Συμπροσευχὴ Βαρθολομαίου μὲ παπικοὺς διὰ τὴν «εἰρήνευσιν» εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Share:

ΟΙ ΘΙΑΣΩΤΕΣ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν διστάζουν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν ἀκόμα καὶ τὴν φρίκη τοῦ πολέμου, γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ οἰκουμενιστικὰ σχέδια. Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου στὴν Πολωνία, μεταξὺ τῶν ἄλλων, συμμετέσχε καὶ σὲ οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ μὲ παπικούς, γιὰ τὴν «εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία». Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος συνοδευόταν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Stanislaw Gadecki, Πρόεδρο τῆς Διάσκεψης τῶν Πολωνῶν Ἐπισκόπων. Ὁ Πολωνὸς Ἐπίσκοπος παρακάλεσε ὅλους τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης νὰ εἶναι ἑνωμένοι στὴν προσευχὴ γιὰ τὸν τερματισμὸ αὐτοῦ τοῦ πολέμου καὶ κάθε ἄλλου πολέμου. […] οἱ συμμετέχοντες στὴ συνάντηση προσευχήθηκαν γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, “ὥστε νὰ γίνουν ζωντανὰ παραδείγματα εἰρηνοποιῶν”, γιὰ τοὺς πιστοὺς ἄλλων θρησκειῶν, γιὰ τοὺς κυβερνῆτες καὶ εἰδικότερα “γιὰ τοὺς κυβερνῆτες τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Οὐκρανίας, ὥστε νὰ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ πίστη τῶν ἐθνῶν τους, γιὰ τὴν ταχεῖα παύση τοῦ πολέμου, γιὰ τὴν ἐπούλωση τῶν πνευματικῶν καὶ σωματικῶν πληγῶν ὅλων ἐκείνων ποὺ ὑποφέρουν ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ σκληροῦ πολέμου”. Ἡ προσ­ευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἀπαγγελία τοῦ “Πάτερ ἡμῶν” στὰ ἀγγλικὰ καὶ στὰ οὐκρανικὰ καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Gadecki καὶ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσέβεια, ὄχι μόνον δὲν ἔγινε εἰρήνη, ἀλλὰ ἐντάθηκε ἡ φρίκη τοῦ πολέμου! Ὁ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται!

Previous Article

Έχουν άγιο χρίσμα και οι Παπικοί; 

Next Article

Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἐκπροσωπεῖ αἱρετικὴν «Ἐκκλησίαν»!