Σοβαραὶ καταγγελίαι κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Share:

Ἐμμένει ἡ ἐφημερὶς «Ἑ­στία» τῆς 15ης Μαΐου 2023 εἰς ὅσα ἐδημοσίευσε περὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν Ἡσυχαστηρίων. Ἂν ὅμως ἔχει ἀδιάσειστα στοιχεῖα, τότε νὰ τὰ παρουσιάση καὶ ὄχι νὰ ζητῆ μυστικάς συναντήσεις. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ σχετικὸν δημοσίευμα:

«Δυστυχῶς ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἀπαντοῦν στὴν οὐσία τοῦ δημοσιεύματος καὶ στέκονται σὲ μία συνάντηση, τὴν ὁποία ἔσπευσαν νὰ διαψεύσουν. Διαψεύδει ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ὁ Μακαριώτατος ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται ἕνας ἔντονος νομικὸς ἀγώνας, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἀποκτήσουν τὴν διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου; Διαψεύδει ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ὁ Μακαριώτατος ὅτι ἡ «ρευστοποιητέα περιουσία» τῶν Ἱερῶν Μονῶν Πεντέλης καὶ Ἀσωμάτων Πετράκη προτείνεται ἀπὸ κορυφαῖο ὑπουργὸ τῆς κυβέρνησης τοῦ Κ. Μητσοτάκη καὶ μεγαλόσχημους ἀμερικανικοὺς παράγοντες, καὶ ἐπιχειρηματίες, ὡς «μοναδικῆς εὐκαιρίας πεδίο γιὰ ἐπένδυση»; Ποιὸ ρόλο καὶ ποιὰ γνώση ἔχει γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ Μακαριώτατος καὶ πῶς προστατεύει τὴν περιουσία τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν μονῶν; Ἀναμένουμε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο νὰ ἀφήσει στὴν ἄκρη τὶς διαψεύσεις καὶ νὰ μᾶς προσκαλέσει μία φορὰ στὴν θερινή του κατοικία στὴν Ζάλτσα Βοιωτίας. Ἐκεῖ ποὺ ἔχουν φιλοξενηθεῖ ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ ποὺ δῆθεν κόπτονται γιὰ τὶς περιουσίες τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ προσ­κυνημάτων. Γιὰ νὰ τοῦ παρουσιάσουμε τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε στὴν διάθεσή μας καὶ νὰ μᾶς διαβεβαιώσει ὅτι δὲν εἶναι στὶς προθέσεις του νὰ «βάλει χέρι» στὶς περιουσίες τῶν Μονῶν καὶ τῶν Ἱερῶν προσκυνημάτων».

Previous Article

Ἠκούσατε Σεβασμιώτατοι;

Next Article

Στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν ἡ ἱερά Είκόνα «Ἄξιον Ἐστί»