Συκοφαντεῖται ἡ ἱστοσελὶς Ρομφαία;

Share:

Ὁ κ. Ἀλ. Κατσιάρας (Διευθ. Ραδιοφώνου Ἐκκλ. Ἑλλάδος), ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν, ὁ κ. Αἰμ. Πολυγένης (Διευθ. «Ρομφαίας») καὶ ὁ Σεβ. Βολοκολάμσκ ἐν πλῷ εἰς Μόσχαν.

Ἡ Ἀγγλικὴ ἔκδοσις τῆς Ρομφαίας ἔλαβεν ἐπιχορήγησιν 100 χιλιάδων δολλαρίων ἀπὸ τὸ Ὑπ. Ἐξ. Ἀμερικῆς

Κερατσίνι Ἀττικῆς, 17 Δεκεμβρίου 2019
Τὸ μέσο ἐνημέρωσης Orthodox Times ξεκίνησε στὰ τέλη Δεκεμβρίου τοῦ περασμένου ἔτους ὡς ἀγγλικὴ ἔκδοση τῆς εὐρέως γνωστῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης ἱστοσελίδας Ρομφαία, καὶ ἡ ἐπίσημη ἔναρξή του ἔγινε τὸν Ἰανουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ.
Τὸν Φεβρουάριο ἡ ἱστοσελίδα ἀνέφερε ὅτι ὁ Πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα Τζέφρυ Πάιατ συναντήθηκε μὲ τὴν συντακτικὴ ὁμάδα καὶ κατόπιν ἔγραψε στὸ twitter: «Χάρηκα τὴν συνάντηση μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ RomfeaNews. Εἴμαστε ἐνθουσιασμένοι [τὸ] @Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στήριξε τό ξεκίνημα αὐτῆς τῆς πολὺ σημαντικῆς προσπάθειας γιά τὴν ἐνίσχυση τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου, τὴν καταπολέμηση τῆς παραπληροφόρησης καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀξιῶν ποὺ μοιραζόμαστε μὲ τήν Ὀρθοδοξία καὶ τό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο».
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης USASPENDING.gov, ἡ ὑποστήριξη αὐτὴ ἦρθε μὲ τὴν μορφὴ ἐπιχορήγησης 100.000 δολλαρίων.
Ἡ ἐπιχορήγηση κάλυψε τὴν περίοδο μεταξὺ 1ης Ὀκτωβρίου 2018 ἕως 31ης Ὀκτωβρίου 2019 καὶ δόθηκε «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (FAKE NEWS) ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ROMFEA.GR».
Ἡ ἱστοσελίδα Orthodox Times ἦταν ἀρχικὰ γνωστὴ ὡς Romfea News, ὅπως φάνηκε καὶ στὸ σχόλιο τοῦ Πρέβη Πάιατ στὸ twitter.
Τὰ κεφάλαια χορηγήθηκαν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στὴν Ἰδιωτικὴ Ἑταιρεία ‘Παγκόσμιο Δίκτυο Ὀρθόδοξων Μέσων Ἐνημέρωσης’. Σύμφωνα μὲ τὴν σελίδα «Σχετικὰ μὲ ἐμᾶς» τῶν Orthodox Times, «Ἡ Πύλη ἀνήκει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ὀρθόδοξων Μέσων Ἐνημέρωσης».
Ὁ ὑπεύθυνος διοικητικὸς φορέας γιὰ τὴν ἐπιχορήγηση εἶναι τὸ Γραφεῖο Εὐρωπαϊκῶν καὶ Εὐρασιατικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ ἐμπίπτει στὴν κατηγορία «19.878: EUR-OTHER», «τοῦ ὁποίου πρωταρχικὸς στόχος εἶναι ἡ προώθηση δημοκρατικῶν ἀλλαγῶν καὶ ἡ μετάβαση στὴν ἐλεύθερη ἀγορὰ στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ Εὐρασίας, διευκολύνοντάς τες νὰ ξεπεράσουν τὸ παρελθόν τους καὶ νὰ γίνουν ἀξιόπιστα καὶ παραγωγικὰ μέλη τῆς Εὐρωατλαντικῆς κοινότητας τῶν Δυτικῶν δημοκρατιῶν».
Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἔχει ἐπίσης ἐκφράσει ἀνοιχτὰ τὴν ὑποστήριξή του γιὰ τὴν δημιουργία τῆς «Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο, καὶ ὁ «Μητροπολίτης» Ἐπιφάνιος Ντουμένκο εὐχαρίστησε προσωπικὰ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο γιά τὴν στήριξη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν δημιουργία τῆς OCU.
Παρόλο ποὺ ἡ περίοδος τῆς ἐπιχορήγησης ἔληξε στὶς 31 Ὀκτωβρίου τοῦ 2019, ἡ Ἰδιωτικὴ Ἑταιρεία ‘Παγκόσμιο Δίκτυο Ὀρθόδοξων Μέσων Ἐνημέρωσης’ καταγράφεται ἐπίσης στὴν κυβερνητικὴ ἱστοσελίδα «System for Award Management». Ἡ ἑταιρεία εἶναι ἐγγεγραμμένη ἀπὸ τὶς 14/6/2019 ἕως τὶς 12/6/2020 καὶ ὡς σκοπὸς τῆς καταχώρησης ἀναφέρεται «Μόνο Ὁμοσπονδιακὴ Χρηματικὴ Ὑποστήριξη».
