάνια εἶναι ἕτοιμα νὰ «ἐκραγοῦν»! Αὐτὴν τὴν πλέον ἀκατάλληλη χρονικὴ στιγμὴ διάλεξε ὁ Βαρθολομαῖος νὰ «ρίξει λάδι στὴ φωτιά», ὅπως ἔκανε καὶ στὴν μαρτυρικὴ Οὐκρανία, ὅπου προηγήθηκε ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀνωμαλία καὶ ἐπακολούθησε ἡ φρίκη τοῦ πολέμου! Χωρὶς τὴν παραμικρὴ αἴσθηση τῆς κρισιμότητας, χωρὶς τὴν ἐλάχιστη ἀναγκαιότητα καὶ τὸ σπουδαιότερο: χωρὶς νὰ ἀρ­θοῦν οἱ λόγοι τοῦ σχίσματος, ᾖρε τὴν ἀκοινωνησία μὲ τὸ σχισματικὸ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, τὸ ὁποῖο δημιούργησε ἡ πλέον χυδαία μορφὴ τοῦ ἐθνικισμοῦ στὸ τεχνητὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων! Μὲ τὸν γνώριμο νεοπαπίστικο ἑσμό του, ἀγνοώντας ἐπιδεικτικὰ τὴν καθόλου Ὀρθοδοξία καὶ κύρια τὴν καθ’ ὕλην ἁρμόδια Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ «αὐτοκεφαλία», ἐπαναλαμβάνοντας τὴν «καραμπινάτη» αὐθαιρεσία τῆς Οὐκρανίας, παραγκωνίζοντας προκλητικὰ τὸν κανονικὸ καὶ μαρτυρικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος Ἰωάννη καὶ τοποθετώντας στὴ θέση του τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς σχισματικῆς ὁμάδας, ὑπερφίαλο Στέφανο! Κι ὅλα αὐτά, κατ’ ἐντολὴν τῶν ΗΠΑ, νὰ «τιμωρηθοῦν» οἱ «ρωσόφιλοι» Σέρβοι! Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις σηματοδοτοῦν πὼς ἡ κατάσταση θὰ πάρει σύντομα ἀνεξέλεγκτες καὶ τραγικὲς διαστάσεις καὶ ἴσως ὁδηγηθοῦμε σὲ νέο σχίσμα! Θλιβερὸ συμπέρασμα: ὁ Βαρθολομαῖος ἀποδεικνύεται συνεχῶς ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς χείριστους Πατριάρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ λίαν ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία!

Previous Article

Περὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Φαναρίου διὰ τὰς οὐκρανικὰς κοινότητας τῆς Αὐστραλίας

Next Article

«ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ… ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ»