Στηρίξατε τὴν Κύπρον!

Share:

Ἡ «Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὑπεράσπισης τοῦ Ἀγώνα διὰ Ἐλεύθερη Κύπρο» (Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.), μετὰ τὴν συνεδρίασίν της τῆς 17ης Ἰουλίου 2019 ἐξέδωσε τὴν παρακάτω ἀνακοίνωσιν:

«Ἡ Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. καταγγέλλει τὶς πειρατικὲς ἐνέργειες τῆς Τουρκίας στὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ., μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσει τετελεσμένα καὶ καθεστὼς κατοχῆς καὶ στὴ θαλάσσια ἐπικράτεια τῆς Κύπρου, ὅπως ἔπραξε τὸ 1974, στὴ στεριά.

Ἡ παρουσία καὶ δράση τῶν τούρκικων γεωτρύπανων στὴν κυπριακὴ Α.Ο.Ζ., ἔχει ὡς βασικὸ σκοπὸ νὰ ἀναγκάσει Ἑλλάδα καὶ Κύπρο νὰ συρθοῦν σὲ διαπραγματεύσεις, ποὺ νὰ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴ διάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὴν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους, ἄρα καὶ τῶν τετελεσμένων τοῦ Ἀττίλα, καὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση στὸν πλήρη ἔλεγχο καὶ νομὴ τῆς Μεγαλονήσου ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα.

Ταυτόχρονα ἡ Τουρκία ἀποσκοπεῖ μὲ τὶς συνεχεῖς προκλήσεις, ἀπειλὲς καὶ περιφρόνηση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, νὰ νομιμοποιήσει μὲ τὴν ὑπογραφή μας τὴ διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου καὶ νὰ κυπροποιήσει τὴ Θρᾴκη.

Γι’ αὐτὸ Ἑλλάδα καὶ Κύπρος πρέπει: α) Νὰ ἐπαναλειτουργήσουν τὸ Δόγμα τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου, β) Νὰ μὴ δεχθοῦν ὡς λύση τὴ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία, γ) Νὰ ἐμείνουν στὶς θέσεις γιὰ κατάργηση τοῦ καθεστῶτος ἐγγυήσεων, ἀποχώρηση τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων καὶ ὅλων γενικὰ τῶν μὴ κυπριακῶν στρατῶν καὶ φυσικὰ καὶ τῶν ἀγγλικῶν βάσεων, δ) Νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ Κύπρο Ἑνιαία, ἀνεξάρτητη, δημοκρατικὴ μὲ ἴσα δικαιώματα γιὰ ὅλους τούς πολίτες της.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ στὸν ἑλληνικὸ λαό, τὸν ἐνημερώνουμε, γιὰ νὰ βρίσκεται πάντοτε σὲ ἐγρήγορση, μὲ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στὸν Κυπριακὸ λαό. Μόνο ἑνωμένοι κατὰ τῶν εἰσβολέων μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε νικηφόρα…

Σύμμαχοι καὶ ἑταῖροι ἐργάζονται γιὰ τὸ συμφέρον τους. Ἂς ἐνεργήσουμε καὶ ἐμεῖς ἔτσι, μὲ σεβασμὸ πάντα στὸ Διεθνὲς Δίκαιο.

Εὐάγγελος Κουρῆς

Πρόεδρος ΣΕΥΑΕΚ»

Previous Article

«Δέχου παρ’ ἡμῶν ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον, Μῆτερ τοῦ ζῶντος Θεοῦ»

Next Article

Ἀπονομὴ πτυχίων διαθρησκειακοῦ προγράμματος ἀπὸ Μητροπολίτην!

Διαβάστε ακόμα