Τὸ OrthoChristian πληροφορήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸν συντάκτη τοῦ Orthodox Times ὅτι ὁ ἱστότοπος αὐτὸς δὲν ἔχει πλέον σχέση μὲ τὴν Ρομφαία.
(Σημ. Ο.Τ.: Διὰ τὴν κ. Ε. Εὐθυμίου, ποὺ δηλώνει ἀκόμη Διευθύντρια Συντάξεως τῆς ἱστοσελίδος Orthodox Times, καὶ τὸν κ. Ἱ. Μανασή, ποὺ παραμένει ὑπεύθυνος τοῦ «Παγκόσμιου Δικτύου Ὀρθόδοξων Μέσων Ἐνημέρωσης», γνωρίζουμε τὰ ἑξῆς ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα Romfea.gr τῆς 13ης Φεβρουαρίου 2019:
«Μὲ τὸν Πρέσβη τῶν Η.Π.Α. στὴν Ἀθήνα κ. Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε ἡ βασικὴ ὁμάδα τῶν συντελεστῶν τοῦ νέου Διεθνοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου Romfea.news.
Ὁ κ. Πάιατ ὑποδέχθηκε στὴν πρεσβευτική του κατοικία τὸν Ἐκδότη τῆς Romfea.gr καὶ σύμβουλο στρατηγικῆς ἀνάπτυξης τοῦ Romfea.news κ. Αἰμίλιο Πολυγένη, τὸν ἐκπρόσωπο στὴν Ἑλλάδα τῆς ἰδιοκτήτριας ἑταιρείας World Orthodox Network στὴν Ἀθήνα κ. Ἰωάννη Μανασή, τὴν ἀρχισυντάκτρια τῆς εἰδησεογραφικῆς πύλης κυρία Εὐθυμία Εὐθυμίου καὶ τοὺς ὑπεύθυνους καὶ μεταφραστὲς κ.κ. Θάνο Θανόπουλο, Ν. Γεωργακοπούλου καὶ Α. Χρυσανθόπουλο.
Ὁ κ. Τζέφρι Πάιατ στὴν ἡμίωρη συνάντησή του, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνταλλάξει ἀπόψεις μὲ τοὺς συντελεστὲς τοῦ Romfea.news καὶ νὰ συζητήσουν γιὰ τὰ θέματα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου καὶ τὴν ὑπεύθυνη πληροφόρηση ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀσκοῦν ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε..
Ἀναφέρθηκαν ἐπίσης στὶς ἐξελίξεις καὶ τὴν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ Βαλκάνια καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο.
Ὁ ἀμερικανὸς Πρέσβης στὴν Ἀθήνα ὑπογράμμισε ὅτι εἶναι ἐνήμερος γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἤδη κάνει ἡ Romfea.gr καὶ πὼς οἱ Η.Π.Α. ἐνθαρρύνουν προσπάθειες ποὺ προωθοῦν τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου καὶ ἀντιστέκονται στὴν παραπληροφόρηση»)
Ὁ πρέσβης Pyatt εἶναι γνωστὸς ὑποκινητὴς τοῦ ἀντιρωσισμοῦ. Ἔχοντας ὑπηρετήσει στὸ παρελθὸν ὡς Πρέσβης στὴν Οὐκρανία συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν ὀργάνωση τῆς ἐξέγερσης Μαϊντάν τὸ 2014. Ὡς Πρέσβης στὴν Ἑλλάδα συνέχισε μὲ ἀντίστοιχες δραστηριότητες, ἐρχόμενος σὲ ἐπαφὴ μὲ σημαίνουσες προσωπικότητες στὸν Ἑλληνικὸ Ὀρθόδοξο κόσμο, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν Μητροπολίτη Ἱερόθεο (Βλάχο), τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἐφραὶμ στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.
Ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «πρόσωπο Ρωσικοῦ μίσους» καὶ ἔχει κατηγορήσει ἀνοιχτά την Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ὅτι προσπαθεῖ νὰ ὑπονομεύσει τὸν ρόλο τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Πόσα ἄλλα μυστικὰ κονδύλια τοῦ ἀμερικάνικου ΥΠΕΞ καταλήγουν στὰ χέρια ἑλληνικῶν θρησκευτικῶν site, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τ’ ἀμερικάνικα συμφέροντα;
Μετάφραση: Ἱστολόγιο «Τὰς Θύρας Τὰς Θύρας» 02.01.2020.
Πηγή: Ἱστοσελίς Οrthodox Christianity, 17.12.2019 καὶ dimpenews.com, 19.12.2019.
Υ.Γ.: Καλεῖται τὸ ἱστολόγιον Romfea, ὅπως προβῆ εἰς ἀπάντησιν τοῦ δημοσιεύματος.

Previous Article

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ;

Next Article

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Θρησκευτικά

Διαβάστε ακόμα