Συμπροσευχὴ μὲ ἀμετανοήτους αἱρετικοὺς διὰ τὴν παῦσιντῆς ἐπιδημίας!

Share:

Η ΦΟΝΙΚΗ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ σκόρπισε σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸν πανικὸ καὶ ἔσπειρε ἀνείπωτο φόβο στὶς ψυχὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀνέθεσαν τὴν ἐλπίδα τους στὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τέτοια γεγονότα γίνονται ἀφορμὴ γιὰ μετάνοια καὶ συντριβή. Ἀλλὰ ὑπῆρξαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις, ὅπως οἱ ἄπιστοι. Κατὰ παρόμοιο τρόπο «λειτουργοῦν» καὶ οἱ θιασῶτες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, οἱ ὁποῖοι προσμένουν τὴ «λύτρωση» ἀπὸ τὴ συνεργασία καὶ τὴ συνένωση τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν θρησκειῶν! Γίναμε λοιπὸν μάρτυρες, αὐτὴ τὴ δύσκολη περίσταση, πάμπολλων συμπροσευχῶν «ὀρθοδόξων» μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους γιὰ τὴν σωτηρία ἀπὸ τὴν ἐπιδημία! Σὲ μία ἀπ’ αὐτὲς ὁ Μητροπολίτης Σικάγου Ναθαναὴλ συμπροσευχήθηκε στὸν παπικὸ ναό, μὲ παπικὸ καρδινάλιο, εὐαγγελικούς, μεθοδιστὲς καὶ λουθηριανοὺς  γιὰ «τὴ δύσκολη αὐτὴ στιγμή, μέσῳ τῶν social media»!  Ἰδοὺ καὶ τί ξεστόμισε: «Ἀδέλφια μου φίλοι, ὁ Χριστὸς εἶναι μαζί μας! Καθὼς συνεχίζονται οἱ προσπάθειες γιὰ νὰ μειωθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ Κορωνοϊοῦ, εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναγνωρίσουμε τώρα πιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ὅτι αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν εἶναι πιὸ πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν. […] ἂν καὶ γιὰ λίγο καιρὸ θὰ εἴμαστε σὲ κοινωνικὴ ἀπόσταση, θὰ παραμείνουμε ὅμως πολὺ ἑνωμένοι ὡς τοπική, ἐθνικὴ καὶ παγκόσμια Χριστιανικὴ οἰκογένεια – κοινότητα» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Φρίκη καὶ ἀποτροπιασμὸς ἐν μέσῳ φρικτῆς δοκιμασίας!  Οἱ διαποτισμένοι μὲ τὸ δηλητήριο τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ παραμένουν ἀμετανόητοι, παρὰ τὰ «χαστούκια», ἐξαιτίας τῆς σύγχρονης ἀποστασίας!

Previous Article

Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας προσβάλλει τὴν θείαν Κοινωνίαν!

Next Article

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Διαβάστε ακόμα