«Στοιχεῖα γιὰ τὸν κορωνοϊὸ ἐντελῶς παραπειστικὰ»

Share:

Μὴ πιστεύετε ὅ,τι προπαγανδίζουν τὰ ΜΜΕ, χρειάζεται ἀνάλυσις ἀπὸ εἰδικούς. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Ἀν. Δρυμιώτη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 28ης Μαρτίου 2021:

«Πολιτικοὶ καὶ δημοσιογράφοι πετᾶνε νούμερα ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως βάση καὶ δημιουργοῦν περισσότερη σύγχυση παρὰ πληροφόρηση. Καθημερινὰ μᾶς βομβαρδίζουν μὲ στοιχεῖα γιὰ τὸν κορωνοϊὸ ποὺ εἶναι ἐντελῶς παραπειστικά. Ποιὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ νόημα νὰ ἀνακοινώνεται τὸ πλῆθος τῶν κρουσμάτων χωρὶς νὰ ἀνακοινώνεται τὸ πλῆθος τῶν ἐλέγχων. Κανένα. Οἱ τρεῖς ἡμέρες μὲ τὸ μικρότερο πλῆθος κρουσμάτων εἶναι ἡ 13, 14 καὶ 15 Μαρτίου. Ὅμως αὐτὲς οἱ τρεῖς ἡμέρες εἶναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες, γιατί ὁ Δείκτης Θετικότητας εἶναι 8,6%, 9,7% καὶ 12,1%, ἐνῷ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες εἶναι ἐλάχιστα μεγαλύτερος ἀπὸ τὸ 5,0%. Ὅλες οἱ ἐφημερίδες ἀνέδειξαν τὴ 16/3 σὰν τὴ χειρότερη ἡμέρα. Ἀντιγράφω. «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν: Ἐκκλήσεις Πανικοῦ – 3.465 νέα κρούσματα». «Κόντρα: Σὸκ καὶ Δέος ἀπὸ τὰ 3.465 κρούσματα». Βλέπετε πόσο παραπειστικὰ εἶναι τὰ ἀπόλυτα νούμερα. Ἡ πραγματικότητα: Ἡ 16/3 ἦταν μία μέρα σὰν τὶς ὑπόλοιπες, χωρὶς καμία ἐπιδείνωση!…

Ἄλλη μία παθογένεια τῆς δικῆς μας χώρας. Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα, ἢ ἂν ὑπάρχουν δὲν εἶναι διαθέσιμα στοὺς πολίτες, γιὰ νὰ τὰ ἐπεξεργαστοῦν. Δὲν εἶναι τυχαῖο. Τὰ στοιχεῖα ἀποκαλύπτουν καὶ δυστυχῶς δὲν θέλουμε ἀποκαλύψεις. Προτιμοῦμε νὰ ζοῦμε σὲ μία ἰδιότυπη ἄγνοια, ἡ ὁποία βολεύει τοὺς περισσότερους, γιατί ὁ καθένας τὴ χρησιμοποιεῖ ὅπως τὸν βολεύει».

Previous Article

Περὶ τῆς κορυφώσεως τοῦ ἐγκλήματος τῶν ἀνθρωποκτονιῶν μέσῳ «ἐκτρώσεων-ἀμβλώσεων»

Next Article

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