Συνάντησις Βαρθολομαίου καὶ οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας!

Share:

ΣΤΗ ΡΩΜΗ καὶ πάλι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Τὸ αἱρετικὸ Βατικανὸ φροντίζει νὰ τὸν καλεῖ, ὡς «τιμητικὸ πρόσωπο», σὲ σημαντικὲς ἢ ἀσήμαντες ἐκδηλώσεις, ἔχοντας τὸ σκοπό του. Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο κλήθηκε λοιπὸν στὴ Ρώμη καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συναντήσεις του μὲ τὸν «ἀλάθητο», συναντήθηκε καὶ μὲ τοὺς οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας, ἔχοντας μακρὰ καὶ «ἐποικοδομητικὴ» συζήτηση μὲ τὸν «ἀρχιεπίσκοπό» τους. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὴν πλέον ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε τὸ γεγονὸς πὼς κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὸ Βατικανό, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας Svyatoslav Shevchuk, γιὰ νὰ συζητήσει τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία καὶ τὶς οἰκουμενικὲς σχέσεις μεταξύ τοῦ UGCC (Οὐνίτες) καὶ τῆς OCU (νέα οὐκρανικὴ ἐκκλησία). Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνομιλίας του μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ Οὐνίτης Ἀρχιεπίσκοπος ἐξέφρασε τὶς ἐλπίδες καὶ ἐπιθυμίες του ὅτι “μὲ τὴ χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας θὰ αὐξηθεῖ σὲ ποιοτικὰ ὑψηλότερο ἐπίπεδο. Στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο γιὰ τὴν UGCC, ὁ κύριος συνομιλητὴς δὲν εἶναι πλέον ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἡ τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία”» (Ἱστ. Κατάνυξη). Ἰδοὺ ἡ τραγικὴ πλευρὰ τῆς εἴδησης: ὁ κ. Βαρθολομαῖος μιλᾶ καὶ μάλιστα «ἐποικοδομητικὰ» μόνο μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μάλιστα μὲ τοὺς προβατόσχημους λύκους οὐνίτες, οἱ ὁποῖοι κουβαλοῦν μία φρικώδη καὶ ἐγκληματικὴ ἱστορία κατὰ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἐνῷ ἀρνεῖται κάθε διάλογο μὲ ὅσους ὀρθοδόξους δὲν τοὺς θεωρεῖ «δικούς» του! Δυστυχῶς!

Previous Article

Ἐξωφρενικόν: Ἡ Οὐνία ἐκφράζει τὴν παγκόσμιον διάστασιν τῆς Ἐκκλησίας!

Next Article

Ἡ Δικαιοσύνη «ἐναυάγησε» τὰ σχέδια τῶν χριστιανομάχων!

Διαβάστε ακόμα