Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζομένους αδελφούς μας

Share:

 

Εικόνα1 Custom

 

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί καί ἀδελφές,

Τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἔχει πλημμυρίσει καί πολλοί συνάνθρωποί μας χρειάζονται βοήθεια, ἀφοῦ ἔχουν καταστραφεῖ τά πάντα!

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη γιά ἀκόμη μία φορά προχωρᾶ συντονισμένα γιά νά παράσχει χώρους φιλοξενίας, φαγητό καί ὅ,τι ἄλλο χρειαστεῖ σέ ὅσους ἀδελφούς μας δοκιμάζονται.

Ὑπάρχει ἀνάγκη ἀπό τρόφιμα καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, κονσέρβες, ἐμφιαλωμένα νερά, καθαριστικά (ἀπορρυπαντικά, σκοῦπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες), τά ὁποῖα θά μπορεῖτε νά φέρνετε στούς Ἱερούς μας Ναούς καθημερινά.

Ἐπίσης, ὅσοι μπορεῖτε νά προσφέρετε ἐθελοντική ἐργασία στίς φιλανθρωπικές δομές τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως νά ἀφήσετε τά στοιχεῖα σας στίς κυρίες τῶν Ἐνοριακῶν μας Φιλοπτώχων Ταμείων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἔκκληση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης γιά ἀνθρωπιστική βοήθεια πρός τό δοκιμαζόμενο λαό τῆς Ἐπαρχίας Τρικάλων

Π ρ ό ς

Τόν εὐλαβῆ Ἱερόν Κλῆρον

καί ἅπαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Συγκλονισμένοι παρακολουθοῦμε τὰ τελαυταῖα εἰκοσιτετράωρα τὶς διαστάσεις ποὺ ἔχουν λάβει οἱ καταστροφὲς τῶν ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων τῆς κακοκαιρίας «Daniel». Οἱ καρδιές μας στρέφονται παρακλητικὰ πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἱκετεύουν γιὰ τὶς πρεσβεῖες Της.

Ἡ Ἐκκλησία μας διαχρονικὰ σὲ τέτοιας ἔκτασης καταστροφικὲς θεομηνίες δὲν περιορίζεται σὲ κρίσεις δομῶν καὶ ἔργων, ἀλλὰ στοχάζεται τὰ βαθύτερα πνευματικὰ αἴτια καὶ τὸν ἐνδεδειγμένο τρόπο τοποθέτησης καὶ ἀντιμετώπισης μιᾶς τέτοιας καταστροφῆς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καλοῦμε κλῆρο καὶ λαὸ σὲ Πάνδημη προσευχὴ καὶ ἱκεσία πρὸς τὸν Θεὸ.

Μεταφέραμε δὲ τὴν Πανήγυρη τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων τὸ προσεχὲς Σάββατο 9 καὶ τὴν Κυριακὴ 10 Σεπτεμβρίου, μὲ σκοπὸ νὰ τιμήσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὴν Μητέρα τοῦ Γένους μας νὰ σταθεῖ παρηγορητικὰ στὸ πλευρὸ τῶν πληγέντων ἀδελφῶν μας καὶ ὡς ἀρίστη «Οἰκονόμος» νὰ οἰκονομήσει ὅλες τὶς ἀνάγκες τους.

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς πληγείσης Πόλεως τῶν Τρικάλων, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς καλῶ σὲ ἀγῶνα ἀλληλεγγύης, θυσιαστικῆς αὐτοδιάθεσης καὶ προσφορᾶς ὅλους τοὺς πιστούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὥστε ἑνωμένοι σὲ τοῦτες τὶς δύσκολες στιγμὲς νὰ ἀντιμετωπίσουμε μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο τὰ ποικίλα καὶ ἀπαιτητικὰ προβλήματα γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ τόπου μας στὴν κανονικότητα.

Συγχαίρω καὶ ἐπαινῶ προσωπικὰ ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται μὲ αὐταπάρνηση καὶ αἴσθημα εὐθύνης γιὰ τὴν διάσωση καὶ ἀσφαλὴ μεταφορὰ τῶν συνανθρώπων μας, καθὼς καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ὑλικῶν καταστροφῶν ἀπὸ τὴν Περιφέρειά μας, τοὺς Δήμους, τὴν Πυροσβεστικὴ καὶ τὴν Ἀστυνομία, τὸν Στρατὸ καὶ τὴν Σχολὴ Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν, μέχρι τὸν τελευταῖο ἐθελοντὴ ποὺ ἀγωνίζεται ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν συνανθρώπων μας. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ τοὺς κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας ποὺ μὲ αὐτοθυσία διακόνησαν, διακονοῦν καὶ συνεχίζουν νὰ διακονοῦν τὶς ἀνάγκες τῶν πληγέντων, ἐξαιρέτως δὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Γηροκομείου τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν πληγεῖσα κωμόπολη τῶν Μεγάλων Καλυβίων, ὅπου οἱ καταστροφὲς κατέστησαν ἄμεση τὴν ἀνάγκη μεταφορᾶς τῶν γερόντων στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μεγάλων Καλυβίων, ἔργον κοπιῶδες καὶ ἀπαιτητικόν.

Μὲ αἴσθημα εὐθύνης γιὰ τὴν παρουσία καὶ προσφορὰ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν ὑπηρεσία τοῦ πλησίον προσκαλῶ κλῆρο καὶ λαὸ στὸν Ἁγιασμό τοῦ Ἐνιαίου Συσσιτίου τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Φανερωμένης τήν Κυριακὴ 10 Σεπτεμβρίου 2023 στὶς 10.30 π.μ., ἑνὸς κοινοφελοῦς ἔργου ποὺ θὰ διακονήσει τοὺς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας.

Ἀπευθύνω δὲ ἔκκληση πρὸς ὅλους γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνθρωπιστικῆς δράσης τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σὲ τούτη τὴν ἔκτακτη ἀνάγκη προσφέροντας εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιὰ τοὺς πλημμυροπαθείς ἀδελφούς μας. Εἴδη ὅπως: πλαστικὰ σκεύη μίας χρήσεως, εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς ὅπως σαπούνια, υγρά μαντήλια, χαρτιά ὑγείας καὶ κουζίνας κλπ., καὶ τρόφιμα ὅπως: ζυμαρικά, λάδι, ρύζι, ὄσπρια, γάλατα μακρᾶς διαρκείας καὶ συμπυκνωμένα, ντοματοπελτές κλπ. θὰ συγκεντρώνονται στὰ Πνευματικὰ Κέντρα τῶν Ἐνοριῶν: Ἁγίου Στεφάνου, Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας, Ἁγίου Κοσμᾶ, Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων καὶ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τὶς πρωινές ὥρες ἀπὸ 8:00 π.μ. ἔως 11:00 π.μ., καὶ τὶς ἀπογευματινὲς ὥρες ἀπὸ 6:00 μ.μ. ἔως 7:30 μ.μ..

Μὲ αἰσθήματα ὁδύνης καὶ ἐλπίδα ἀδιάψευστη πρὸς τὸν Θεὸ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

Previous Article

Διαμαρτυρία του πιστού λαού της μητρ. Περιστερίου περί της επιχειρούμενης αφαιρέσεως του Εσταυρωμένου από το Άγιο Βήμα των Ιερών ναών.

Next Article

Ἰωαννίνων: «Ἡ κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης»