Συλλειτουργοῦν μὲ λαϊκούς! Διχάζουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος

Share:

Εἰς τὴν ἀντικανονικὴν χειροτονίαν τοῦ ψευδοΟλβίας κ. Ἐπιφανίου Δημητρίου συνελλειτούργησαν μὲ τοὺς καθῃρημένους καὶ αὐτοχειροτονήτους (δηλ. κατ’ οὐσίαν μὲ λαϊκούς, ποὺ φοροῦν ἄμφια) ὁ Σεβ. Γαλλίας καὶ ὁ Θεοφ. Ἀνδριανουπόλεως, καθὼς ἐπίσης ὁ Ἡγούμενος τῆς νέας Ἐσφιγμένου κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Νικάνορος – Ζάβορδας κ. Σεραφείμ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν. Οἱ Ἱ. Κανόνες ἐπισύρουν τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως καὶ ἕως τὴν δίκην δὲν πρέπει νὰ συλλειτουργῆ κανεὶς μαζί τους. Ἐπίσης, ἡ Πολιτεία νὰ διακόψη τὴν μισθοδοσίαν των.

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Η Ρωσία δαπανά 2,5 δις δολάρια για την κατασκευή ορθόδοξων εκκλησιών

Διαβάστε ακόμα