Συνειρμοὶ ἐν ὄψει Εὐρωεκλογῶν

Share:

Γράφει ὁ Δρ. Τάκης Φλωριάς, Διδάκτωρ Φυσικὸς Παν. Ἀθηνῶν, 

Νομικὸς (σπουδαί: Νομικὴ Ἀθηνῶν ΕΚΠΑ)

Ἀρθρογράφος ἐφημερίδων Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας

Αἰγαῖον- Ἐρντογάν, Ἀθῆναι – Ράμα,

Μακεδονία – VMRO, Οὐκρανία – κραυγαί ἀνιστορήτων,

Κύπρος – σιωπὴ ἀνδραποδώδης

  Τὰ κοινὰ θέματα ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, ὅπως αὐτὰ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἄμυνας, οἰκονομίας, ἐνέργειας, ὑγείας, παιδείας, καὶ κυρίως τὸ δημογραφικὸ σὲ συνέργεια μὲ τὸν  καινοφανῆ «δούρειο  ἵππο» του, δηλ. τὸν βίαιο ἐποικισμὸ τῆς χώρας,  καθὼς  καὶ τὰ θέματα τοῦ σεβασμοῦ τῆς προσωπικότητας τοῦ Ἕλληνα  πολίτη,  ὁδηγοῦνται, συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως, ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.

  Καὶ ὁδηγοῦνται, ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ κρατικοδίαιτους, τοὺς συνήθεις ἀνευθυνοϋπεύθυνους, σὲ κυβέρνηση, σὲ ἀντιπολίτευση καὶ σὲ ἄλλα θεσμικὰ ἢ μή, ἐπιστημονικὰ ἢ μή, ὄργανα τῆς πολιτείας ἢ συνοδά αὐτῆς, εἴτε ἀπὸ ἀγραμματοσύνη καὶ ἀβελτηρία, εἴτε κατ’ ἐντολή, ἢ προτροπή τοῦ ὁλοκληρωτικῆς πρακτικῆς Διευθυντηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

 Τό Διευθυντήριο τῆς ΕΕ, ὡς μὴ ἐκλεγόμενο, εἶναι ἀνεξέλεγκτο καὶ ἀδέσμευτο ἀπὸ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ἀλλ’, ὅμως, πλήρως ὑποταγμένο στὸν Μεγάλο, ἀμερικανο-νεοταξικό, Ἀδελφό, τῆς Παγκοσμιοποίησης, δηλαδὴ τῆς ἰσοπέδωσης λαῶν, πολιτισμῶν, ἠθῶν, θρησκειῶν καὶ πρωτίστως τῆς ἰσοπέδωσης καὶ ἀλλοίωσης, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Πραγματικότητας.

  Ἡ ὑποτέλεια τοῦ Διευθυντηρίου τῆς ΕΕ, εἶναι φανερή καὶ ἀπὸ τὴ δουλικὴ συμμετοχή του, στὸν μεγαλύτερο σήμερα, στρατιωτικο-οἰκονομικὸ “νταβατζή” τῆς Οἰκουμένης, καὶ “καταχθόνιο μάγο”, τῆς διάλυσης καὶ κατασκευῆς ἐθνῶν, κρατῶν, ἀποσαθρωτικῶν μειονοτήτων καὶ μειοψηφιῶν, δηλαδὴ στὸ ΝΑΤΟ καί, βεβαίως, ὄχι μόνον σ’ αὐτό.

  Ὑπὸ τὶς συνθῆκες αὐτές, ἡ ὕπαρξη εἴτε Εὐρωκοινοβουλίου, εἴτε Ἐθνικῶν Κοινοβουλίων, λειτουργεῖ κατ’ ἀναλογία, ὡς μὴ ὤφειλε, δηλαδή, ὡς, πλήρως ἀποπροσανατολιστικό, ἄλλοθι δημοκρατικότητας.

 Εἶναι, πλέον, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, φανερὸ ὅτι, ἡ ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ, ὡς ἐντολοδόχοι τῆς ἀπάνθρωπης καὶ τερατόμορφης παγκοσμιοποίησης, δηλ. τῆς νεοταξικῆς λέσχης τῶν ΗΠΑ, ἐπιτρέπουν στὴν Τουρκία καὶ ἐνίοτε τὴν παρακινοῦν, σὲ παράνομες ἢ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες ἢ ἀπειλές, ἀρκεῖ, αὐτές, νὰ ἐκδηλώνονται στὸ γνωστὸ “ἰσλαμικὸ τόξο”. Δηλαδή, στὸ τόξο, ποὺ “καπελώνει” τὸν Ἑλληνισμό, ἀπὸ Κύπρο Αἰγαῖο, Θράκη, Μακεδονία, μέχρι Βόρειο Ἤπειρο.

