Συνάντησις εἰς τὸ Φανάρι δι’ αὐτοκεφαλίαν εἰς τὰ Σκόπια;

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος, παρὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν μὲ τὸ Οὐκρανικὸν, φαίνεται ὅτι συνεχίζει νὰ ἐργάζεται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτοκεφαλίας τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ ἐρωτηθῆ; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Πενταπόσταγμα» τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2022:

«Σύμφωνα μὲ ἕνα δημοσιογράφο καὶ σχολιαστὴ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων τῶν Σκοπίων, ὁ Πατριάρχης Πορφύριος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας προσέγγισε τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς μὴ ἀναγνωρισμένης “Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (MOC)”, γιὰ νὰ ἐπαναλάβει τὸν διάλογο μεταξὺ τῶν δύο πλευ­ρῶν.

Ἐμφανιζόμενος στὴν ἐκπομπὴ ” 360 μοῖρες”, ὁ Marjan Nikolovski δήλωσε ὅτι ὁ Σέρβος Παριάρχης ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν “Ἀρχιεπίσκοπο” Στέφανο τῆς Ἀχρίδας τῆς MOC γύρω στὴν Πρωτοχρονιά, ἀναφέρει τὸ religija.mk.

Τὸν Μάϊο τοῦ 2019, ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Σερβίας ἀποφάσισε νὰ ἐπαναλάβει τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ καθεστῶτος τῆς MOC, ἂν καὶ οἱ διαπραγματεύσεις αὐτὲς δὲν ὑλοποιήθηκαν ποτέ.

Σύμφωνα μὲ τὸν Nikolovski, ὁ κ. Πορφύριος πρότεινε τὴν πρα­γματοποίηση συναντήσεων σὲ ἐπίπεδο πρωτευούσης καὶ Συνόδου, “κάτι ποὺ δὲν ἦταν χαρακτηριστικὸ μέχρι σήμερα”.

Στὴν ἀπάντησή της, ἡ ΜΟΚ δὲν ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο μίας συν­άντησης, ἀλλά, ὅπως σημειώνει ὁ δημοσιογράφος, ἡ διαδικασία γιὰ νὰ ζητηθεῖ ἡ μεσολάβηση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἔχει ἤδη ξεκινήσει, ὁπότε ἡ ΜΟΚ θὰ ἀναμένει ὅτι μία τέτοια συνάντηση θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ Φαναρίου.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔγραψε ἐπίσης στὸν Πατριάρχη Πορφύριο γιὰ μία συνάντηση στὴν Κωνσταντινούπολη, σημειώνει ὁ Nikolovski.

Ἐπίσης, δέχθηκε μία μεγάλη ἀντιπροσωπία ἀπὸ τὴν MOC τὸν Δεκέμβριο, γιὰ νὰ συζητήσουν τὴ διαδικασία τῆς αὐτοκεφαλίας. Οἱ ἱεράρχες τῆς MOC ἔχουν ἐπανειλημμένα ἐκφράσει τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θὰ τοὺς χορηγήσει αὐτοκεφαλία».

Previous Article

Μ. Τρίτος: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ μὴ προβεῖ σὲ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια…»

Next Article

Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος συνυπεύθυνος διὰ τὴν πολεμικὴν κατάστασιν εἰς τὴν Οὐκρανίαν!