ΣτΕ: Συνταγματικὰτρία πνευματικὰ ζητήματα

Share:

 Ἡ πρωϊνὴ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἔκρινε τὸ ΣτΕ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα kathimerini.gr τῆς 8ης Μαΐου 2020:«Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου ἀποφάσισε μὲ ἀφορμὴ αἴτηση γονέων, ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἀκυρωθεῖ Προεδρικὸ Διάταγμα τοῦ 2017, γιὰ τὴν «ὀργάνωση καὶ λειτουργία νηπιαγωγείων καὶ δημοτικῶν σχολείων», κατὰ τὸ μέρος ἐκεῖνο μὲ τὸ ὁποῖο προβλέπεται ἡ τέλεση κοινῆς προσευχῆς μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν τῶν νηπιαγωγείων  καὶ  τῶν δημοτικῶν σχολείων, καθὼς ἐπίσης καὶ κατὰ τὸ σκέλος ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖο προβλέπεται ἡ δυνατότητα ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν στὸ πλαίσιο συγκεκριμένων ἑορτῶν.Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου, μὲ πρόεδρο τὸν Πρόεδρο τοῦ ΣτΕ Ἀθανάσιο Ράντο καὶ εἰσηγήτρια τὴ σύμβουλο Ἐπικρατείας Παρασκευὴ Μπραίμη ἔκρινε, ὅτι «ἡ προσευχὴ καὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας συνιστοῦν, ὅπως καὶ  ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀναγκαῖα μέσα, μὲ τὰ ὁποῖα ὑπηρετεῖται ὁ συνταγματικὸς σκοπὸς τῆς ἀναπτύξεως τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων κατ’ ἄρθρο 16 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος».Καὶ σημειώνουν οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ὅτι «ὡς ἐκ τούτου, οἱ ἐν λόγω διατάξεις ἀπευθύνονται ἀποκλειστικὰ στοὺς μαθητὲς ποὺ ἀσπάζονται τὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ δόγμα καὶ ὄχι στοὺς ἑτερόδοξους, ἀλλόθρησκους ἢ ἄθεους μαθητές», γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ Δικαστήριο ἀναγνωρίζει τὴ δυνατότητα νὰ μποροῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν πρωινὴ προσευχὴ «χωρὶς καμία δυσμενῆ συνέπεια, ἐφ’ ὅσον οἱ γονεῖς τους ὑποβάλουν δήλωση ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν, γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, νὰ συμμετέχουν τὰ τέκνα τους στὴν προσευχὴ καὶ τὸν ἐκκλησιασμό».

Previous Article

Σεβ. Σύρου: «Ἡ Ἐκκλησία ὑποταγμένη ὑπηρεσία»;

Next Article

ПЛАН ПАНДЕМИЙ – МНОГО ЛЕТ НАЗАД

Διαβάστε ακόμα