Ἔτσι, ἐνθαρρύνεται καὶ «στηρίζεται», σχεδὸν κάθε τουρκικὴ προσπάθεια ὑπονόμευσης καὶ ἀλλοίωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. (στρατὸς κατοχῆς, ἀποστρατικοποίηση, «γκρίζες ζῶνες», ἀπειλὴ πολέμου, ΑΟΖ, ἀσύμβατος βίαιος ἐποικισμός, ὑπερεξουσίες μουφτήδων, ἐφευρήματα μειονοτικὰ καὶ σκοπιανό- μακεδονικὰ , ἀλβανοτσάμηδες, διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν κλπ).

 Σχετική εἶναι καὶ ἡ σημειολογία τῶν ἀναφορῶν τοῦ τίτλου τοῦ παρόντος ἄρθρου, σέ, κατὰ περιπτωση, ἐπίκαιρες καὶ συγχρόνως διαχρονικές, ἀνδραποδώδεις διαπραγματεύσεις τοῦ φαύλου πολιτικοῦ κατεστημένου, τὸ ὁποῖο διαχέεται, στὸν ὁμογενοποιημένο, ἤδη, χῶρο ἐναλλακτικῆς ἐξουσίας. Σημειολογία, καταρράκωσης τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ἀξιοπρέπειας, ἡ ὁποία, ἀφεύκτως καὶ νομοτελειακῶς, βαίνει παραλλήλλως, πρὸς τήν γενικευμένη ἀποσάθρωση τῆς Χώρας μας, καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς, κοινωνική, οἰκονομική, ὑγειονομική, κλπ., διακινδύνευση, φτωχοποίηση καὶ ἐξουθένωση, τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα πολίτη.

Ἡ πρωθυπουργικὴ δήλωση τῆς 21/08/2023, ὅτι: “ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀναγνωρίσει ποτέ, τὰ κατεχόμενα ἀπὸ τοὺς Ρώσους, στὴν Οὐκρανία”, χωρὶς νὰ περιλάβει τό: «ὅπως δέν θὰ ἀναγνωρίσει ποτέ, τὰ κατεχόμενα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, στὴν Κύπρο», βεβαιώνει ,τῶν ὡς ἄνω λόγων τὸ ἀσφαλές, ἀφοῦ εἶναι μία δήλωση βαθιὰ προκλητικὴ τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καὶ μνήμης, ποὺ ἀγνοεῖ ζωτικὰ Ἑλληνικὰ δίκαια καὶ συμφέροντα, καὶ ἑπομένως, κενὴ περιεχομένου γιὰ τὸν καθόλου Ἑλληνισμό.

Ἐπιβολὴ ἀπολύτων “ἀληθειῶν” μὲ μεταλλαγὴ νοημάτων, λέξεων & φράσεων, ἐπιβολὴ τῆς σημερινῆς καταθλιπτικῆς γλωσσικῆς ἔνδειας, ἀπαξίωση ἀξιῶν, ὅπως Ἑλληνικότητα, Ὀρθοδοξία, Παράδοση, Ἱστορία, κλπ., ἐπιβολὴ λαίλαπας ἀπολιγνιτοποίησης, χρηματιστηρίου ἐνέργειας , τερατόμορφων καὶ ἀσύμφορων ΑΠΕ, ἐπιβολὴ ὑποχρεωτικοτήτων , ὅπως ὑγειονομικῶν, ψηφιακῶν ἀπρόσωπων συναλλαγῶν, περιορισμοὶ μετρητῶν κλπ., ἔκθεση σὲ κίνδυνο ζωῆς καὶ ἀσθένειας σὲ ὑποβαθμισμένα νοσοκομεῖα, ἐγκατάλειψη στὴν ἰδιωτικὴ αἰσχροκέρδεια, ἀνάπτυξη μόνο γιὰ BNB καὶ AIRBNB, ἀσύμβατη & ἄκρως ἐπικίνδυνη “συνύπαρξη” AIRBNB & κατοικιῶν, ἔκθεση σὲ ἀνέχεια ,λόγω αἰσχροκερδοῦς ἀκρίβειας & σὲ ἀνασφάλεια, λόγω ἀτιμωρησίας & ἀπαιδευσίας, εἶναι τρόποι, μέθοδοι καὶ πρακτικές, ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ἀδελφό, τῆς ἀπάνθρωπης Παγκοσμιοποίησης καὶ ἀπὸ τοὺς θλιβεροὺς ἐντολοδόχους της, σὲ Εὐρώπη καὶ ἀλλαχοῦ, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ «ξένων», ἀσύμβατων προτύπων, ἐξαθλιωμένης καὶ γι’ αὐτὸ ἐθελόδουλης ζωῆς.

Τέτοιοι ὑπερατλαντικοὶ ἐντολοδόχοι, εἶναι κυρίως, τὸ Διευθυντήριο τῆς ΕΕ , διάφοροι διεθνεῖς ὀργανισμοί, (ὅπως, ὁ ΠΟΥ, κ.λπ.) ἐπίσης ΜΚΟ, ΜΜΕ, καθηγητάδες, ἐκσυγχρονιστὲς περιτέχνων ἐθνικῶν λοβοτομῶν κλπ. Πειθήνιος ἐντολοδόχος, εἶναι καὶ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο σέ σχεδόν κάθε κράτος-μέλος τῆς ΕΕ, ὅπως πχ, τὸ ἀντίστοιχο ἐδῶ καὶ χρόνια κατεστημένο τῆς Χώρας μας.

