Στην Ιστορία το ‘’Ουκρανικό’’ και για ‘’ανατροπή’’ θέσεων του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου 

Share:

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η τροπή ή μάλλον η ανατροπή στο Ουκρανικό Εκκλησιαστικό ζήτημα, θα μείνει στην Ιστορία και για το ότι έγινε αφορμή γι’ αυτούς που επέλεξαν τη μονομέρεια στο θέμα τούτο, για κατάρριψη θέσεων του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.  Ο κατήφορος των στρεβλώσεων σε όσους επιμένουν στην εκχώρηση Αυτοκεφάλου χωρίς την ουσιαστική συναίνεση τον υπολοίπων Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν έχει τέλος.

Πρόσφατα εξ αφορμής της απόφασης της πλειοψηφίας των Ιεραρχών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ‘’να μην εναντιωθεί στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου’’, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχε θέμα  καθηρημένων στην Ουκρανία, για τον λόγο ότι δεν εγκατέλειψε η Χάρις της Αρχιερωσύνης και της Ιερωσύνης τους καθηρημένους.  Αιτιολογήθηκε μάλιστα τούτο με το ανυπόστατο επιχείρημα, ότι δήθεν έχομε παρόμοια παραδείγματα στην Ιστορία της Εκκλησίας.

Ενθυμίζει αυτό που προβλήθηκε στις 14 Μαρτίου 2019 στο ιστολόγιο ‘’Φως Φαναρίου’’, με τίτλο ‘’Απάντηση στον κληρικό της Μητροπόλεως Πατρών για το Ουκρανικό’’, από ‘’ανώνυμο’’ κειμενογράφο. Ανέφερε λοιπόν ο αυτοκληθείς ‘’ανώνυμος’’,  ότι  ‘’ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και αυτός από Αρειανούς χειροτονήθηκε και όχι μόνον έγινε δεκτός στην Εκκλησία στον βαθμό του αλλά και αγίασε’’.  Αυτή όμως η αιτιολόγηση δεν είναι ορθόδοξη, γι’ αυτό ο  Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος είχε εντελώς αντίθετη άποψη, σημειώνοντας ότι,  ‘’ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων εχειροτονήθη Επίσκοπος παρά του αρειανού Μητροπολίτου Καισαρείας Ακακίου, εντός της Εκκλησίας ακόμη διατελούντος και ενεργούντος’’*.

Για την περίπτωση του Αγίου Ανατολίου Κωνσταντινουπόλεως, ο ανώνυμος έγραψε ότι,  ‘’ο Άγιος Ανατόλιος Κωνσταντινουπόλεως χειροτονήθηκε από τον αιρεσιάρχη Διόσκορο, παρακαλώ, τον φονιά του Αγίου Φλαβιανού Κωνσταντινουπόλεως.  Κι όμως η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος ουδόλως αμφέβαλλε περί του εγκύρου της χειροτονίας του’’.  Αυτή όμως η αιτιολόγηση δεν είναι ορθόδοξη, γι’ αυτό ο  π. Επιφάνιος είχε αντίθετη άποψη σημειώνοντας ότι, ‘’ο Άγιος Ανατόλιος εχειροτονήθη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως παρά του Μονοφυσίτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας Διοσκόρου, πριν ή καθαιρεθή ούτος υπό της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου και εκβληθή της Εκκλησίας’’*.

Αυτή η κατάρριψη θέσεων του π. Επιφανίου από τον επώνυμο – ‘’ανώνυμο’’, δυστυχώς έγινε αιτία ενθουσιαστικών επαίνων περί δήθεν εμπεριστατωμένης μελέτης.  Κανένας έπαινος, όσο μεγάλος και να είναι, δεν μπορεί να προσδώσει κύρος σε θέσεις που δεν ερείδονται στην Παράδοση της Εκκλησίας και μια κακόδοξη θέση να την παρουσιάσει ως ορθόδοξη.  ‘’Αι χειροτονίαι Κληρικών Ορθοδόξων  γενόμεναι υπό Επισκόπων αιρετικών μεν, αλλ’ ενεργούντων εντός της Εκκλησίας, ουδέποτε ετέθησαν εν αμφιβόλω υπό της Εκκλησίας, ουδ’ εχρειάσθη δι’ αυτάς εφαρμογή «οικονομίας»’’*, τονίζει ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.  ‘’Αυτά και μόνον αυτά γνωρίζει η Εκκλησία μας’’, σύμφωνα με προσφιλή έκφραση του π. Επιφανίου.

Για μια ακόμη φορά προβλήθηκαν θέσεις που δεν ερείδονται στην Παράδοση της Εκκλησίας μας και αντίκεινται σε  αυτά που ως προικώα κληρονομιά μας άφησε ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.  Τελικά το ‘’Ουκρανικό’’ θα μείνει στην Ιστορία και για το ότι έγινε αφορμή για κατάρριψη θέσεων του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, από αυτούς που επέλεξαν τη μονομέρεια στο θέμα τούτο, και όσο μακραίνει ‘’Ουκρανικό’’  θα εδραιώνουν μια στρεβλή Εκκλησιολογία.

*‘’Τα δύο άκρα’’, Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου, Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος.

Previous Article

Δεν μπορεί η Ευρώπη να μας υποδείξει πως θα λειτουργούν οι Ναοί

Next Article

Πρωτοφανεῖς διώξεις εἰς τὴν Ρουμανίαν μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊόν!