Συγχαρητήρια διὰ τὰ εὔστοχα σχόλια

Share:

Μὲ τὴν ἀπόφαση τῶν ΗΠΑ (2/8/2023 περί ἀμερικανικῆς παρουσίας στό Αἰγαῖο) δημιουργεῖται τὸ Κράτος τοῦ Αἰγαίου, προκειμένου νὰ παραδοθεῖ “ἀνώδυνα γιὰ τὸ Μητσοτακέϊκο” στοὺς γείτονες, σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀπὸ 20.05.1988 συνωμοτικοῦ ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας top secret ΝΑΤΟικοῦ Σχεδίου ‘ΦΑΙΔΩΡΑ” = συν-ἐκμετάλλευση μὲ τοὺς γείτονες τοῦ Αἰγαίου.

Δρ. Σωτ. Παναγέας

YΓ: Τί κάνει ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία γιὰ τὰ Ἐθνικο-θρησκευτικὰ θέματα ; Δὲν θὰ φύγουν οἱ Τουρκικὲς δυνάμεις κατοχῆς ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἂν προηγουμένως δὲν διωχθοῦν ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ ἔδαφός της οἱ Βρεττανικές Βάσεις. Ὑπάρχει Μεγάλη καὶ μάλιστα Ὁμόδοξη Δύναμη, ποὺ δὲν θέλει τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ στενὰ νὰ εἶναι Τουρκικά.

Previous Article

Στις 14 Σεπτεμβρίου η πρώτη ακροαματική διαδικασία για τη δίκη του Φρέντη Μπελέρη

Next Article

Δέν ξεχνῶ, γιατί ἤμουν ἐκεῖ!!