Σημειώνουμε ὅτι ἡ κατάχρηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας εἶναι τὸ κύριο μέσο ἐλέγχου τῆς ἐλεύθερης προσωπικότητας, τῶν συναλλακτικῶν ἐπιλογῶν κλπ,. κάθε ἁπλοῦ Ἕλληνα πολίτη, ἀλλὰ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἢ θὰ εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ ἀνθρώπου ἢ θὰ ἀπεργάζεται τὰ δεσμὰ τῆς ὑποδούλωσής του.

Ἡ πατρίδα μας, λοιπόν, ἐν τοῖς πράγμασι, εὑρίσκεται ὑπὸ κατοχὴ ἀπὸ ξένα κέντρα πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν γεωστρατηγικῶν δυνάμεων, τῆς ἀμερικανὸ-νεοταξικῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῶν συνοδῶν της ὀργάνων (ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ.), πού σκοπὸ ἔχουν, τὴν κατάργηση ἔθνους-κράτους, τὸν ἀφελληνισμὸ καὶ ἀποχριστιανοποίηση, τὴν οἰκονομικὴ καὶ πληθυσμιακὴ ἐξουθένωση τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ἔθνους, δηλ. τῆς μεσαίας τάξεως, καὶ τὴν διοικητικὴ κατοχὴ καὶ ἐκμετάλλευση τῆς Χώρας.

Ὑπό τὶς συνθῆκες αὐτές, ἡ ἀνάκτηση τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἡ ἀνάδειξη τῶν Ἀξιῶν καὶ Παραδόσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Προτύπου Ζωῆς, καθὼς καὶ ἡ δημογραφική, οἰκονομική, ὑγειονομικὴ κλπ., ἀνάπτυξη τῆς πατρίδας μας, στά πλαίσια μιᾶς ἀξιοκρατικῆς, πραγματικῆς δημοκρατίας, μὲ ἐπίγνωση τῆς ἱστορικότητας καὶ τῆς γεωπολιτικῆς θέσης της, χρειάζεται νὰ εἶναι οἱ ἀδιαπραγμάτευτοι καὶ ἀπαρασάλευτοι, μόνιμοι στόχοι μας.

Μόνον ἔτσι, θὰ καταξιωθοῦμε, γιὰ νὰ ἐπιδιώκουμε καὶ θὰ ἀναγνωρισθοῦμε γιὰ νὰ συμβάλλουμε καὶ ἐπιβάλλουμε στὴν γειτονιά μας καὶ ἀλλαχοῦ, εἰρηνικὲς λύσεις μὲ δικαιοσύνη καὶ μὲ γνώση τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Πραγματικότητας. Ἀντί, λοιπόν, νὰ ‘“ρίχνουμε λάδι στὴν φωτιά”, στέλνοντας ὅπλα, κατ’ ἐντολὴ ἢ προτροπή, ἀνιστόρητων, νὰ εἴμαστε ἐμεῖς, τό ἱστορικὸ καὶ οἰκουμενικό ἑλληνικὸ ἔθνος, ποὺ θὰ πρωτοπορεῖ καὶ πρωταγωνιστεῖ, στὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῶν διαφορῶν, καὶ μάλιστα μεταξὺ χωρῶν, ὅπου ἡ ἑλληνικὴ διασπορὰ καὶ ἱστορία εἶναι ζῶσα καὶ ἐνεργή.

Συνειρμοὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ Διευθυντηρίου τῆς ΕΕ, καθὼς καὶ τῶν φαύλων πολιτικῶν κατεστημένων τῶν κρατῶν-μελῶν, ὅπως ἡ Χώρα μας, εἶναι ἀναγκαῖοι ἐν ὄψει Εὐρωεκλογῶν, γιατί οἱ κοινωνίες στὴν ἱστορικὴ διαδρομή τους ἢ θὰ εἶναι ἀνθρώπινες ἢ δὲν θὰ εἶναι κἄν κοινωνίες, ἀλλὰ συσσωματώματα ἄβουλων ἀνθρωποειδῶν. Ὅλα αὐτά, εἶναι καὶ στοχασμο καὶ προτάγματα, ὄχι μόνον πολλῶν πανεπιστημιακῶν, ἀλλὰ καὶ εὐάριθμων ὁμίλων, ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ καὶ δικαιακῆς δράσης.

Previous Article

Διαμαρτυρίες μετά την αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων στο δημαρχείο της Βαρσοβίας

Next Article

Έξαλλοι οι τρίτεκνοι για την αθέτηση των κυβερνητικών υποσχέσεων