Συλλυπητήρια Επιστολή Του Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Αντωνίου Του Πατριαρχείου Μόσχας

Share:

Ἀριθμ. πρωτ. 04/297

Ἐν Μόσχᾳ, τῇ 3ῇ Μαρτίου 2023

Πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαρίσης καὶ Τυρνάβου
κ. Ἱερώνυμον,

 

Σεβασμιώτατε,

Μετὰ βαθείας θλίψεως ἐπληροφορήθην τὴν μεγαλυτέραν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος σιδηροδρομικὴν καταστροφὴν, ἥτις ἐπισυνέβη τῇ 1ῇ Μαρτίου ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς καθ’Ὑμᾶς ἱερᾶς μητροπόλεως καὶ προεκάλεσε πολυάριθμα θύματα.

Ἐκφράζω τὰ θερμὰ μου συλλυπητήρια. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή (Ἰω. 11.25), ἄς ἀναπαύσῃ τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων δούλων Αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων, παρηγορήσῃ τοὺς θλιβομένους διὰ τοὺς φονευθέντας συγγενεῖς καὶ οἰκείους καὶ ἀποκαταστήσῃ ὑγιεῖς τοὺς πληγέντας καὶ τραυματίας.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ φιλαδελφίας, διατελῶ.

† ὁ Βολοκολάμσκ Ἀντώνιος
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας

 

 

 

Previous Article

Οὐκρανός Ἱεράρχης μήνυσε τόν πρόεδρο Ζελένσκι

Next Article

Σεβ. Τσερκάσι Θεοδόσιος: Μᾶς ἀναγκάζουν εἴτε νά προσχωρήσουμε στούς σχισματικούς εἴτε νά προσευχόμαστε σέ ὑπόγεια